Yeni Erasmus+ Programı - Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 2021 Sözleşme Dönemi Başvuru Sonuçları

Yeni Erasmus+ Programı (2021-2027)
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği - 2021 Sözleşme Dönemi
Giden Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Sonuçları

 
Yeni Erasmus+ Programı (2021-2027) Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti kapsamında katılımcı adayı olmak üzere,
08-28 Ekim 2021 tarihleri arasında ilan edilmiş 2021 sözleşme dönemi çağrımıza başvuru yapmış olan tüm öğrencilerimiz için değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuçlar aşağıda linki verilen tablolarda mevcuttur. 
 
Tabloları incelerken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurunuz:
 
Tablolar fakülte ve bölümlere göre düzenlenmiş olup başvuru yapmış olan her bir öğrenci – isimleri belirtilmeksizin sadece öğrenci numaraları ile – değerlendirme için kullanılan tüm kategorilerdeki durumları ve puanlarıyla tablolarda yer almıştır.
 
Online başvuru yapmış olduğu halde onaylı/imzalı başvuru belgelerini Erasmus+ Koordinatörlüğüne elden teslim etmemiş olanlar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Asıl tablolarda yer almayan bu adaylar için en altta ayrı bir tablo oluşturulmuştur. Öte yandan, teslim edilmiş başvurular arasından, başvuru için gerekli minimum genel not ortalaması şartını sağlamayan, yabancı dil puanı bulunmayan veya yabancı dil puanı ilanda açıklanmış olan barajın altında kalan başvuru sahipleri için puan oluşturulamamıştır. Diğer tüm öğrenciler % 50 akademik başarı puanı ve % 50 yabancı dil puanı kriterine göre oluşturulan Erasmus Başarı Puanı açısından, aynı kontenjan dâhilinde değerlendirilen kendi fakülteleri/bölümleri içinde en yüksekten en düşüğe sıralanmıştır. Erasmus Başarı Puanı oluşturulurken, aynı öğrenim seviyesi içinde olmak kaydıyla, daha önce öğrenim ya da staj hareketliliği katılımcısı olmuş başvuru sahipleri için, gerçekleştirilmiş her bir faaliyete karşılık 10 puanlık kesinti uygulanmıştır. Bunun yanı sıra, ilan metninde belirtildiği üzere, belgelendirilmiş olmak kaydıyla, şehit gazi çocukları için 15 puan, engelli öğrenciler veya haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler için 10 puan eklenmiştir. 
 
Tüm bölümler için; Yabancı Dil (İngilizce/Almanca) – CEFR B1 seviyesi açısından yerleştirmeye esas kabul edilebilir baraj 60 puan olarak dikkate alınmıştır. Yabancı dil sınavı sonucuna göre, bu puanın altında kalan başvuru sahipleri ASIL ADAY ya da YEDEK ADAY olarak belirlenememiş ve yerleştirmeye dâhil olmamıştır. İlanımızda belirtildiği üzere, başvurusu ile birlikte YDS ya da YÖKDİL sınavlarından alınmış sonuçlarını ibraz eden adaylar için, yabancı dil sınavına da girmiş olmaları halinde, yüksek olan skor yabancı dil puanı olarak kabul edilmiştir. ASIL ADAY statüsünde hibeli katılımcı olmaya hak kazanan aday öğrenciler ise, bölümleri için ilan edilmiş kontenjanlar dâhilinde, Erasmus Başarı Puanı sıralamasına göre ve başvurularında beyan ettikleri üniversite tercihleri ve tercih sıralaması dikkate alınarak yerleştirilmiştir.
 
Sadece CEFR B1 seviyesi İngilizce sınavında 70 puan ve üzeri alan ve tercihlerine göre gerek görülen başvuru sahipleri CEFR B2 İngilizce dil sınavına girme hakkı kazanabilmiştir. Bu sınava giren öğrenciler için ise 55 puan yeterli kabul edilmiş ve bu puanın altında kalan başvuru sahipleri, bu düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini gerektiren üniversitelere yerleştirilmemiş, diğer tercihlerine bakılmıştır. Yine, CEFR B1 İngilizce seviyesi için söz konusu genel baraj puanını (60 puan) geçen ancak 70 puana ulaşamadığı için CEFR B2 İngilizce puanı belirlenemeyen ya da hak verildiği halde CEFR B2 İngilizce sınavına girmeyen öğrenciler için, yerleşebilecekleri yegâne üniversiteler bu düzeyi talep ediyor ise, yerleştirme yapılamamıştır.
 
Yerleştirme yapılan yükseköğretim kurumları tablolarda yer almaktadır.
 
