Erasmus+ Programı 2021 Sözleşme Dönemi Öğrenim Hareketliliği Başvuru ve Seçimlerine İlişkin Karar

2013-2020 yılları arasında uygulanan Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen hareketlilik projeleri dâhilinde, Üniversitemiz her akademik yıl Şubat-Mart ayları içinde Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetine katılmak isteyen aday öğrenciler için başvurusu çağrısı yayımlamış ve seçilen öğrencilerimiz takip eden bir sonraki akademik yıl içinde (güz ya da bahar yarıyılı) hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir.

Avrupa Komisyonu, 2021-2027 yılları arasında uygulanacak olan Yeni Erasmus+ Programını 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla resmi olarak başlatmış olmakla birlikte, 2021 Proje Yılı Program Rehberini 25 Mart 2021 tarihinde yayımlamıştır. Ancak, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından yayımlanarak, yükseköğretim kurumları açısından hem programın geneline hem de ülkemize özgü uygulama esaslarına ilişkin detayları içeren Uygulama El Kitabı, başvuru çağrılarının hazırlanmasına temel teşkil eden asıl belgedir. 2021 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin Uygulama El Kitabı güncelleme çalışmalarının devam ettiğini bildiren Ulusal Ajans, sadece 2021 sözleşme dönemi öğrenci seçim kriterleri ve öğrenciler için belirlenen hibe tutarlarını 9 Nisan 2021 tarihinde duyurmuştur. Bu noktada, 2021 proje dönemi için öğrenim hareketliliği başvuru ilanına çıkılabilmesi teorik olarak mümkün olabilmekle birlikte aşağıdaki hususlar geçerliliğini korumaktadır.

- Yeni Erasmus+ Programı döneminde, yükseköğretim kurumlarının hareketlilik projeleri başvurularına ilişkin son tarih 11 Mayıs olarak belirlenmiştir. Yani, henüz Üniversitemiz 2021 proje başvurusunu dahi gerçekleştirmemiştir. Bu doğrultuda, 2021 projesi kapsamında kurumumuza tahsis edilmesi muhtemel hibe tamamen belirsizdir. Bu durum da kontenjanların sağlıklı olarak belirlenmesi noktasında ciddi bir kısıt oluşturmaktadır.

- Başvuru çağrısına çıkılması durumunda, sınav planlaması ve ilan hazırlığı, ilanın askıda kalma süresi, B1 ve B2 yabancı dil sınavlarının aralıklı olarak yapılması, sonuçların alınması ve değerIendirme süreci, feragat süresi, oryantasyon süreci gibi aşamalar, en iyi ihtimalle 8 hafta süreceğinden, partner kurumlara adaylık bildirimi ve başvuru son tarihleri için gecikmeler yaşanması kesin, hatta bir çoğunun kaçırılması da söz konusudur. Gecikmeler bile, takip eden vize süreçlerini etkileyecektir. Hali hazırda devam eden 2020 projesi ile 2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı hareketlilik gerçekleştirmek üzere işlemlerine başlanan seçilmiş öğrenciler ile yeni seçilecek öğrencilerin işlemleri bir arada yürütülemeyecek, bu durum da partner kurumlara başvuru yaparken karışıklıklara sebep olacaktır. 

- Ulusal Ajans tarafından resmi olarak bildirildiği üzere,  “Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşmasının henüz imzalanmamış olması sebebiyle söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek  maddi veya manevi kayıplar söz konusu olabilecektir.” Bu kayıplara ilişkin Ulusal Ajans hiçbir sorumluluk almamakta, kurumların da sorumlu tutulmayacağını belirtmektedir. Bu belirsizlik mevcut iken, yeni dönem için öğrenci başvuruları almak ve katılımcıları belirlemek sağlıklı bir yaklaşım olarak görülmemektedir.

- Yeni Erasmus+ döneminde hareketlilik projelerinin başlangıç tarihi 1 Eylül olarak belirlenmiştir. Geçmiş dönemlerde 1 Haziran itibarıyla başlayan projelere ilişkin sözleşme imzalanmasının ve kurumlara hibe aktarımı yapılmasının en erken bu tarihten 3 ay sonra gerçekleşmiş olması tecrübesine dayanarak, halen başvurusu dahi yapılmamış ve 1 Eylül itibarıyla resmi olarak işlerlik kazanacağı beklenen projeye ilişkin sözleşme imzalanması ve kurumumuza hibe aktarımı yapılması en erken Kasım ayı sonunda olabilecektir. Bu gecikme, 2021-2022 Güz Yarıyılı için hareketlilik gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimize faaliyetleri başlamadan önce hibe vermemizi olanaksız kılacaktır.

- Söz konusu belirsizlikler, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı başladığında netlik kazanacağından ve projenin toplam süresi 26 ay olacağından, başvuru yapan ve seçilen aday öğrencilerimiz için hem 2021-2022 Bahar Yarıyılı hem de 2022-2023 Güz ve Bahar Yarıyılları hareketlilikten faydalanma imkânı bulunacaktır. Diğer bir deyişle, başvuru ilanına bu yarıyıl değil, bir sonraki yarıyıl çıkılması halinde, bir kayıp söz konusu değildir.

- Yanı sıra, Covid-19 salgını ile ortaya çıkan olumsuz koşulların ve belirsizliklerin, yakın zamanda değil ancak önümüzdeki akademik yılın başında en azından bazı açılardan (kabul ve vize süreçlerindeki riskler, seyahat kısıtları, gidilen ülkelerde eğitimin uzaktan olması vb.) ortadan kalkabileceği ön görülmektedir. Bu noktada, öğrencilerimiz için de daha sağlıklı bir planlama ve karar verme imkânı ortaya çıkabilecektir.

Yukarıda açıklanan hususlara dayanarak; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Erasmus Seçim Komisyonu, yeni Erasmus+ Programı kapsamında, 1 Eylül 2021 tarihi itibarıyla resmi olarak başlaması ön görülen 2021 sözleşme dönemi hareketlilik projesi dâhilinde, öğrenci öğrenim hareketliliği başvurularını almak üzere Üniversitemiz tarafından açılacak başvuru çağrısının, projenin başlamasını müteakip, 2021-22 Akademik Yılı başladıktan hemen sonra (Eylül-Ekim 2021) ilan edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar vermiştir.  

Son Güncelleme Tarihi : 14.04.2021 13:19 Okunma Sayısı : 3885

Son Duyurular