Erasmus+ Programı Veteriner Staj Konsorsiyum Öğrenci Staj Hareketliliği (2022 Sözleşme Dönemi) Başvuru Değerlendirme Sonuçları

                                                          
 
Erasmus+ Programı (2021-2027)
Veteriner Staj Konsorsiyum - 2022 Sözleşme Dönemi
Öğrenci Staj Hareketliliği
Giden Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Sonuçları

 
Erasmus+ Programı Veteriner Staj Konsorsiyum Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, 2022 Sözleşme (Proje) Dönemi şartlarına tabi olarak staj faaliyetinin en geç 31.07.2024 tarihine kadar gerçekleştirmesi kaydıyla, 23 Ocak 2023 ile 13 Mart 2023 tarihleri arasında ilan edilen çağrımıza başvuru yapmış olan öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından yürütülen değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuç tablosuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir. Başvuru sahipleri ayrıca, başvuruların alındığı Erasmus Başvuru Portalı üzerinden bireysel giriş yaparak da sonuç açıklamasına ulaşabilirler.    
 
Programdan yararlanmak üzere Veterinerlik Bölümü lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler arasından 4 başvuru alınmış olup Erasmus Başvuru Portalı üzerinden e-devlet hesapları aracılığıyla tamamlanmış başvuru yapmış olan her bir öğrenci - KVKK kapsamında kimlik bilgileri gizlenmiş olmakla birlikte - değerlendirme için kullanılan tüm kategorilerdeki verileri, durumları ve puanlarıyla tabloda yer almıştır.
 
Başvuru ilanında da yer aldığı üzere, tüm başvuranlar için; Yabancı Dil (İngilizce) – CEFR B1 seviyesi açısından seçilebilmeye esas kabul edilebilir baraj 55 puan olarak dikkate alınmıştır. Yabancı Dil puanı belirlenirken, 21 Mart 2023 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen Erasmus Staj Hareketliliği Yabancı Dil Sınavından elde edilen puanlar kullanılmıştır.
 
Başvuru sahipleri, % 50 akademik başarı puanı ve % 50 yabancı dil puanı kriterine göre oluşturulan Erasmus Puanı açısından en yüksekten en düşüğe sıralanmıştır. Erasmus Puanı oluşturulurken ayrıca, aynı öğrenim seviyesi içinde olmak kaydıyla, daha önce Erasmus+ kapsamında öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış ya da yararlanmak üzere hak kazanmış başvuru sahipleri için, gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilecek her bir faaliyete karşılık 10 puanlık kesinti uygulanmıştır.
 
Buna göre ASIL ADAY olarak seçilen 2 başvuru sahibi öğrenci doğrudan hibeli katılımcı olmaya hak kazanmış, bunun yanında, asıl aday sayısı kadar olmak üzere 2 başvuru sahibi öğrenci de YEDEK ADAY olarak belirlenmiştir. Yedek adayların Asıl aday kategorisine geçmeleri söz konusu olduğunda, puan sıralaması esas olacaktır. Yedek olarak belirlenmiş adayların diledikleri takdirde programdan hibesiz (sıfır hibeli) olarak yararlanma hakları mevcuttur.
 
ASIL aday olarak seçilen tüm öğrenciler ile YEDEK aday olarak seçilenlerden bilgi edinmek üzere katılmak isteyen öğrenciler için 11 Nisan 2023 günü Saat 14.00’da, Erasmus+ Staj Hareketliliği sorumlusu koordinasyonunda Zoom üzerinden çevrimiçi olarak Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Aday Bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır.
 
ASIL adaylar için katılımın zorunlu olduğu ve bundan sonraki süreçlerle ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak olan bu toplantının bağlantı detayları hakkında seçilen adaylara e-posta ile bilgilendirme gönderilecektir. 
 
Yabancı Dil Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen başvuru sahiplerinin 10 Nisan 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıdaki link üzerinden indirebilecekleri Sınav Sonucu İtiraz Dilekçesini doldurup imzalayarak Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri ya da taranmış kopyasını e-posta ile Koordinatörlüğümüze göndermeleri halinde, sınav kâğıtları Yabancı Diller Yüksekokulu dâhilinde ilgili komisyon tarafından yeniden incelenecektir.
 
Erasmus Staj Sınav Sonucu İtiraz Dilekçesi (2022) için tıklayınız.
 
 
İşbu ilan ile belirlendiği üzere programdan ASIL ADAY olarak yararlanmaya hak kazanmış ancak hakkından feragat etmek isteyen öğrencilere 17 Nisan 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar feragat etme süresi tanınacaktır. Bu tarihe kadar feragat eden adayların yerine yedek adaylar (puan sıralamasına göre) yerleştirilecektir. Bu tarihten sonra, mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden adaylardan, bir sonraki seçim döneminde tekrar başvuru yapmaları halinde, değerlendirme sürecinde Erasmus puanları oluşturulurken 10 puan eksiltme yapılacaktır. Aşağıdaki linkte mevcut olan Feragat Dilekçesi doldurulup imzalanarak Koordinatörlüğümüze teslim edilebilir ya da taranmış kopyası e-posta ile Koordinatörlüğümüze gönderilebilir.  
 
Erasmus Staj Feragat Dilekçesi (2022) için tıklayınız.
 
 
İşbu ilan ile belirlendiği üzere YEDEK ADAY olarak seçilmiş ve bu statüsünden dolayı programdan Hibesiz olarak yararlanmak isteyen öğrenciler 21 Nisan 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki link üzerinden indirebilecekleri Hibesiz Katılımcı Talebi Dilekçesini doldurup imzalayarak Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri ya da taranmış kopyasını e-posta ile Koordinatörlüğümüze göndermeleri halinde Hibesiz katılımcı adayı olarak sürece dahil edilecektir.   
 
Erasmus Staj Hibesiz Katılımcı Talebi Dilekçesi (2022) için tıklayınız.
 
 
 
ÖNEMLİ NOT:
Bu bir önseçim olup, seçilen öğrencilerin tümü ADAY KATILIMCI statüsündedir. Öğrencinin kendisinden kaynaklanan durumların ötesinde, kendisinin kontrolü dışında da çeşitli sebeplerle (misafir olunacak kurumdan ya da ülkeden kaynaklanan durumlar, kabul ve/veya vize süreçlerinde yaşanabilecek aksilikler, Ulusal Ajans tarafından tebliğ edilen değişiklikler, hibe tahsislerinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen durumlar, Türkiye’nin programa katılımıyla alakalı öngörülemeyen gelişmeler, olağanüstü durumlar, vb.)  programdan yararlanamama ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Hareketliliğe katılması planlanan öğrenciler, AB ile Türkiye arasındaki programa katılıma ilişkin süreç tamamlanana kadar ve akabinde üniversiteler ile Ulusal Ajans arasında hibe sözleşmeleri imzalanarak hibeler üniversitelerin hesaplarına aktarılana kadar, tüm mali sonuçlara katlanmayı kabul ederler. Öte yandan, staj yapmayı planladığı kurum tarafından kabul edilen katılımcılar dahi, kurumumuz ile hibe sözleşmesi imzalayana kadar hiçbir yasal hak talebinde bulunamazlar.
 
Değerlendirme Sonuç Tablosu için tıklayınız
 
Erasmus Başvuru Portalına erişmek için tıklayınız
 
 

Son Güncelleme Tarihi : 07.04.2023 17:01 Okunma Sayısı : 557

Son Duyurular