Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği (2022 Sözleşme Dönemi) Başvuru Değerlendirme Sonuçları

                                                          

Erasmus+ Programı 
Öğrenci Staj Hareketliliği - 2022 Sözleşme Dönemi
Giden Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Sonuçları

 

Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, 2022 Sözleşme (Proje) Dönemi şartlarına tabi olarak staj faaliyetinin en geç 31.07.2024 tarihine kadar gerçekleştirmesi kaydıyla, 9 Ocak 2023 ile 13 Mart 2023 tarihleri arasında ilan edilen çağrımıza başvuru yapmış olan öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından yürütülen değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuç tablosuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir. Başvuru sahipleri ayrıca, başvuruların alındığı Erasmus Başvuru Portalı üzerinden bireysel giriş yaparak da sonuç açıklamasına ulaşabilirler.    
 
Programdan yararlanmak üzere ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora düzeyinde 51 farklı derece programından 96 başvuru (tamamlanmış) alınmış olup Erasmus Başvuru Portalı üzerinden e-devlet hesapları aracılığıyla tamamlanmış başvuru yapmış olan her bir öğrenci - KVKK kapsamında kimlik bilgileri gizlenmiş olmakla birlikte - değerlendirme için kullanılan tüm kategorilerdeki verileri, durumları ve puanlarıyla tabloda yer almıştır. Alınan tüm tamamlanmış başvuruların arasından, Uygunluk Denetimi adımını geçemeyenler (eksik belge sunulması, staj kabul mektubu bulunmaması, staj yeri/faaliyetinin uygun olmaması, örgün eğitime kayıtlı olmama vb.) değerlendirme dışı bırakılmıştır.
 
Başvuru ilanında da yer aldığı üzere, tüm başvuranlar için; Yabancı Dil (İngilizce) – CEFR B1 seviyesi açısından seçilebilmeye esas kabul edilebilir baraj 55 puan olarak dikkate alınmıştır. Uygunluk denetimi adımını geçen ancak yabancı dil sınavı sonucuna göre, bu puanın altında kalan başvuru sahipleri için de puanlama ve değerlendirme yapılamamıştır. Yabancı Dil puanı belirlenirken, 21 Mart 2023 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen Erasmus Staj Hareketliliği Yabancı Dil Sınavından elde edilen skor ya da geçerli kabul edilen başka bir sınav puanı ibraz eden adayların bu puanları dikkate alınmıştır. 
 
Değerlendirme dışı kalan, yabancı dil puanı bulunmayan veya yabancı dil puanı barajın altında kalan başvuru sahipleri için puan oluşturulamamakla beraber, diğer tüm öğrenciler temelde % 50 akademik başarı puanı ve % 50 yabancı dil puanı kriterine göre oluşturulan Erasmus Puanı açısından en yüksekten en düşüğe sıralanmıştır. Erasmus Puanı oluşturulurken ayrıca, aynı öğrenim seviyesi içinde olmak kaydıyla, daha önce Erasmus+ kapsamında öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış ya da yararlanmak üzere hak kazanmış başvuru sahipleri için, gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilecek her bir faaliyete karşılık 10 puanlık kesinti; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş fakat tanınan resmi feragat süresi içinde feragat etmediği halde daha sonra, mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş başvuru sahipleri için 10 puanlık kesinti; özel durumu (engelli, şehit veya gazi çocuğu, devlet tarafından bakım ve koruma altında, depremzede vb.) olan öğrenciler için 10 puanlık artırım; dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj faaliyetleri için 5 puanlık artırım uygulanmıştır.
 
Çağrı ilanında da belirtildiği üzere, Erasmus Uygulama Esasları çerçevesinde, yararlanıcı bölüm/program/anabilim dalı çeşitliliğini ve ayrıca öğrenim seviyesi (lisans/lisansüstü) açısından eşit yararlanma imkânını sağlamak adına gerekli görüldüğünden bölüm/anabilim dalı kotası ile birlikte öğrenim seviyesi kotası uygulanmıştır. Komisyon her farklı bölüm/anabilim dalı için en fazla 2 Asıl adayın seçilmesine ve her farklı bölüm/anabilim dalı için (başvuru mevcut ise) bu kontenjanın lisans ve lisansüstü seviyeleri için eşit dağıtılmasına karar vermiştir.
 
Buna göre ASIL ADAY olarak seçilen 20 başvuru sahibi öğrenci doğrudan hibeli katılımcı olmaya hak kazanmış, bunun yanında, asıl aday sayısı kadar olmak üzere 20 başvuru sahibi öğrenci de YEDEK ADAY olarak belirlenmiştir. Yedek adayların Asıl aday kategorisine geçmeleri söz konusu olduğunda bölüm/öğrenim seviyesi kotası dikkate alınmayacak, puan sıralaması esas olacaktır. Sadece Yedek olarak belirlenmiş adayların diledikleri takdirde programdan hibesiz (sıfır hibeli) olarak yararlanma hakları mevcuttur.
 
