Erasmus+ Programı Ortak Ülkelerde Uluslararası Kredi Hareketliliği (ICM) Başvuruları (2020 Sözleşme Dönemi)

                                                                               

ERASMUS+ PROGRAMI

PROGRAM ÜLKELERİ İLE ORTAK ÜLKELER ARASINDA
YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK FAALİYETİ (KA107)
2020 SÖZLEŞME DÖNEMİ
ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI


Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz!
 
Erasmus+ Programı kapsamında “2020 Sözleşme Dönemi Ortak Ülkelerle Hareketlilik Projesi (KA107)” dâhilinde 2022-2023 Akademik Yılı (Güz ya da Bahar Yarıyılı) içinde Uluslararası Kredi Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır. 
 
ERASMUS+ PROGRAMI VE ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ
Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programı olan Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir.  Erasmus+ Programı, bu ana eylem altında, yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve personeli hedef alan hareketlilik projeleri yoluyla, program ülkeleri dışında kalan ve ortak ülkeler tabir ettiğimiz ülkelerle de işbirliği imkânları sunmaktadır.
 
Erasmus+ Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Uluslararası Kredi Hareketliliği (International Credit Mobility – ICM) kapsamında, Türkiye’de “Avrupa Yükseköğretim Beyannamesi (ECHE)” sahibi bir üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tam zamanlı kayıtlı öğrencilere, bölgelere göre gruplandırılmış program dışı (ortak) ülkelerden birinde, anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda 3-12 ay arası bir dönem için değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir.    

Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, hareketlilik programında yer aldığı süre için aylık destek hibesi ve seyahat desteği almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin, özellikle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) sayesinde, öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır.

Ortak Ülkelerle Uluslararası Kredi Hareketliliği, KA107 adıyla bilinen özel Erasmus+ projeleri yoluyla, sadece projede tanımlı ülkelerde ve bu ülkelerde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumlarında ve anlaşmalarla belirli öğrenim alanlarında yürütülmektedir. Uluslararası Kredi Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus+ Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dâhil olmaları gerekir.
 
Üniversitemiz, yürütmekte olduğu KA107 (2020 Sözleşme Dönemi) - Ortak Ülkelerle Hareketlilik Projesi kapsamında, belirli ortak ülkelerdeki anlaşmalı üniversitelere göndermek üzere, belirli bölümlerden sınırlı sayıda öğrenci seçecek ve programdan yararlandıracaktır.

ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI
1. Başvuru sahibinin üniversitemizde örgün öğretim kademelerinin her hangi birinde (birinci kademe: lisans, ikinci kademe: yüksek lisans, üçüncü kademe: doktora) bir derece programına kayıtlı öğrenci olması şarttır.    
2. Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik (genel) not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması gerekir. İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik (genel) not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. (Başvuru sırasında henüz transkripti oluşmamış 1- yüksek lisans öğrencileri için lisans mezuniyet notu en az 2.50/4.00, 2-doktora öğrencileri için yüksek lisans mezuniyet notu en az 2.50/4.00)
3. Hareketliliğe katılacak öğrencinin tam zamanlı öğrenci olması ve program kapsamında öğrenim göreceği dönem için bölüm müfredatının gerektirdiği üzere yeterli sayıda ECTS kredi yüküne sahip olması gerekir.  
4. Daha önce Hayatboyu Öğrenme ve/veya Erasmus+ kapsamında öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler de ICM için başvuru yapabilir. Ancak, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) gerçekleştirebileceği hareketlilik süresi, hibe verilmese dahi, toplamda 12 ayı geçemez. Yani, eski katılımcı olan ve halen aynı öğrenim kademesinde bulunan başvuru sahipleri seçildikleri takdirde, eski faaliyet süreleri toplam 12 aydan düşülecek ve bu süreden daha uzun kredi hareketliliği yapamayacaktır.
5. Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, hareketliliğin gerçekleşebileceği 2022-2023 akademik yılında en az ikinci sınıf öğrencisi olması gerekmektedir. Yüksek lisans ve/veya doktora programlarında kayıtlı öğrenciler için bu şart aranmaz.
6. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurulan dönemde başvuru yapabilir ancak bu dönemde hareketlilikten yararlanamaz.
7. Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.
8. Üniversitemizde kayıtlı tam zamanlı öğrenim gören uluslararası öğrenciler de aynı koşullara tabi olarak başvuru yapabilirler.

