Erasmus+ Programı - Personel Hareketliliği 2022 Sözleşme Dönemi Başvuru Sonuçları

ERASMUS+ PROGRAMI 
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
2022 SÖZLEŞME DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI

 
Erasmus+ Programı (2021-2027) kapsamında, 2022 Sözleşme Dönemi dâhilinde, 31.07.2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi kaydıyla, Personel Hareketliliği faaliyetlerinden yararlanabilmek amacıyla, Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan çağrıya 15 – 29 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvuru yapmış üniversitemiz personeli, ilgili başvuru ilanında yayımlanan aday puanlama cetveli esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Rektörlük onayı ile oluşturulmuş olan Erasmus+ Personel Değerlendirme Komisyonu’nca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, ASIL katılımcı adayı olarak programdan hibeli yararlanmaya hak kazanan adaylar, YEDEK katılımcı adayı olarak seçilen adaylar ve HİBESİZ olarak hareketlilikten yararlanabilecek adaylar belirlenmiştir.

Seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyenler, bu ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içinde dilekçe ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne başvuru yapabilirler.
Hak kazanan ASIL hibe yararlanıcısı adaylar ile bundan sonraki süreçler için e-posta ile iletişime geçilecektir.

Erasmus+ Programı kapsamında Üniversitemize tahsis edilen bütçe, nihai olarak Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Komisyonu dâhilinde yönetildiğinden, proje kapsamında oluşabilecek hibe kullanımı değişiklikleri uygulamaya yansıtılabilir.

Başvuru sonuçlarına aşağıda verilen linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Personel Ders Verme Hareketliliği Sonuçları
Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları

Son Güncelleme Tarihi : 11.12.2023 16:51 Okunma Sayısı : 2350

Son Duyurular