Erasmus+ Programı - Personel Hareketliliği 2018-2019 Akademik Yılı Başvuru Sonuçları

2018 Sözleşme Dönemi dahilinde, 2018-2019 akademik yılı içinde Personel Hareketliliği faaliyetlerinden (Ders Verme Hareketliliği ve Eğitim Alma Hareketliliği) yararlanabilmek amacıyla, Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan çağrıya, 16.10.2018 – 12.11.2018 tarihleri arasında başvuru yapmış Üniversitemiz personeli, ilanlarda yayımlanan puanlama cetvelleri esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Rektörlük onayı ile oluşturulmuş olan Erasmus+ Personel Seçim Komisyonu’nca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, ASIL katılımcı adayı olarak programdan hibeli yararlanmaya hak kazanan adaylar, YEDEK katılımcı adayı olarak programdan yararlanmaya hak kazanan adaylar ve HİBESİZ olarak hareketlilikten faydalanabilecek adaylar belirlenmiştir.

Seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyenler, bu ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içinde dilekçe ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne başvuru yapabilirler.

Hak kazanan ASIL hibe yararlanıcısı adaylar ile bundan sonraki süreçler için e-posta ile iletişime geçilecektir.

Erasmus+ Programı dahilinde Üniversitemize tahsis edilen bütçe, nihai olarak Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Komisyonu dahilinde yönetildiğinden, proje kapsamında oluşabilecek hibe kullanımı değişiklikleri uygulamaya yansıtılabilir.

Başvuru sonuçlarına aşağıda verilen linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Personel Ders Verme Hareketliliği Sonuçları

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları

Son Güncelleme Tarihi : 27.11.2018 14:33:49 Okunma Sayısı : 4626

Son Duyurular