ERASMUS Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları (2021 Sözleşme Dönemi)

                                                                          

2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ

YENİ ERASMUS+ PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK FAALİYETİ (KA131)
ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI


Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz!
 
Yeni Erasmus+ Programı (2021-2027) dâhilinde Üniversitemizin ilk KA131 projesi olan “2021 Sözleşme Dönemi Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi” kapsamında 2021-2022 Bahar Yarıyılı ve 2022-2023 Güz ve Bahar Yarıyılları içinde Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.  
 
YENİ ERASMUS+ PROGRAMI
Yeni Erasmus+ Programı (2021-2027) Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Program altında 3 ana eylem ve 2 özel eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden en yaygın olanı Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir. Bu ana eylem altında bir alt faaliyet alanı olarak, yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve personeli hedef alan hareketlilik projeleri yoluyla, üniversite öğrencilerinin Avrupa’da hem eğitim alma hem de staj dönemleri şeklinde gerçekleşebilecek hareketlilikleri desteklenmektedir.   
 
Yeni Erasmus+ Programı / Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, Türkiye’de Avrupa Yükseköğretim Beyannamesi (ECHE) sahibi bir üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tam zamanlı kayıtlı öğrencilere, yurtdışında her hangi bir program ülkesindeki yine ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda 2-12 ay arası bir dönem için değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir. Bu faaliyetten yararlanmak üzere asıl aday olarak seçilen ve yerleşen öğrenci, hareketlilik programında yer aldığı sürenin tamamı ya da bir kısmı için aylık Erasmus destek hibesi almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin, özellikle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) sayesinde, öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilir. Kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibaret olan hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması bulunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dâhil olmaları gerekir. Erasmus+ Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, Türkiye Ulusal Ajansının www.ua.gov.tr web sitesini ziyaret ederek bu bilgilere ulaşabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI
1. Öğrencinin üniversitemizde örgün öğretim kademelerinin her hangi birinde (birinci kademe: ön lisans, lisans, ikinci kademe: yüksek lisans, üçüncü kademe: doktora) bir derece programına kayıtlı öğrenci olması şarttır.    
2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik (genel) not ortalamasının en az  2.20/4.00 olması gerekir. (Başvuru sırasında henüz transkripti oluşmamış 1- ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notu en az 2.20/4.00, 2-birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notu en az 75/100)
    b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik (genel) not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. (Başvuru sırasında henüz transkripti oluşmamış 1- yüksek lisans öğrencileri için lisans mezuniyet notu en az 2.50/4.00, 2-doktora öğrencileri için yüksek lisans mezuniyet notu en az 2.50/4.00)
3. Hareketliliğe katılacak öğrencinin tam zamanlı öğrenci olması ve program kapsamında öğrenim göreceği dönem için bölüm müfredatının gerektirdiği üzere yeterli sayıda ECTS kredi yüküne sahip olması gerekir.  
4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, daha önce öğrenim hareketliliğinden ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler de başvuru yapabilir. Ancak aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) en fazla toplam 12 aya kadar hareketlilikten yararlanabilir. Yani, daha önce 2014-2020 Erasmus+ döneminde öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan ve halen aynı öğrenim kademesinde bulunan başvuru sahipleri seçildikleri takdirde, eski faaliyet süreleri toplam 12 aydan düşülecek ve bu süreden daha uzun öğrenim hareketliliği yapamayacaktır.
5. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurulan dönemde başvuru yapabilir ancak bu dönemde hareketlilikten yararlanamaz.
6. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
7.Üniversitemizde kayıtlı tam zamanlı öğrenim gören uluslararası öğrenciler de aynı koşullara tabi olarak başvuru yapabilir.
 
BAŞVURU SÜRECİ
Hareketlilik imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen aday öğrencilerin, bu ilanın en altındaki başvuru linkine tıklayarak Online Başvuru Formunu doldurmaları ve dijital olarak sisteme göndermeleri gerekmektedir. Online başvuru işlemi tamamlandıktan sonra başvuru formunun çıktısı alınmalı, başvuru sahibi ve formda adı görünen ilgili bölüm koordinatörü tarafından imzalanan ve fotoğraf iliştirilmiş olan form Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilmelidir. Başvuru formuna, öğrencisi bulunduğunuz birimin öğrenci işlerinden alınmış onaylı güncel not çizelgesi (transkript) belgesi ve varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi eklenmelidir.
 
Online başvuru 8 Ekim 2021 Cuma günü Saat 12.00’da başlayıp 28 Ekim 2021 Perşembe günü Saat 17.00’da sona erecektir. Bu tarih ve saatler dışında online başvuru yapılması mümkün değildir. İmzalı ve fotoğraflı başvuru formunun ekleri ile birlikte Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne elden teslimi için ise son tarih ve saat 1 Kasım 2021 Pazartesi günü Saat 17.00’dır. Online başvuru yapılmış olsa dahi, belirtilen son tarih ve saatten önce elden teslim edilmemiş başvurular daha sonra kabul edilmeyecektir. 
 
