Erasmus+ Programı - Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 2022 Sözleşme Dönemi Başvuru Sonuçları

Erasmus+ Programı (2021-2027)
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği - 2022 Sözleşme Dönemi
Giden Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Sonuçları

 
Erasmus+ Programı (2021-2027) Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti kapsamında katılımcı adayı olmak üzere, 28 Şubat 2022 – 21 Mart 2022 tarihleri arasında ilan edilmiş 2022 sözleşme dönemi çağrımıza başvuru yapmış olan tüm öğrencilerimiz için değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuçlar aşağıda linki verilen tablolarda mevcuttur. 
 
Tabloları incelerken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurunuz:
 
Tablolar fakülte ve bölümlere göre düzenlenmiş olup başvuru yapmış olan her bir öğrenci – isimleri belirtilmeksizin sadece öğrenci numaraları ile – değerlendirme için kullanılan tüm kategorilerdeki durumları ve puanlarıyla tablolarda yer almıştır.
 
Online başvuru yapmış olduğu halde onaylı/imzalı başvuru belgelerini Erasmus+ Koordinatörlüğüne elden teslim etmemiş olanlar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Asıl tablolarda yer almayan bu adaylar için en altta ayrı bir tablo oluşturulmuştur. Öte yandan, teslim edilmiş başvurular arasından, başvuru için gerekli minimum genel not ortalaması şartını sağlamayan, yabancı dil puanı bulunmayan veya yabancı dil puanı ilanda açıklanmış olan barajın altında kalan başvuru sahipleri için puan oluşturulamamıştır. Diğer tüm öğrenciler % 50 akademik başarı puanı ve % 50 yabancı dil puanı kriterine göre oluşturulan Erasmus Başarı Puanı açısından, aynı kontenjan dâhilinde değerlendirilen kendi fakülteleri/bölümleri içinde en yüksekten en düşüğe sıralanmıştır. Erasmus Başarı Puanı oluşturulurken, aynı öğrenim kademesi içinde olmak kaydıyla, daha önce öğrenim ya da staj hareketliliği katılımcısı olmuş ya da asıl katılımcı adayı olarak seçilmiş başvuru sahipleri için, gerçekleştirilmiş ya da hak kazanılmış her bir faaliyete karşılık 10 puanlık kesinti uygulanmıştır. Bunun yanı sıra, ilan metninde belirtildiği üzere, belgelendirilmiş olmak kaydıyla, şehit gazi çocukları için 15 puan, engelli öğrenciler veya haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler için 10 puan eklenmiştir. 
 
Tüm bölümler için; Yabancı Dil (İngilizce/Almanca) – CEFR B1 seviyesi açısından yerleştirmeye esas kabul edilebilir baraj 60 puan olarak dikkate alınmıştır. Yabancı dil sınavı sonucuna göre, bu puanın altında kalan başvuru sahipleri ASIL ADAY ya da YEDEK ADAY olarak belirlenememiş ve yerleştirmeye dâhil olmamıştır. İlanımızda belirtildiği üzere, başvurusu ile birlikte YDS ya da YÖKDİL sınavlarından alınmış sonuçlarını ibraz eden adaylar için, yabancı dil sınavına da girmiş olmaları halinde, yüksek olan skor yabancı dil puanı olarak kabul edilmiştir. ASIL ADAY statüsünde hibeli katılımcı olmaya hak kazanan aday öğrenciler ise, bölümleri için ilan edilmiş kontenjanlar dâhilinde, Erasmus Başarı Puanı sıralamasına göre ve başvurularında beyan ettikleri üniversite tercihleri ve tercih sıralaması dikkate alınarak yerleştirilmiştir.
 
Sadece CEFR B1 seviyesi İngilizce sınavında 70 puan ve üzeri alan ve üniversite tercihlerine göre gerek görülen başvuru sahipleri CEFR B2 İngilizce dil sınavına girme hakkı kazanabilmiştir. Bu sınava giren öğrenciler için ise 55 puan yeterli kabul edilmiş ve bu puanın altında kalan başvuru sahipleri, bu düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini gerektiren üniversitelere yerleştirilmemiş, diğer tercihlerine bakılmıştır. Yine, CEFR B1 İngilizce seviyesi için söz konusu genel baraj puanını (60 puan) geçen ancak 70 puana ulaşamadığı için CEFR B2 İngilizce puanı belirlenemeyen ya da hak verildiği halde CEFR B2 İngilizce sınavına girmeyen öğrenciler için, yerleşebilecekleri yegâne üniversiteler bu düzeyi talep ediyor ise, yerleştirme yapılamamıştır.
 
Yerleştirme yapılan yükseköğretim kurumları tablolarda yer almaktadır.
 
