Erasmus+ Programı 2019-2020 Akademik Yılı Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği
2019-2020 Akademik Yılı Başvuruları / Değerlendirme Sonuçları

 
Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti kapsamında 2019-2020 akademik yılında yararlanıcı olmak üzere 20 Kasım 2019 ile 22 Ocak 2020 tarihleri arasında ilan edilen çağrımıza başvuru yapmış olan öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından yürütülen değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuç tablosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.   
 
Programdan yararlanmak üzere lisans/yüksek lisans/doktora düzeyinde 24 farklı bölüm veya programdan 56 başvuru alınmış olup başvuru yapmış olan her bir öğrenci – isimleri belirtilmeksizin sadece öğrenci numaraları ile – değerlendirme için kullanılan tüm kategorilerdeki durumları ya da puanlarıyla tabloda yer almıştır.
 
Tüm adaylar için kabul edilebilir yabancı dil yeterlilik düzeyi (baraj) 55 puan olarak belirlenmiştir.
 
Yabancı dil sınavına girmeyen ve yabancı dil puanı barajın altında kalan başvuru sahipleri için puan oluşturulamamakla beraber, diğer tüm öğrenciler % 50 akademik başarı puanı ve % 50 yabancı dil puanı kriterine göre oluşturulan Erasmus Puanı açısından en yüksekten en düşüğe sıralanmıştır. Erasmus Puanı oluşturulurken ayrıca, aynı öğrenim seviyesi içinde olmak kaydıyla, daha önce öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış başvuru sahipleri için, gerçekleştirilmiş her bir faaliyete karşılık 10 puanlık kesinti, şehit/gazi yakınları için ise 10 puanlık bir artırım uygulanmıştır.
 
Çağrı ilanında da belirtildiği üzere, yararlanıcı bölüm/program/anabilim dalı çeşitliliğini sağlamak adına gerekli görüldüğünden bölüm kotası uygulanmış ve Komisyon her bölüm/program/anabilim dalı için en fazla 3 Asıl adayın hibeli yararlanıcı olarak seçilmesine karar vermiştir.
 
Buna göre ASIL ADAY olarak seçilen 32 başvuru sahibi öğrenci doğrudan hibeli yararlanıcı olmaya hak kazanmış, bunun yanında, asıl aday sayısının dörtte biri kadar olmak üzere 8 başvuru sahibi öğrenci Yedek Aday olarak belirlenmiştir. Yedek ya da bölüm kotası sebebiyle yerleşememiş adayların, diledikleri takdirde programdan Hibesiz olarak yararlanma hakları mevcuttur.
 
ASIL ADAY olarak seçilen tüm öğrenciler için 25 Şubat 2020 Salı günü Saat 14.00’da Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Toplantı Salonunda ERASMUS+ Öğrenci Staj Hareketliliği Aday Bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır. Katılımın zorunlu olduğu bu toplantıda adaylara bundan sonraki süreçlerle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.
 
Yabancı Dil Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen öğrencilerin, 19 Şubat 2020 Çarşamba günü Saat 17.00’ a kadar Koordinatörlüğümüze başvuru yaparak itiraz dilekçesi teslim etmeleri halinde, sınav kâğıtları yeniden incelenecektir.
 
İşbu ilan ile belirlendiği üzere programdan ASIL ADAY olarak yararlanmaya hak kazanmış ancak hakkından feragat etmek isteyen öğrencilere 28 Şubat 2020 Cuma günü saat 17:00’a kadar feragat etme süresi tanınacaktır. Bu tarihe kadar feragat eden adayların yerine yedek adaylar (puan sıralamasına göre) yerleştirilecektir. Bu tarihten sonra, mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden adaylardan, bir sonraki seçim döneminde tekrar başvuru yapmaları halinde, değerlendirme sürecinde Erasmus puanları oluşturulurken 10 puan eksiltme yapılacaktır.
 
ÖNEMLİ NOT: Bu bir önseçim olup, yerleştirilen öğrencilerin tümü ADAY YARARLANICI statüsündedir. Öğrencinin kendisinden kaynaklanan durumların ötesinde, kendisinin kontrolü dışında da çeşitli sebeplerle (Ulusal Ajans tarafından tebliğ edilen değişiklikler, hibe tahsislerinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen durumlar, Türkiye’nin programa katılımıyla alakalı öngörülemeyen gelişmeler vb.)  programdan yararlanamama ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sonuçlar için tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi : 18.02.2020 09:28 Okunma Sayısı : 4344

Son Duyurular