Başvuru formlarını öğrenci ile birlikte imzalaması gereken ve seçim sonrası süreçte de adaylara destek olması beklenen Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin listesine ulaşmak için tıklayınız.
 
YABANCI DİL SINAVI
Hareketlilikten yararlanmak isteyen aday öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve bu düzey Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Erasmus Öğrenci Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ile belirlenecektir.
 
Yabancı dil seviye tespit sınavı, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesine (CEFR) göre B1 seviyesinde, eş zamanlı olarak İngilizce ve Almanca dillerinde 6 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. Sınava gireceğiniz derslikler sınav günü asılacak olan listelerden öğrenilecek olup, yanında öğrenci kimlik belgesi bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
 
Almanca dil düzeyinin İngilizce dil düzeyinden daha iyi olduğunu düşünen adaylar arasından, yalnızca Almanya’daki ya da Avusturya’daki üniversitelere başvuru yapanlar ve ayrıca Almanca Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim görenler Almanca sınavına girebilir. Diğer adaylar İngilizce sınavına gireceklerdir. Her iki sınav aynı anda gerçekleşeceğinden iki sınava da katılım mümkün değildir. 
 
CEFR B1 yabancı dil sınavından alınan puan yeterli olsa dahi, tercihleri arasında bulunan üniversitelerin minimum yabancı dil şartı olarak talep etmesi halinde,  bazı adayların ayrıca CEFR B2 seviyesinde de yabancı dil sınavına girmeleri gerekecektir. Ancak CEFR B2 seviyesinde yabancı dil sınavına girebilmek için de CEFR B1 seviyesinde en az 70 puan alınmış olması gerekir. Üniversitelerin talep ettiği yabancı dil seviyelerini ve öğrenim dillerini içeren tabloya ulaşmak için tıklayınız.
 
CEFR B2 Düzeyi Yabancı Dil Sınavı ise (sadece İngilizce dilinde) iki oturum halinde yine Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. 1. Oturum (yazılı sınav) 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 13.30’da, 2.oturum (sözlü sınav) ise 12 Kasım 2021 Cuma günü randevu sistemiyle yapılacaktır.  
Başvuru yapan öğrenciler, ÖSYM ya da YÖK tarafından yapılmış merkezi ulusal yabancı dil sınavlarından (YDS ya da YÖKDİL) son üç yıl (2019, 2020 ve 2021 yılları) içinde aldıkları puanları da ibraz edebilirler. Bu durumda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na girip girmeme kararı, öğrenciye ait olacaktır. Bu sınavlardan 100 üzerinden alınan puanlar herhangi bir çevirime tabi tutulmaksızın dikkate alınacaktır. Öğrencinin ÖSYM veya YÖK tarafından yapılan yabancı dil sınavı puan belgesini ibraz etmesine rağmen, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava girme hakkı saklı olup, bu durumda daha yüksek olan Yabancı Dil Puanı dikkate alınacaktır.
 
Yabancı dil seviyesi açısından belli bir baraj puanı uygulaması söz konusudur ve başvuru sahibi öğrencinin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için CEFR B1 yabancı dil puanının asgari (en az) 60 olması gerekmektedir. 
 
Yabancı Dil Sınav Puanı bulunmayan adayların değerlendirmeye alınması mümkün değildir.
 
SEÇİM VE YERLEŞTİRME
Asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirilirken Türkiye Ulusal Ajansı tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiş değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar uygulanacak ve buna göre bir Erasmus Başarı Puanı oluşturulacaktır.   
 
Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına (belgelenmesi kaydıyla) +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) * -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Daha önce hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama** -10 puan
 
 
* Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, bir önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci öğrenim/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler (Mevlana, TÜBİTAK vb.) için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
 
** Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat tanınan feragat süresi içinde feragat etmediği halde, daha sonra mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen gerçekleştirmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
 
Yerleştirme yapılırken misafir olunacak kurumun talep ettiği ve kurumlararası anlaşmalarda belirtilen yabancı dil seviyesine uyulması gerektiğinden sadece belli bir seviyeye sahip olan öğrenciler için yerleştirme yapılacaktır. Dolayısıyla yabancı dil puanında belirlenen asgari düzeyi (barajı) aşamayan öğrenciler sıralamaya tabi tutulmayacak ve yerleştirilmeyecektir.  
 
Erasmus Başarı Puanına göre kendi fakülteleri/bölümleri içinde en yüksekten en düşüğe doğru sıralanan öğrenciler, bütçe kriterlerine göre belirlenmiş kontenjanlar dâhilinde ve tercih sırası dikkate alınarak yerleştirilecektir.
 