Seçilen ve yerleşen aday öğrencilerin ekseri çoğunluğunun hareketlilik faaliyetini 2022-2023 akademik yılı içinde, hibeli olarak SADECE bir yarıyıl (güz ya da bahar) süre ile gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Faaliyetini bir akademik yıl (iki yarıyıl) süre ile gerçekleştirmek isteyen adayların ikinci yarıyıl için hibe ile desteklenmesi, mevcut bütçe şartları altında mümkün değildir. İkinci yarıyıl da öğrenim faaliyetine devam etmek isteyenler, hibe almaksızın kendi imkânları ile bunu gerçekleştirebilirler. Asıl aday olarak seçilen öğrenciler arasından, faaliyetini 2021-2022 akademik yılı bahar yarıyılı içinde gerçekleştirmek isteyenlerin durumu özel olarak değerlendirilecek ve bu seçenek, sadece öğreniminin son yılında olan öğrenciler için ve sadece misafir olunacak kurumun son başvuru tarihine kadar adaylık bildirimi ve başvuru sürecinin tamamlanması mümkün ise kullanılabilecektir. Bir başka deyişle, içinde bulunduğumuz akademik yıl öğreniminin son yılında olan adayların, yerleştikleri partner üniversitenin son başvuru tarihi geçmiş ise ve kurum adaylık bildirimini kabul etmez ise, hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirmesi mümkün olmayacaktır.

Listelerde ilan edilmiş olan ASIL adaylar arasından feragat eden ya da faaliyetini gerçekleştiremeyecek olan öğrencilerin bulunması halinde, YEDEK adaylara geçilmesi ilk etapta söz konusu olamayacaktır. Ancak, ara rapor döneminde Ulusal Ajans tarafından farklı programlar arası bütçe transferi yapılarak yükseköğretim hareketliliği için ek kaynak yaratılması ve üniversitemize de talebi doğrultusunda ek kaynak tahsis edilmesi söz konusu olursa, YEDEK adaylara geçilmesi ya da daha fazla öğrencinin asıl aday konumuna yükselmesi mümkün olabilecektir. Hali hazırdaki bütçemizde bir artış sağlanamadığı sürece, YEDEK adaylara geçilmesi ve/veya katılımcı sayısında bir artış yapılması beklenmemelidir.  

ASIL ADAY olarak belirlenen tüm öğrenciler için 2 Aralık 2021 Perşembe günü Saat 13.30’da AKM Binası B Salon’da ERASMUS+ Aday Öğrenci Bilgilendirme ve Oryantasyon Toplantısı yapılacaktır. Katılımın zorunlu olduğu bu toplantıda bundan sonraki süreçlerle ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak olup yerleşen ASIL adayların, başvuruları esnasında beyan etmiş olduğu hareketlilik dönemi tercihlerinin kesinleştirilmesi konusu da ele alınacaktır. İleriye dönük katılımcı olma olasılığını değerlendirerek bilgi sahibi olmak isteyen YEDEK adaylar da söz konusu toplantıya katılabilirler.
  
Yabancı Dil Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların, 26 Kasım 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki link üzerinden indirebilecekleri itiraz dilekçesini doldurup imzalayarak Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri ya da taranmış kopyasını e-posta ile Koordinatörlüğümüze göndermeleri halinde, sınav kâğıtları Yabancı Diller Yüksekokulu dâhilinde ilgili komisyon tarafından yeniden incelenecektir.
 
Erasmus Sınav İtiraz Dilekçesi (2021) için tıklayınız.
 
İşbu ilan ile belirlendiği üzere programdan ASIL ADAY olarak yararlanmaya hak kazanmış ancak hakkından feragat etmek isteyen öğrencilere 10 Aralık 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar feragat etme süresi tanınacaktır. Bu tarihten sonra, mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden adaylardan, bir sonraki seçim döneminde tekrar başvuru yapmaları halinde, değerlendirme sürecinde Erasmus puanları oluşturulurken 10 puan eksiltme yapılacaktır. Aşağıdaki linkte mevcut olan Feragat Dilekçesi doldurulup imzalanarak Koordinatörlüğümüze teslim edilebilir ya da taranmış kopyası e-posta ile Koordinatörlüğümüze gönderilebilir.
 
Erasmus Feragat Dilekçesi (2021) için tıklayınız.
 
ÖNEMLİ NOT:
Bu bir önseçim olup, yerleştirilen öğrencilerin tümü ADAY KATILIMCI statüsündedir. Öğrencinin kendisinden kaynaklanan durumların ötesinde, kendisinin kontrolü dışında da çeşitli sebeplerle (misafir olunacak partner üniversiteden kaynaklanan durumlar, kabul ve/veya vize süreçlerinde yaşanabilecek aksilikler, Ulusal Ajans tarafından tebliğ edilen değişiklikler, hibe tahsislerinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen durumlar, Türkiye’nin programa katılımıyla alakalı öngörülemeyen gelişmeler, salgına bağlı şartların değişmesi,  vb.)  programdan yararlanamama ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Hareketliliğe katılması planlanan öğrenciler, AB ile Türkiye arasındaki programa katılıma ilişkin süreç tamamlanana kadar ve akabinde üniversiteler ile Ulusal Ajans arasında hibe sözleşmeleri imzalanarak hibeler üniversitelerin hesaplarına aktarılana kadar, tüm mali sonuçlara katlanmayı kabul ederler. Öte yandan, adaylık bildirimi yapılan, partner üniversite tarafından kabul edilen katılımcılar dahi, kurumumuz ile hibe sözleşmesi imzalayana kadar hiçbir yasal hak talebinde bulunamazlar.
 
Değerlendirme Sonuçları – Tablolar için tıklayınız
 

Son Güncelleme Tarihi : 26.11.2021 14:56 Okunma Sayısı : 4337

Son Duyurular