BAŞVURU SÜRECİ VE BELGELER
Hareketlilik imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen aday öğrencilerin, bu ilanın en altındaki linkten ulaşabilecekleri ICM Giden Öğrenci Başvuru Formunu doldurmaları, ardından çıktısı alınarak imzaları tamamlanmış ve fotoğraf iliştirilmiş olan formu ekleriyle birlikte Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus+ Ofisi’ne elden teslim edilmelidir.
 
Başvuru formuna, öğrencisi bulunduğunuz birimin öğrenci işlerinden onaylı olarak alınmış ya da e-devlet üzerinden barkotlu olarak temin edilmiş güncel not döküm (transkript) belgesi eklenmelidir. YDS/YÖKDİL sınav puanı ibraz edilecek ise, kanıtlayıcı sınav sonuç belgesi mutlaka başvuruya eklenmelidir. Şehit/gazi çocuğu iseniz, engelli iseniz veya hakkınızda bakım/korunma/barınma kararı mevcut ise durumunuza ilişkin destekleyici resmi belgeler başvuruyla birlikte sunulmalıdır. 
 
Uluslararası Kredi Hareketliliği (ICM) için başvurular 2 Mart 2022 Çarşamba günü başlayacak ve 22 Mart 2022 Salı günü Saat 17.00’da sona erecektir. Belirtilen son tarih ve saatten önce elden teslim edilmemiş başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.   
 
YABANCI DİL YETERLİLİĞİ
Uluslararası Kredi Hareketliliği faaliyeti için seçilecek katılımcı adayı öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve başvuru sahiplerinin yabancı dil puanı aşağıdaki seçeneklerden biri yoluyla belirlenecektir.

1. Başvuru yapan öğrenciler Erasmus+ Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılabilir. Söz konusu yabancı dil seviye tespit sınavı, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesine (CEFR) göre B1 seviyesinde, eş zamanlı olarak İngilizce ve Almanca dillerinde 26 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. Her iki sınav aynı anda gerçekleşeceğinden iki sınava da katılım mümkün değildir.  Sınava girilecek derslikler sınav günü asılacak olan listeler yoluyla duyurulacak ve yanında öğrenci kimlik belgesi bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
 
2. Başvuru yapan öğrenciler, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS, E-YDS, YÖKDİL gibi merkezi yabancı dil sınavlarından son dört yıl (2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları) içinde aldıkları puanları da ibraz edebilirler. Bu durumda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na girip girmeme kararı öğrenciye ait olacaktır. Bu sınavlardan 100 üzerinden alınmış puanlar herhangi bir çevirime tabi tutulmaksızın değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencinin merkezi yabancı dil sınavı puan belgesini ibraz etmesine rağmen, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava girme hakkı saklı olup, bu durumda daha yüksek olan Yabancı Dil Puanı dikkate alınacaktır.
 
Yukarıda belirtilenler dışında bir yabancı dil puanı kabul edilmeyecek olup Yabancı Dil Puanı bulunmayan adayların değerlendirmeye alınması da mümkün değildir.

Yerleştirmeler yapılırken, Yabancı Dil Puanı açısından baraj uygulaması söz konusudur.  Başvuru sahibi öğrencinin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için, misafir olunacak üniversiteye ve/veya başvuru sahibinin derece programına göre değişen yabancı dil yeterlilik koşulları dâhilinde belirlenmiş baraj puanını aşması zorunludur. Yerleştirmeye esas asgari yabancı dil puanları, bu ilan metninin sonundaki ICM Kontenjan ve Asgari Şartlar Tablosunda belirtilmiştir.   
 
