Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları (2022 Sözleşme Dönemi)

                                                                   

ERASMUS+ PROGRAMI (2021-2027)

YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK FAALİYETİ (KA131)
2022 SÖZLEŞME DÖNEMİ
ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI


Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz!
 
Erasmus+ Programı (2021-2027) kapsamında “2022 Sözleşme Dönemi Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi (KA131)” dâhilinde 2022-2023 Akademik Yılı (Güz ya da Bahar Yarıyılı) veya 2023-2024 Akademik Yılı (Güz ya da Bahar Yarıyılı) içinde Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.  

ERASMUS+ PROGRAMI ve ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ
Erasmus+ Programı (2021-2027) Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Program altında 3 ana eylem ve 2 özel eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden en yaygın olanı Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir. Bu ana eylem altında bir alt faaliyet alanı olarak, yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve personeli hedef alan hareketlilik projeleri yoluyla, üniversite öğrencilerinin Avrupa’da hem eğitim alma hem de staj dönemleri şeklinde gerçekleşebilecek hareketlilikleri desteklenmektedir.  

Erasmus+ Programı / Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, Türkiye’de Avrupa Yükseköğretim Beyannamesi (ECHE) sahibi bir üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tam zamanlı kayıtlı öğrencilere, yurtdışında her hangi bir program ülkesindeki yine ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda 2-12 ay arası bir dönem için değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir. Bu faaliyetten yararlanmak üzere asıl aday olarak seçilen ve yerleşen öğrenci, hareketlilik programında yer aldığı sürenin tamamı ya da bir kısmı için aylık Erasmus destek hibesi almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin, özellikle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) sayesinde, öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilir. Örgün öğretimde kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibaret olan hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması bulunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dâhil olmaları gerekir. Erasmus+ Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, Türkiye Ulusal Ajansının www.ua.gov.tr web sitesini ziyaret ederek bu bilgilere ulaşabilirler.

ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI
1. Başvuru sahibinin üniversitemizde örgün öğretim kademelerinin her hangi birinde (birinci kademe: ön lisans, lisans, ikinci kademe: yüksek lisans, üçüncü kademe: doktora) bir derece programına kayıtlı öğrenci olması şarttır.    
2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik (genel) not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması gerekir.
    b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik (genel) not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. (Başvuru sırasında henüz transkripti oluşmamış 1- yüksek lisans öğrencileri için lisans mezuniyet notu en az 2.50/4.00, 2-doktora öğrencileri için yüksek lisans mezuniyet notu en az 2.50/4.00)
3. Hareketliliğe katılacak öğrencinin tam zamanlı öğrenci olması ve program kapsamında öğrenim göreceği dönem için bölüm müfredatının gerektirdiği üzere yeterli sayıda ECTS kredi yüküne sahip olması gerekir.  
4. Daha önce Erasmus+ (2014-2020 ve/veya 2021-2027) kapsamında öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler de başvuru yapabilir. Ancak, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) gerçekleştirebileceği hareketlilik süresi, hibe verilmese dahi, toplamda 12 ayı geçemez. Yani, eski katılımcı olan ve halen aynı öğrenim kademesinde bulunan başvuru sahipleri seçildikleri takdirde, eski faaliyet süreleri toplam 12 aydan düşülecek ve bu süreden daha uzun öğrenim hareketliliği yapamayacaktır.
5. Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, hareketliliğin gerçekleşebileceği en erken akademik yılda en az ikinci sınıf öğrencisi olması gerekmektedir. Yüksek lisans ve/veya doktora programlarında kayıtlı öğrenciler için bu şart aranmaz.
6. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurulan dönemde başvuru yapabilir ancak bu dönemde hareketlilikten yararlanamaz.
7. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
8.Üniversitemizde kayıtlı tam zamanlı öğrenim gören uluslararası öğrenciler de aynı koşullara tabi olarak başvuru yapabilirler.

BAŞVURU SÜRECİ VE BELGELER
Hareketlilik imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen aday öğrencilerin, bu ilanın en altındaki başvuru linkine tıklayarak Online Başvuru Formunu doldurmaları ve dijital olarak sisteme göndermeleri gerekmektedir. Online başvuru işlemi tamamlandıktan sonra başvuru formunun çıktısı alınmalı, başvuru sahibi ve formda adı görünen ilgili bölüm koordinatörü tarafından imzalanan ve fotoğraf iliştirilmiş olan form ekleriyle birlikte Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus+ Ofisi’ne elden teslim edilmelidir.