ASIL aday olarak seçilen tüm öğrenciler ile YEDEK aday olarak seçilenlerden bilgi edinmek üzere katılmak isteyen öğrenciler için 11 Nisan 2023 günü Saat 14.00’da, Erasmus+ Staj Hareketliliği sorumlusu koordinasyonunda Zoom üzerinden çevrimiçi olarak Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Aday Bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır.
 
ASIL adaylar için katılımın zorunlu olduğu ve bundan sonraki süreçlerle ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak olan bu toplantının bağlantı detayları hakkında seçilen adaylara e-posta ile bilgilendirme gönderilecektir. 
 
Yabancı Dil Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen başvuru sahiplerinin 7 Nisan 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki link üzerinden indirebilecekleri Sınav Sonucu İtiraz Dilekçesini doldurup imzalayarak Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri ya da taranmış kopyasını e-posta ile Koordinatörlüğümüze göndermeleri halinde, sınav kâğıtları Yabancı Diller Yüksekokulu dâhilinde ilgili komisyon tarafından yeniden incelenecektir.
 
Erasmus Staj Sınav Sonucu İtiraz Dilekçesi (2022) için tıklayınız
 
 
İşbu ilan ile belirlendiği üzere programdan ASIL ADAY olarak yararlanmaya hak kazanmış ancak hakkından feragat etmek isteyen öğrencilere 17 Nisan 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar feragat etme süresi tanınacaktır. Bu tarihe kadar feragat eden adayların yerine yedek adaylar (puan sıralamasına göre) yerleştirilecektir. Bu tarihten sonra, mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden adaylardan, bir sonraki seçim döneminde tekrar başvuru yapmaları halinde, değerlendirme sürecinde Erasmus puanları oluşturulurken 10 puan eksiltme yapılacaktır. Aşağıdaki linkte mevcut olan Feragat Dilekçesi doldurulup imzalanarak Koordinatörlüğümüze teslim edilebilir ya da taranmış kopyası e-posta ile Koordinatörlüğümüze gönderilebilir.  
 
Erasmus Staj Feragat Dilekçesi (2022) için tıklayınız
 
 
İşbu ilan ile belirlendiği üzere YEDEK ADAY olarak seçilmiş ve bu statüsünden dolayı programdan Hibesiz olarak yararlanmak isteyen öğrenciler 21 Nisan 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki link üzerinden indirebilecekleri Hibesiz Katılımcı Talebi Dilekçesini doldurup imzalayarak Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri ya da taranmış kopyasını e-posta ile Koordinatörlüğümüze göndermeleri halinde Hibesiz katılımcı adayı olarak sürece dahil edilecektir.   
 
Erasmus Staj Hibesiz Katılımcı Talebi Dilekçesi (2022) için tıklayınız
 
  
ÖNEMLİ NOT:
Bu bir önseçim olup, seçilen öğrencilerin tümü ADAY KATILIMCI statüsündedir. Öğrencinin kendisinden kaynaklanan durumların ötesinde, kendisinin kontrolü dışında da çeşitli sebeplerle (misafir olunacak kurumdan ya da ülkeden kaynaklanan durumlar, kabul ve/veya vize süreçlerinde yaşanabilecek aksilikler, Ulusal Ajans tarafından tebliğ edilen değişiklikler, hibe tahsislerinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen durumlar, Türkiye’nin programa katılımıyla alakalı öngörülemeyen gelişmeler, olağanüstü durumlar, vb.)  programdan yararlanamama ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Hareketliliğe katılması planlanan öğrenciler, AB ile Türkiye arasındaki programa katılıma ilişkin süreç tamamlanana kadar ve akabinde üniversiteler ile Ulusal Ajans arasında hibe sözleşmeleri imzalanarak hibeler üniversitelerin hesaplarına aktarılana kadar, tüm mali sonuçlara katlanmayı kabul ederler. Öte yandan, staj yapmayı planladığı kurum tarafından kabul edilen katılımcılar dahi, kurumumuz ile hibe sözleşmesi imzalayana kadar hiçbir yasal hak talebinde bulunamazlar.
 
Değerlendirme Sonuç Tablosu için tıklayınız
 
Erasmus Başvuru Portalına erişmek için tıklayınız
 
 
 

Son Güncelleme Tarihi : 04.04.2023 15:26 Okunma Sayısı : 1429

Son Duyurular