Erasmus+ Programı - Personel Hareketliliği 2021 Sözleşme Dönemi Başvuru Sonuçları

ERASMUS+ PROGRAMI  (2021-2027)
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI

 
Erasmus+ Programı (2021-2027) kapsamında, 2021 Sözleşme Dönemi dâhilinde, 31.10.2023 tarihine kadar gerçekleştirilmesi kaydıyla, Personel  Hareketliliği faaliyetlerinden yararlanabilmek amacıyla, Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan çağrıya 18 Şubat 2022 – 11 Mart 2022 tarihleri arasında başvuru yapmış üniversitemiz personeli, ilgili başvuru ilanında yayımlanan puanlama cetveli esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Rektörlük onayı ile oluşturulmuş olan Erasmus+ Personel Değerlendirme Komisyonu’nca gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde, ASIL katılımcı adayı olarak programdan hibeli yararlanmaya hak kazanan adaylar, YEDEK katılımcı adayı olarak seçilen adaylar ve HİBESİZ olarak hareketlilikten yararlanabilecek adaylar belirlenmiştir.

Seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyenler, bu ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içinde dilekçe ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne başvuru yapabilirler.

Hak kazanan ASIL hibe yararlanıcısı adaylar ile bundan sonraki süreçler için e-posta ile iletişime geçilecektir.

Erasmus+ Programı kapsamında Üniversitemize tahsis edilen bütçe, nihai olarak Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Komisyonu dâhilinde yönetildiğinden, proje kapsamında oluşabilecek hibe kullanımı değişiklikleri uygulamaya yansıtılabilir.

Başvuru sonuçlarına aşağıda verilen linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Personel Ders Verme Hareketliliği Sonuçları
Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları
 

Son Güncelleme Tarihi : 06.04.2022 17:23:18 Okunma Sayısı : 2396

Son Duyurular