Başvuru formuna, öğrencisi bulunduğunuz birimin öğrenci işlerinden onaylı olarak alınmış ya da e-devlet üzerinden barkotlu olarak temin edilmiş güncel not döküm (transkript) belgesi eklenmelidir. YDS/YÖKDİL sınav puanı ibraz edilecek ise, kanıtlayıcı sınav sonuç belgesi mutlaka başvuruya eklenmelidir. Şehit/gazi çocuğu iseniz, engelli iseniz veya hakkınızda bakım/korunma/barınma kararı mevcut ise durumunuza ilişkin destekleyici resmi belgeler mutlaka başvuru ile birlikte sunulmalıdır. 

Başvuru formlarını öğrenci ile birlikte imzalaması gereken ve seçim sonrası süreçte de adaylara destek olması beklenen Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin listesine ulaşmak için tıklayınız.

Online başvuru 28 Şubat 2022 Pazartesi günü Saat 12.00’da başlayıp 21 Mart 2022 Pazartesi günü Saat 17.00’da sona erecektir. Bu tarih ve saatler dışında online başvuru yapılması mümkün değildir. İmzalı ve fotoğraflı başvuru formunun ekleri ile birlikte Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Ofisi’ne elden teslimi için ise son tarih ve saat 22 Mart 2022 Salı günü Saat 17.00’dır. Online başvuru yapılmış olsa dahi, belirtilen son tarih ve saatten önce elden teslim edilmemiş başvurular daha sonra kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.   

YABANCI DİL YETERLİLİĞİ
Öğrenim Hareketliliği faaliyeti için seçilecek katılımcı adayı öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve başvuru sahiplerinin yabancı dil puanı aşağıdaki seçeneklerden biri yoluyla belirlenecektir.

1. Başvuru yapan öğrenciler Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (2022) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılabilir. Söz konusu yabancı dil seviye tespit sınavı, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesine (CEFR) göre B1 seviyesinde, eş zamanlı olarak İngilizce ve Almanca dillerinde 26 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. Sınava girilecek derslikler sınav günü asılacak olan listeler yoluyla duyurulacak ve yanında öğrenci kimlik belgesi bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.

Almanca dil düzeyinin İngilizce dil düzeyinden daha iyi olduğunu düşünen adaylar arasından, yalnızca Almanya’daki ya da Avusturya’daki üniversitelere başvuru yapanlar ve ayrıca Almanca Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim görenler Almanca sınavına girebilir. Diğer adaylar İngilizce sınavına gireceklerdir. Her iki sınav aynı anda gerçekleşeceğinden iki sınava da katılım mümkün değildir. 

CEFR B1 yabancı dil sınavından alınan puan yeterli olsa dahi, tercihleri arasında bulunan üniversitelerin minimum yabancı dil şartı olarak talep etmesi halinde,  bazı adayların ayrıca CEFR B2 seviyesinde de yabancı dil sınavına girmeleri gerekecektir. Ancak CEFR B2 seviyesinde yabancı dil sınavına girebilmek için de CEFR B1 seviyesinde en az 70 puan alınmış olması gerekir. Üniversitelerin talep ettiği yabancı dil seviyelerini ve öğrenim dillerini içeren tabloya ulaşmak için tıklayınız.

CEFR B2 Düzeyi Yabancı Dil Sınavı ise (sadece İngilizce dilinde) iki oturum halinde yine Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. 1. Oturum (yazılı sınav) 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 13.30’da, 2.oturum (sözlü sınav) ise 31 Mart 2022 Perşembe günü randevu sistemiyle yapılacaktır.  

2. Başvuru yapan öğrenciler, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS, E-YDS, YÖKDİL gibi merkezi yabancı dil sınavlarından son dört yıl (2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları) içinde aldıkları puanları da ibraz edebilirler. Bu durumda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na girip girmeme kararı öğrenciye ait olacaktır. Bu sınavlardan 100 üzerinden alınmış puanlar herhangi bir çevirime tabi tutulmaksızın değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencinin merkezi yabancı dil sınavı puan belgesini ibraz etmesine rağmen, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava girme hakkı saklı olup, bu durumda daha yüksek olan Yabancı Dil Puanı dikkate alınacaktır.

Yabancı dil seviyesi açısından belli bir baraj puanı uygulaması söz konusudur ve başvuru sahibi öğrencinin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için CEFR B1 yabancı dil puanının asgari (en az) 60 olması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilenler dışında bir yabancı dil puanı kabul edilmeyecek olup Yabancı Dil Puanı bulunmayan adayların değerlendirmeye alınması da mümkün değildir.

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ VE DEĞERLENDİRME
Asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirilirken Türkiye Ulusal Ajansı tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiş değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar uygulanacak ve buna göre bir Erasmus Başarı Puanı oluşturulacaktır.   
 
Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına (belgelenmesi kaydıyla) +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) * -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Daha önce hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama** -10 puan
* Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, bir önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci öğrenim/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler (Mevlana, TÜBİTAK vb.) için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
** Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat tanınan resmi feragat süresi içinde feragat etmediği halde, daha sonra mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen gerçekleştirmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

Yerleştirme yapılırken misafir olunacak kurumun talep ettiği ve kurumlararası anlaşmalarda belirtilen yabancı dil seviyesine uyulması gerektiğinden sadece belli bir seviyeye sahip olan öğrenciler için yerleştirme yapılacaktır. Dolayısıyla yabancı dil puanında belirlenen asgari düzeyi (barajı) aşamayan öğrenciler sıralamaya tabi tutulmayacak ve yerleştirilmeyecektir.  

Erasmus Başarı Puanına göre kendi fakülteleri/bölümleri içinde en yüksekten en düşüğe doğru sıralanan öğrenciler, bütçe ölçütlerine göre belirlenmiş azami kontenjanlar dâhilinde hibeli katılımcı adayı olarak seçilecek ve tercih sıralamaları dikkate alınarak yerleştirilecektir.

KONTENJANLAR ve HAREKETLİLİK SÜRELERİ
Üniversitemizin başvuru yapmış olduğu Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) Proje çağrısına ilişkin hibe dağıtım sonuçlarının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilmesi her koşulda en az 3 ay sonra beklenmektedir. Bu sebeple, kurumuza tahsis edilecek toplam hibenin tutarı kesin olarak bilinmemektedir. Öte yandan, olası hibe miktarının bir önceki sözleşme dönemi için tahsis edilen miktarın altında kalmayacağı umulmaktadır. Dolayısıyla, değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan aday öğrencilerin tümünün ya da öngörülen öğrenim süresinin tamamının hibe ile desteklenebilmesi, Ulusal Ajans’ın hibe dağıtım sonuçlarını açıklamasını takiben üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilmesi şartına bağlıdır.

Bu doğrultuda, MSKÜ olarak mevcut kurumlararası anlaşmalarımız ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edilmesi beklenen öğrenci öğrenim hareketliliği hibesi değerlendirilerek belirlenmiş olan 2022 Sözleşme Dönemi Kontenjan Tablosu ilan metninin sonunda yer almaktadır.

Hareketliliklerin, gidilecek üniversitenin ders programına, kurumlararası anlaşmada öngörülen değişim süresine ve/veya öğrencinin talebine göre 1 yarıyıl (güz ya da bahar) ya da 1 akademik yıl için gerçekleşmesi mümkün olmakla birlikte, mevcut bütçe imkânları dâhilinde, hibeli olarak 1 yarıyıldan daha fazla sürecek bir hareketlilik öngörülmemektedir. Hareketlilik faaliyeti bir akademik yıl (iki yarıyıl) için de planlanabilir ya da sonradan uzatılabilir ancak, kurumumuza tahsis edilmesi beklenen hibe miktarı değişmedikçe, katılımcılara ikinci yarıyıl için hibe ödemesi yapılmayacaktır. 

HİBELER
Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanacak öğrencilere yurtdışında geçirecekleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere katkı niteliğinde hibe desteği verilir. Söz konusu hibe desteği öğrenim süresinin tamamı ya da bir kısmı için verilebilir veya faaliyet tamamen hibesiz (sıfır hibeli) olarak gerçekleştirilebilir.

Değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan aday öğrencilerin tümünün ya da öngörülen öğrenim süresinin tamamının hibe ile desteklenebilmesi, yeterli mali kaynağın sağlanabilmesi şartına bağlıdır.

Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri aşağıdaki tabloda olduğu şekilde belirlenmiştir. Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
 
Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte misafir olunan program ülkeleri Aylık öğrenci öğrenim hibesi
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 600 €
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 450 €

Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre tahmini olarak hesaplanarak öngörülen ve imzalanacak hibe sözleşmesinde belirtilen toplam hibe miktarının %80'i (ön ödeme) öğrenci yurtdışına çıkmadan ve (nadir istisnalar dışında) vizesini aldıktan sonra hesabına yatırılır. Kalan ödeme, öğrenci staj faaliyetini başarıyla tamamlayıp geri döndüğünde ve gerekli belgeleri teslim ederek, tamamlanması zorunlu raporları tamamladıktan sonra, gerçekleşen kesin sürelere göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.

Öğrenciler yalnızca staj faaliyeti amacıyla yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler. Planlanan ve sözleşmede belirtilen süreden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilir. Planlanan ve sözleşmede belirtilen süreden daha uzun süre kalınması halinde ise, bu süre uzatımı için daha önceden ek hibe sözleşmesi yapılmadıkça, hiçbir koşulda, hibe sözleşmesinde belirtilen azami tutardan fazla hibe verilemez.