SEÇİM ÖLÇÜTLERİ VE DEĞERLENDİRME
Asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirilirken Türkiye Ulusal Ajansı tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiş değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar uygulanacak ve buna göre bir Erasmus ICM Başarı Puanı oluşturulacaktır.   
 
Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) * -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -5 puan
Daha önce hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama** -10 puan
* Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce LLP veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, bir önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci öğrenim/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler (Mevlana, TÜBİTAK vb.) için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
** Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat tanınan resmi feragat süresi içinde feragat etmediği halde, daha sonra mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen gerçekleştirmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
 
Yerleştirme yapılırken misafir olunacak kurumun talep ettiği ve kurumlararası anlaşmalarda belirtilen asgari yabancı dil seviyesine uyulması gerektiğinden sadece belli bir seviyeye sahip olan öğrenciler için yerleştirme yapılacaktır. Dolayısıyla yabancı dil puanında belirlenen asgari düzeyi (barajı) aşamayan öğrenciler sıralamaya tabi tutulmayacak ve yerleştirilmeyecektir.  
 
Erasmus ICM Başarı Puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanan öğrenciler, belirlenmiş ülke kontenjanları dâhilinde ve bölümlere verilen öncelik sırasına göre hibeli katılımcı adayı olarak seçilecek ve tercih sıralamaları dikkate alınarak yerleştirilecektir.
 
KONTENJANLAR ve HAREKETLİLİK SÜRELERİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak yürüttüğümüz “2020 Sözleşme Dönemi (KA107) Ortak Ülkelerle Hareketlilik Projesi” kapsamında 5 farklı ülkede 5 farklı yükseköğretim kurumu ile belirli konu alanlarında yapılmış kurumlararası anlaşmalarımız kapsamında ve bu proje için Üniversitemize aktarılmış olan hibe miktarı göz önüne alındığında ortaya çıkan ICM Kontenjan ve Asgari Şartlar Tablosu ilan metninin sonunda yer almaktadır. Sadece bu tabloda belirtilen bölümlerden/programlardan ve öğrenim seviyelerinden alınan başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 
Hareketliliklerin, gidilecek üniversitenin kabul şartlarına, akademik takvimine, müfredatına ve/veya öğrencinin talebine göre Güz ya da Bahar yarıyıllarından biri için olmak üzere 2022-2023 akademik yılında gerçekleşmesi mümkün olabilecektir. Mevcut bütçe imkânları dâhilinde, hibeli olarak 1 yarıyıldan daha fazla sürecek bir hareketlilik söz konusu değildir.
 
HİBELER
Erasmus+ ICM faaliyetinden yararlanacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurt dışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere bireysel destek ve seyahat desteği içerecek şekilde hibe verilir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Söz konusu hibe desteği öğrenim süresinin tamamı için verilir veya faaliyet tamamen hibesiz (sıfır hibeli) olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet sürelerinin kısmen hibelendirilmesi mümkün değildir.  
 
Faaliyetten faydalanacak öğrencilere, hareketlilik gerçekleştirilecek ülke hangisi olursa olsun, aylık 700 Euro bireysel destek hibesi verilir.
 
Bunun yanında öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için de destek verilmektedir. Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak ev sahibi kurumun bulunduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilerek ve bu değere göre aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır.

Seyahat Desteği
 
Seyahat Mesafesi Hibe Miktarı
100-499 km 180 Euro
500-1999 km 275  Euro
2000-2999 km 360  Euro
3000-3999 km 530  Euro
4000-7999 km 820  Euro
8000 km ve üzeri 1.500  Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre tahmini olarak hesaplanarak öngörülen ve imzalanacak hibe sözleşmesinde belirtilen toplam hibe miktarının %80'i (ön ödeme) öğrenci yurtdışına çıkmadan ve (nadir istisnalar dışında) vizesini aldıktan sonra hesabına yatırılır. Kalan ödeme, öğrenci staj faaliyetini başarıyla tamamlayıp geri döndüğünde ve gerekli belgeleri teslim ederek, tamamlanması zorunlu raporları tamamladıktan sonra, gerçekleşen kesin sürelere göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.
 
