Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği (2021 Sözleşme Dönemi) Değerlendirme Sonuçları

                                                          

Erasmus+ Programı (2021-2027)
Öğrenci Staj Hareketliliği - 2021 Sözleşme Dönemi
Giden Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Sonuçları

 
Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, 2021 Sözleşme (Proje) Dönemi şartlarına tabi olarak staj faaliyetini en geç 31.10.2023 tarihine kadar gerçekleştirmesi kaydıyla, 6 Ocak 2021 ile 28 Şubat 2022 tarihleri arasında ilan edilen çağrımıza başvuru yapmış olan öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından yürütülen değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuç tablosuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.   
 
Programdan yararlanmak üzere ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora düzeyinde 36 farklı bölüm, program ya da anabilim dalından 104 başvuru alınmış olup başvuru yapmış olan her bir öğrenci – isimleri belirtilmeksizin sadece öğrenci numaraları ile – değerlendirme için kullanılan tüm kategorilerdeki durumları ya da puanlarıyla tabloda yer almıştır.
 
Başvuru ilanında da yer aldığı üzere, tüm başvuranlar için; Yabancı Dil (İngilizce/Almanca) – CEFR B1 seviyesi açısından seçilebilmeye esas kabul edilebilir baraj 55 puan olarak dikkate alınmıştır. Yabancı dil sınavı sonucuna göre, bu puanın altında kalan başvuru sahipleri için puanlama ve değerlendirme yapılamamıştır. Yabancı Dil puanı belirlenirken, 8 Mart 2022 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen Erasmus Staj Hareketliliği Yabancı Dil Sınavından elde edilen skor ya da söz konusu sınava girmeyen ancak geçerli bir YDS/YÖKDİL sınav puanı ibraz eden adayların bu puanları dikkate alınmıştır. 
 
Yabancı dil puanı bulunmayan veya yabancı dil puanı barajın altında kalan başvuru sahipleri için puan oluşturulamamakla beraber, diğer tüm öğrenciler % 50 akademik başarı puanı ve % 50 yabancı dil puanı kriterine göre oluşturulan Erasmus Puanı açısından en yüksekten en düşüğe sıralanmıştır. Erasmus Puanı oluşturulurken ayrıca, aynı öğrenim seviyesi içinde olmak kaydıyla, daha önce Erasmus+ öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış başvuru sahipleri için, gerçekleştirilmiş her bir faaliyete karşılık 10 puanlık kesinti; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş fakat tanınan resmi feragat süresi içinde feragat etmediği halde daha sonra, mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş başvuru sahipleri için 10 puanlık kesinti; engelli öğrenciler için 10 puanlık artırım; dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj faaliyetleri için 5 puanlık artırım uygulanmıştır.
 
Çağrı ilanında da belirtildiği üzere, Erasmus Uygulama Esasları çerçevesinde, yararlanıcı bölüm/program/anabilim dalı çeşitliliğini sağlamak adına gerekli görüldüğünden bölüm kotası uygulanmış ve Komisyon her farklı bölüm/program/anabilim dalı için en fazla 2 Asıl adayın hibeli katılımcı adayı olarak seçilmesine karar vermiştir.
 
Buna göre ASIL ADAY olarak seçilen 21 başvuru sahibi öğrenci doğrudan hibeli katılımcı olmaya hak kazanmış, bunun yanında, asıl aday sayısının yarısından fazla olmak üzere 12 başvuru sahibi öğrenci YEDEK ADAY olarak belirlenmiştir. Yedek adayların Asıl aday kategorisine geçmeleri söz konusu olduğunda bölüm kotası dikkate alınmayacak, puan sıralaması esas olacaktır. Yedek ya da seçilememiş (“katılımcı olamaz” şeklinde listelenenler hariç), diledikleri takdirde programdan hibesiz (sıfır hibeli) olarak yararlanma hakları mevcuttur.
 
ASIL aday olarak seçilen tüm öğrenciler ile YEDEK aday olarak seçilenlerden katılmak isteyen ya da hibesiz yararlanmak üzere bilgi edinmek isteyen öğrenciler için 24 Mart 2022 Perşembe günü Saat 13.30’da Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Toplantı Salonunda, Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Aday Bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır.
 
ASIL adaylar için katılımın zorunlu olduğu bu toplantıda bundan sonraki süreçlerle ilgili detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
 
Yabancı Dil Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların, 23 Mart 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıdaki link üzerinden indirebilecekleri itiraz dilekçesini doldurup imzalayarak Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri ya da taranmış kopyasını e-posta ile Koordinatörlüğümüze göndermeleri halinde, sınav kâğıtları Yabancı Diller Yüksekokulu dâhilinde ilgili komisyon tarafından yeniden incelenecektir.
 
Erasmus Staj Sınav İtiraz Dilekçesi (2021) için tıklayınız.
 
 
İşbu ilan ile belirlendiği üzere programdan ASIL ADAY olarak yararlanmaya hak kazanmış ancak hakkından feragat etmek isteyen öğrencilere 31 Mart 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar feragat etme süresi tanınacaktır. Bu tarihe kadar feragat eden adayların yerine yedek adaylar (puan sıralamasına göre) yerleştirilecektir. Bu tarihten sonra, mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden adaylardan, bir sonraki seçim döneminde tekrar başvuru yapmaları halinde, değerlendirme sürecinde Erasmus puanları oluşturulurken 10 puan eksiltme yapılacaktır. Aşağıdaki linkte mevcut olan Feragat Dilekçesi doldurulup imzalanarak Koordinatörlüğümüze teslim edilebilir ya da taranmış kopyası e-posta ile Koordinatörlüğümüze gönderilebilir.  
 
Erasmus Staj Feragat Dilekçesi (2021) için tıklayınız.
 

ÖNEMLİ NOT:
Bu bir önseçim olup, seçilen öğrencilerin tümü ADAY KATILIMCI statüsündedir. Öğrencinin kendisinden kaynaklanan durumların ötesinde, kendisinin kontrolü dışında da çeşitli sebeplerle (misafir olunacak kurumdan ya da ülkeden kaynaklanan durumlar, kabul ve/veya vize süreçlerinde yaşanabilecek aksilikler, Ulusal Ajans tarafından tebliğ edilen değişiklikler, hibe tahsislerinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen durumlar, Türkiye’nin programa katılımıyla alakalı öngörülemeyen gelişmeler, salgına bağlı şartların değişmesi,  vb.)  programdan yararlanamama ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Hareketliliğe katılması planlanan öğrenciler, AB ile Türkiye arasındaki programa katılıma ilişkin süreç tamamlanana kadar ve akabinde üniversiteler ile Ulusal Ajans arasında hibe sözleşmeleri imzalanarak hibeler üniversitelerin hesaplarına aktarılana kadar, tüm mali sonuçlara katlanmayı kabul ederler. Öte yandan, staj yapmayı planladığı kurum tarafından kabul edilen katılımcılar dahi, kurumumuz ile hibe sözleşmesi imzalayana kadar hiçbir yasal hak talebinde bulunamazlar.
 
Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
 

Son Güncelleme Tarihi : 18.03.2022 10:13:21 Okunma Sayısı : 4928

Son Duyurular