İLAVE HİBE DESTEĞİ
Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.
1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler
3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar
4) Şehit/Gazi çocukları
5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından: Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, aylık 250 € İlave Hibe Desteği sağlanabilir.

İÇERME DESTEĞİ
Erasmus+ Programı, “İçerme Desteği” altında özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan öğrenciye ilave hibe verilebilmesi için, katılımcının talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenerek, yükseköğretim kurumu tarafından Ulusal Ajans’tan ilave hibe talebinde bulunulması gerekir. 

SEÇİM SONUÇLARI
Başvurular, Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından ele alınacak ve sonuçlandırılacaktır. Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır. Katılımcı olmaya hak kazanan tüm aday öğrencilerin, sonuç ilanında duyurulacak olan tarih ve yerde yapılacak olan Erasmus+ Aday Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı’na katılmaları beklenir.

Seçilen ve yerleşen öğrenciler daha sonra Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus+ Ofisi, Erasmus Bölüm Koordinatörleri ve/veya akademik danışmanları rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir.

Seçilen öğrenciler, öncelikle ADAY KATILIMCI olduklarını unutmamalıdır. Adayların faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için, kurumumuz tarafından adaylık bildirimi yapılmasını takiben gidecekleri üniversiteye başvuru yapmaları ve kesin kabul almaları, beklenen resmi süreçleri/belgeleri tamamlamaları, ders uyuşmazlığı yaşamaksızın öğrenim anlaşmalarını hazırlayabilmeleri ve özellikle vize başvurularının olumlu sonuçlanması gereklidir.

DİĞER HUSUSLAR
İşbu ilana yapılan başvurular sonucunda seçilen aday öğrencilerin hareketlilik faaliyetini 2022-2023 akademik yılı ya da 2023-2024 akademik yılı içinde, bir yarıyıl (güz ya da bahar) ya da bir akademik yıl (iki yarıyıl) süre ile gerçekleştirmesi öngörülmektedir.

Öğrenim hareketliliğinde asgari faaliyet süresi 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Hareketlilik süresinin, mücbir bir sebebe bağlı olmaksızın, asgari sürenin altında gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu hareketlilik geçersiz sayılır ve hibe ödemesi yapılmaz.

Üniversitemiz, katılımcı ile imzalanacak sözleşmede detayları ile hüküm altına almak kaydıyla, belirli durumlarda (başarısızlık, katılımcı anketini doldurmama, hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi vb.) hibelerde kesinti yapabilir ya da ödenen hibenin tamamının iadesini talep edebilir.

Koordinatörlük tarafından süreç boyunca destek ve yardım sunulacak ve bazı belgeler tarafımızca verilecek olsa da, pasaport, vize, sigorta, seyahat planlama ve ayarlama işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.

İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler ya da hibe almaksızın katılımcı olabilirler. Hibesiz (sıfır hibeli) öğrenciler de diğer başvurularla beraber, aynı şartlarda genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçlerden geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, sadece kendisine ödeme yapılmamasıdır ve hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Sınavlar, başvuru süreci ve değerlendirmeler ile ilgili, gerek duyulduğunda değişiklik yapma hakkı Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonunda saklıdır.

Başvuru ile ilgili sorularınız için lütfen e-posta ile iletişime geçiniz. Kayıt altına alınamaması sebebiyle, telefon ile yöneltilen sorulara cevap verilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT
Hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, proje başvurularının değerlendirilmesini takiben üniversiteler ile Ulusal Ajans arasında hibe sözleşmeleri imzalanarak hibeler üniversitelerin hesaplarına aktarılana kadar, tüm mali sonuçlara katlanmayı kabul ederler.

İLETİŞİM
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Erasmus+ Ofisi
Su Ürünleri Fakültesi Binası 1. Kat
MSKÜ Merkez Yerleşke
Kötekli Mahallesi, Menteşe, MUĞLA
E-posta : intoffice@mu.edu.tr
 
İLGİLİ BELGELER
2022 Sözleşme Dönemi için birim ve bölümlere göre kontenjan tablosu
Anlaşmalı üniversitelerin öğrenim dilleri ve talep edilen yabancı dil seviyeleri tablosu
Erasmus Bölüm Koordinatörleri listesi
 

Online başvuru için aşağıdaki linke tıklayınız
http://www.erasweb.eu/university-outgoing-student-application-4044-tr.aspx
 

Son Güncelleme Tarihi : 09.03.2022 10:06 Okunma Sayısı : 13668

Son Duyurular