Öğrenciler yalnızca öğrenim faaliyeti amacıyla yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler. Planlanan ve sözleşmede belirtilen süreden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilir. Planlanan ve sözleşmede belirtilen süreden daha uzun süre kalınması halinde ise, bu süre uzatımı için daha önceden ek hibe sözleşmesi yapılmadıkça, hiçbir koşulda, hibe sözleşmesinde belirtilen azami tutardan fazla hibe verilemez.
 
ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenciye fazla hibe verilebilmesi için katılımcının talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenerek, yükseköğretim kurumu tarafından Ulusal Ajans’tan ilave hibe talebinde bulunulması gerekir.
 
SEÇİM SONUÇLARI
Başvurular, Erasmus+ KA107 Yürütme Komisyonu tarafından ele alınacak ve sonuçlandırılacaktır. Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır. Seçilen ve yerleşen öğrenciler daha sonra Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus+ Ofisi, Erasmus Bölüm Koordinatörleri ve/veya akademik danışmanları rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir.

Seçilen öğrenciler, öncelikle ADAY KATILIMCI olduklarını unutmamalıdır. Adayların faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için, kurumumuz tarafından adaylık bildirimi yapılmasını takiben gidecekleri üniversiteye başvuru yapmaları ve kesin kabul almaları, beklenen resmi süreçleri/belgeleri tamamlamaları, ders uyuşmazlığı yaşamaksızın öğrenim anlaşmalarını hazırlayabilmeleri ve özellikle vize başvurularının olumlu sonuçlanması gereklidir.
 
DİĞER HUSUSLAR
İşbu ilana yapılan başvurular sonucunda seçilen aday öğrencilerin hareketlilik faaliyetini sadece 2022-2023 akademik yılı içinde, bir yarıyıl (güz ya da bahar) süre ile gerçekleştirmesi mümkün olup, faaliyetin her koşulda, en geç 31 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.  
 
ICM hareketliliğinde asgari faaliyet süresi 3 tam ay olup hareketlilik süresinin, mücbir bir sebebe bağlı olmaksızın, asgari sürenin altında gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu hareketlilik geçersiz sayılır ve hibe ödemesi yapılmaz.
 
Üniversitemiz, katılımcı ile imzalanacak sözleşmede detayları ile hüküm altına almak kaydıyla, belirli durumlarda (başarısızlık, katılımcı anketini doldurmama, hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi vb.) hibelerde kesinti yapabilir ya da ödenen hibenin tamamının iadesini talep edebilir.
 
Koordinatörlük tarafından süreç boyunca destek ve yardım sunulacak ve bazı belgeler tarafımızca verilecek olsa da, pasaport, vize, sigorta, seyahat planlama ve ayarlama işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.
 
İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler ya da hibe almaksızın katılımcı olabilirler. Hibesiz (sıfır hibeli) öğrenciler de diğer başvurularla beraber, aynı şartlarda genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçlerden geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, sadece kendisine ödeme yapılmamasıdır ve hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.
 
Sınavlar, başvuru süreci ve değerlendirmeler ile ilgili, gerek duyulduğunda değişiklik yapma hakkı Erasmus+ KA107 Yürütme Komisyonu’nda saklıdır.
 
Başvuru ile ilgili sorularınız için lütfen e-posta ile iletişime geçiniz. Kayıt altına alınamaması sebebiyle, telefon ile yöneltilen sorulara cevap verilmeyecektir.

İLETİŞİM
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Erasmus+ Ofisi
Su Ürünleri Fakültesi Binası 1. Kat
MSKÜ Merkez Yerleşke
Kötekli Mahallesi, Menteşe, MUĞLA
E-posta : intoffice@mu.edu.tr
 
İLGİLİ BELGELER
 
Erasmus+ ICM Giden Öğrenci Başvuru Formu (2020 Sözleşme Dönemi)
KA107 Kontenjan ve Asgari Şartlar Tablosu (2020 Sözleşme Dönemi)

Son Güncelleme Tarihi : 02.03.2022 13:55:24 Okunma Sayısı : 4250

Son Duyurular