Erasmus+ Programı 2020 Sözleşme Dönemi Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği
2020 Sözleşme Dönemi Başvuruları / Değerlendirme Sonuçları

 
Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, 31.05.2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi kaydıyla, 2020-2021 ve 2021-2022 akademik yılları içinde yararlanıcı olmak üzere,  30 Kasım 2020 ile 09 Şubat 2021 tarihleri arasında ilan edilen 2020 sözleşme dönemi çağrımıza başvuru yapmış olan öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından yürütülen değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuç tablosuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.   
 
Programdan yararlanmak üzere ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora düzeyinde 31 farklı bölüm, program ya da anabilim dalından 51 başvuru alınmış olup başvuru yapmış olan her bir öğrenci – isimleri belirtilmeksizin sadece öğrenci numaraları ile – değerlendirme için kullanılan tüm kategorilerdeki durumları ya da puanlarıyla tabloda yer almıştır.
 
Başvuru ilanında da yer aldığı üzere, tüm adaylar için kabul edilebilir yabancı dil yeterlilik düzeyi (baraj) 55 puan olarak kabul edilmiştir. Yabancı Dil puanı belirlenirken, 23 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Erasmus Staj Hareketliliği Yabancı Dil Sınavından elde edilen skor ya da söz konusu sınava girmeyen ancak geçerli bir YDS/YÖKDİL sınav puanı ibraz eden adayların bu puanları dikkate alınmıştır. 
 
Yabancı dil sınav puanı bulunmayan veya yabancı dil puanı barajın altında kalan başvuru sahipleri için puan oluşturulamamakla beraber, diğer tüm öğrenciler % 50 akademik başarı puanı ve % 50 yabancı dil puanı kriterine göre oluşturulan Erasmus Puanı açısından en yüksekten en düşüğe sıralanmıştır. Erasmus Puanı oluşturulurken ayrıca, aynı öğrenim seviyesi içinde olmak kaydıyla, daha önce öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış başvuru sahipleri için (önceki faaliyeti Covid-19 salgını sebebiyle sonlandırılması ya da kesintiye uğraması suretiyle etkilenmemiş ise), gerçekleştirilmiş her bir faaliyete karşılık 10 puanlık kesinti, şehit/gazi yakınları için 15 puanlık artırım uygulanmıştır.
 
Çağrı ilanında da belirtildiği üzere, yararlanıcı bölüm/program/anabilim dalı çeşitliliğini sağlamak adına gerekli görüldüğünden bölüm kotası uygulanmış ve Komisyon her farklı bölüm/program/anabilim dalı için en fazla 2 Asıl adayın hibeli yararlanıcı olarak seçilmesine karar vermiştir.
 
Buna göre ASIL ADAY olarak seçilen 32 başvuru sahibi öğrenci doğrudan hibeli yararlanıcı olmaya hak kazanmış, bunun yanında, asıl aday sayısının üçte biri olan 11 başvuru sahibi öğrenci Yedek Aday olarak belirlenmiştir. Yedek ya da yerleşememiş adayların, diledikleri takdirde programdan hibesiz (sıfır hibeli) olarak yararlanma hakları mevcuttur.
 
ASIL aday olarak seçilen tüm öğrenciler ile YEDEK aday olarak seçilenlerden katılmak isteyen ya da hibesiz yararlanmak üzere bilgi edinmek isteyen öğrenciler için 18 Mart 2021 Perşembe günü, Erasmus+ Staj Hareketliliği Sorumlusu koordinasyonunda ZOOM üzerinden çevrimiçi olarak ERASMUS+ Öğrenci Staj Hareketliliği Aday Bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır. ASIL adaylar için katılımın zorunlu olduğu bu toplantının saati ve bağlantı detayları hakkında seçilen adaylara e-posta ile bilgilendirme gönderilecektir.  
 
Yabancı Dil Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen öğrencilerin, 11 Mart 2021 Perşembe günü Saat 17.00’ a kadar Koordinatörlüğümüze başvuru yaparak itiraz dilekçesi iletmeleri halinde, sınav kâğıtları yeniden incelenecektir.
 
İşbu ilan ile belirlendiği üzere programdan ASIL ADAY olarak yararlanmaya hak kazanmış ancak hakkından feragat etmek isteyen öğrencilere 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar feragat etme süresi tanınacaktır. Bu tarihe kadar feragat eden adayların yerine yedek adaylar (puan sıralamasına göre) yerleştirilecektir. Bu tarihten sonra, mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden adaylardan, bir sonraki seçim döneminde tekrar başvuru yapmaları halinde, değerlendirme sürecinde Erasmus puanları oluşturulurken 10 puan eksiltme yapılacaktır.
 
ÖNEMLİ NOT: Bu bir önseçim olup, yerleştirilen öğrencilerin tümü ADAY YARARLANICI statüsündedir. Öğrencinin kendisinden kaynaklanan durumların ötesinde, kendisinin kontrolü dışında da çeşitli sebeplerle (Ulusal Ajans tarafından tebliğ edilen değişiklikler, hibe tahsislerinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen durumlar, Türkiye’nin programa katılımıyla alakalı öngörülemeyen gelişmeler, salgın hastalıklar vb.)  programdan yararlanamama ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Sonuçlar için tıklayınız. 

Son Güncelleme Tarihi : 08.03.2021 15:31 Okunma Sayısı : 2895

Son Duyurular