Seçilen ve yerleşen aday öğrencilerin hareketlilik faaliyetini 2022-2023 akademik yılı ya da 2023-2024 akademik yılı içinde, hibeli olarak SADECE bir yarıyıl (güz ya da bahar) süre ile gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Faaliyetini bir akademik yıl (iki yarıyıl) süre ile gerçekleştirmek isteyen adayların ikinci yarıyıl için hibe ile desteklenmesi, mevcut bütçe şartları altında mümkün değildir. İkinci yarıyıl da öğrenim faaliyetine devam etmek isteyenler, hibe almaksızın kendi imkânları ile bunu gerçekleştirebilirler.

Listelerde ilan edilmiş olan ASIL adaylar arasından feragat eden ya da faaliyetini gerçekleştiremeyecek olan öğrencilerin bulunması halinde, YEDEK adaylara geçilmesi ilk etapta söz konusu olamayacaktır. Ancak, ara rapor döneminde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ek kaynak yaratılması ve üniversitemize de talebi doğrultusunda ek kaynak tahsis edilmesi söz konusu olursa, YEDEK adaylara geçilmesi mümkün olabilecektir. Henüz 2022 proje dönemi için Üniversitemize tahsis edilecek olan toplam hibe miktarı belli olmadığından, teamüllere göre öngörülen tutarda ciddi bir artış söz konusu olmadığı sürece, YEDEK adaylara geçilmesi beklenmemelidir.
 
ASIL ADAY olarak belirlenen tüm öğrenciler için 13 Nisan 2022 Çarşamba günü Saat 10.00’da Su Ürünleri Fakültesi Konferans Salonu’nda ERASMUS+ Aday Öğrenci Bilgilendirme ve Oryantasyon Toplantısı yapılacaktır. Katılımın zorunlu olduğu bu toplantıda bundan sonraki süreçlerle ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak olup yerleşen ASIL adayların hareketlilik dönemi tercihleri konusu da ele alınacaktır.
  
Yabancı Dil Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların, 12 Nisan 2022 Salı günü mesai bitimine kadar aşağıdaki link üzerinden indirebilecekleri itiraz dilekçesini doldurup imzalayarak Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri ya da taranmış kopyasını e-posta ile Koordinatörlüğümüze göndermeleri halinde, sınav kâğıtları Yabancı Diller Yüksekokulu dâhilinde ilgili komisyon tarafından yeniden incelenecektir.
 
Erasmus Sınav İtiraz Dilekçesi (2022) için tıklayınız.
 
İşbu ilan ile belirlendiği üzere programdan ASIL ADAY olarak yararlanmaya hak kazanmış ancak hakkından feragat etmek isteyen öğrencilere 22 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar feragat etme süresi tanınacaktır. Bu tarihten sonra, mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden adaylardan, bir sonraki seçim döneminde tekrar başvuru yapmaları halinde, değerlendirme sürecinde Erasmus puanları oluşturulurken 10 puan eksiltme yapılacaktır. Aşağıdaki linkte mevcut olan Feragat Dilekçesi doldurulup imzalanarak Koordinatörlüğümüze teslim edilebilir ya da taranmış kopyası e-posta ile Koordinatörlüğümüze gönderilebilir.
 
Erasmus Feragat Dilekçesi (2022) için tıklayınız.
 
ÖNEMLİ NOT:

Bu bir önseçim olup, yerleştirilen öğrencilerin tümü ADAY KATILIMCI statüsündedir. Öğrencinin kendisinden kaynaklanan durumların ötesinde, kontrolü dışında da, misafir olunacak partner üniversiteden kaynaklanan durumlar, kabul ve/veya vize süreçlerinde yaşanabilecek aksilikler, Ulusal Ajans tarafından tebliğ edilen değişiklikler, hibe tahsislerinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen durumlar, seçilen tüm adayların hibe ile desteklenmesine yetecek kadar mali kaynağın tahsis edilmemesi nedeniyle kontenjan kısıtlamasına gidebilme durumu, Türkiye’nin programa katılımıyla alakalı öngörülemeyen gelişmeler, salgına bağlı şartların değişmesi gibi çeşitli sebeplerle programdan yararlanamama ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Asıl aday olarak hareketliliğe katılma hakkı kazanan öğrenciler, hibe dağıtım sonuçlarının açıklanmasını takiben Üniversitemiz ile Türkiye Ulusal Ajansı arasında hibe sözleşmesi imzalanarak kurumsal hibemiz hesabımıza aktarılana kadar, tüm mali sonuçlara katlanmayı kabul ederler. Öte yandan, adaylık bildirimi yapılan, partner üniversite tarafından kabul edilen katılımcılar dahi, kurumumuz ile hibe sözleşmesi imzalayana kadar hiçbir yasal hak talebinde bulunamazlar.
 
Değerlendirme Sonuçları – Tablolar için tıklayınız
 

6.04.2023 Okunma Sayısı : 5473

Son Duyurular