KONTENJANLAR ve HAREKETLİLİK SÜRELERİ
2021 sözleşme dönemi için Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) faaliyeti hibe dağıtım sonuçları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilmiştir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan açıklamada yer aldığı üzere “2021-2027 yeni Erasmus+ Programına katılım için Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasındaki uluslararası anlaşmaların imza süreci devam etmektedir. Bu itibarla ilan edilen hibe tutarları geçici ve şartlı nitelikte olup, resmi sürecin tamamlanmasını müteakiben söz konusu miktarlarda değişiklikler olabilir”. Öte yandan, kurumuza tahsis edileceği geçici ve şartlı olarak ilan edilen hibede artış sağlanması konusunda bir garanti söz konusu değildir. Hibe dağıtım sonuçları ve kurumların 2021 dönemi bütçeleri incelendiğinde, tüm üniversitelerin hibe miktarlarında olduğu gibi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine tahsis edilen hibe miktarında da geçmiş yıllara kıyasla önemli oranda azalma olduğu görülmektedir. İlan edilen bütçe, MSKÜ olarak talep ettiğimiz bütçenin oldukça altında kalmıştır. Söz konusu durum, hibeli katılımcı adayı olarak seçilebilecek öğrenci sayılarına dayanan kontenjanlarda ciddi bir düşüşe yol açmıştır.  
 
Bu doğrultuda, MSKÜ olarak mevcut kurumlararası anlaşmalarımız ve hali hazırda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edilmiş şartlı öğrenci öğrenim hareketliliği hibesi değerlendirilerek belirlenmiş olan 2021 Sözleşme Dönemi Kontenjan Tablosu ilan metninin sonunda yer almaktadır.
 
Hareketliklerin, gidilecek üniversitenin ders programına, kurumlararası anlaşmada öngörülen değişim süresine ve/veya öğrencinin talebine göre 1 yarıyıl (güz ya da bahar) ya da 1 akademik yıl için gerçekleşmesi mümkün olmakla birlikte, mevcut bütçe imkânları dâhilinde, hibeli olarak 1 yarıyıldan daha fazla sürecek bir hareketlilik öngörülmemektedir. Hareketlilik faaliyeti bir akademik yıl (iki yarıyıl) için de planlanabilir ya da sonradan uzatılabilir ancak, kurumumuza tahsis edileceği duyurulan hibe miktarı değişmedikçe, katılımcılara ikinci yarıyıl için hibe ödemesi yapılmayacaktır. 
 
HİBELER
Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanacak öğrencilere yurtdışında geçirecekleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere katkı niteliğinde hibe desteği verilir. Söz konusu hibe desteği öğrenim süresinin tamamı ya da bir kısmı için verilebilir veya faaliyet tamamen hibesiz (sıfır hibeli) olarak gerçekleştirilebilir. Değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan aday öğrencilerin tümünün ya da öngörülen öğrenim süresinin tamamının hibe ile desteklenebilmesi, yeterli mali kaynağın sağlanabilmesi şartına bağlıdır.
 
Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri aşağıdaki tabloda olduğu şekilde belirlenmiştir. Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
 
Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte misafir olunan program ülkeleri Aylık öğrenci öğrenim hibesi
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 600 €
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 450 €
 
Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre tahmini olarak hesaplanarak öngörülen ve imzalanacak hibe sözleşmesinde belirtilen toplam hibe miktarının %80'i (ön ödeme) öğrenci yurtdışına çıkmadan ve vizesini aldıktan sonra hesabına yatırılır. Kalan ödeme, öğrenci eğitimini başarıyla tamamlayıp geri döndüğünde ve gerekli belgeleri teslim ettikten sonra, gerçekleşen kesin sürelere göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.
 
Öğrenciler yalnızca değişim amacıyla yurtdışında bulundukları öğrenim süresi karşılığı hibe alabilirler. Planlanan ve sözleşmede belirtilen süreden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilir. Planlanan ve sözleşmede belirtilen süreden daha uzun süre kalınması halinde ise, bu süre uzatımı için daha önceden ek hibe sözleşmesi yapılmadıkça, hiçbir koşulda, hibe sözleşmesinde belirtilen azami tutardan fazla hibe verilemez.
 
Yeni Erasmus+ Programına (2021-2027) katılım sürecine ilişkin resmi prosedürlerde yaşanabilecek gecikmelerden veya hibe tutarlarında daha sonra meydana gelebilecek değişikliklerden Avrupa Komisyonu, Türkiye Ulusal Ajansı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sorumlu değildir.
 
İLAVE HİBE DESTEĞİ
Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.
1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler
3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar
4) Şehit/Gazi çocukları
5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından: Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)
 
Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.
 
Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, yükseköğretim kurumu tarafından Ulusal Ajans’tan talep edilerek öğrenci hareketliliği için aylık 250 € İlave Hibe Desteği sağlanabilir.
 
SEÇİM SONUÇLARI
Başvurular, Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından ele alınacak ve sonuçlandırılacaktır. Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır. Katılımcı olmaya hak kazanan tüm aday öğrencilerin, sonuç ilanında duyurulacak olan tarih ve yerde yapılacak olan “Erasmus+ Aday Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı’na katılmaları zorunludur. Kesin yerleştirme sonuçları (misafir olunacak üniversiteler) bu toplantıda duyurulacaktır.
 
Seçilen ve yerleşen öğrenciler daha sonra Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin, gerekirse akademik danışmanlarının ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir.
 
Seçilen ve yerleşen öğrenciler, öncelikle ADAY ÖĞRENCİ olduklarını unutmamalıdır. Aday öğrencilerin faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için, kurumumuz tarafından adaylık bildirimi yapılmasını takiben, gidecekleri kuruma başvuru yapmaları ve kabul almaları gerekir. Öğrencilerin başvurularının akabinde kabul almamalarından Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.  Bunun dışında, başka çeşitli sebeplerden dolayı (ders uyuşmazlığı, vize işlemlerinin gecikmesi ya da vize reddi vb.) öğrenim hareketliliğine katılamama ihtimalinin olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
 
DİĞER HUSUSLAR
İşbu ilana yapılan başvurular sonucunda seçilen aday öğrencilerin ekseri çoğunluğunun hareketlilik faaliyetini 2022-2023 akademik yılı içinde, bir yarıyıl (güz ya da bahar) ya da bir akademik yıl (iki yarıyıl) süre ile gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Başvuran ve seçilen öğrenciler arasından, faaliyetini 2021-2022 akademik yılı bahar yarıyılı içinde gerçekleştirmek isteyenlerin durumu özel olarak değerlendirilecek ve bu seçenek, sadece öğreniminin son yılında olan öğrenciler için ve sadece misafir olunacak kurumun son başvuru tarihine kadar adaylık bildirimi ve başvuru sürecinin tamamlanması mümkün ise kullanılabilecektir.
 
Öğrenim hareketliliğinde asgari faaliyet süresi 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Hareketlilik süresinin, mücbir bir sebebe bağlı olmaksızın, asgari sürenin altında gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu hareketlilik geçersiz sayılır ve hibe ödemesi yapılmaz.
 
Üniversitemiz, katılımcı ile imzalanacak sözleşmede detayları ile hüküm altına almak kaydıyla, belirli durumlarda (başarısızlık, katılımcı anketini doldurmama, hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi vb.) hibelerde kesinti yapabilir ya da ödenen hibenin tamamının iadesini talep edebilir.
 
Koordinatörlük tarafından süreç boyunca destek ve yardım sunulacak ve bazı belgeler tarafımızca verilecek olsa da, pasaport, vize, sigorta, seyahat planlama ve ayarlama işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.
 
İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler ya da hibe almaksızın katılımcı olabilirler. Hibesiz (sıfır hibeli) öğrenciler de diğer başvurularla beraber, aynı şartlarda genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçlerden geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, sadece kendisine ödeme yapılmamasıdır ve hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.
 
Sınavlar, başvuru süreci ve değerlendirmeler ile ilgili, gerek duyulduğunda değişiklik yapma hakkı Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonunda saklıdır.
 
Başvuru ile ilgili sorularınız için lütfen e-posta ile iletişime geçiniz. Kayıt altına alınamaması sebebiyle, telefon ile yöneltilen sorulara cevap verilmeyecektir.
 
ÖNEMLİ NOT
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.
 
Hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, AB ile Türkiye arasındaki programa katılıma ilişkin süreç tamamlanana akabinde üniversiteler ile Ulusal Ajans arasında hibe sözleşmeleri imzalanarak hibeler üniversitelerin hesaplarına aktarılana kadar, tüm mali sonuçlara katlanmayı kabul ederler.
 
 
İLETİŞİM
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 
Su Ürünleri Fakültesi Binası 1. Kat
Merkez Yerleşke
Kötekli Mahallesi, Menteşe, MUĞLA
E-posta : intoffice@mu.edu.tr
 
 
2021 Sözleşme Dönemi için birim ve bölümlere göre kontenjan tablosu
 
Anlaşmalı üniversitelerin öğrenim dilleri ve talep edilen yabancı dil seviyeleri tablosu
 
Erasmus Bölüm Koordinatörleri listesi
 
 
Online başvuru için aşağıdaki linke tıklayınız
 
https://www.erasweb.eu/university-outgoing-student-application-3772-tr.aspx
           
 

Son Güncelleme Tarihi : 15.10.2021 16:27:29 Okunma Sayısı : 20833

Son Duyurular