Erasmus+ Programı - 2023 Sözleşme Dönemi - Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

                                                                   
 
ERASMUS+ PROGRAMI (2021-2027)
YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK FAALİYETİ (KA131)
2023 SÖZLEŞME DÖNEMİ
ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI


Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz!
 
Erasmus+ Programı (2021-2027) kapsamında “2023 Sözleşme Dönemi Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi (KA131)” dâhilinde 2024-2025 Akademik Yılı (Güz ya da Bahar Yarıyılı) içinde Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.  
 
ERASMUS+ PROGRAMI ve ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ
Erasmus+ Programı (2021-2027) Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Bu program çerçevesinde yürütülen hareketlilik projeleri yoluyla, üniversite öğrencilerinin yurtdışında hem eğitim alma hem de staj dönemleri şeklinde gerçekleşebilecek hareketlilikleri desteklenmektedir.  
 
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, Türkiye’de Avrupa Yükseköğretim Beyannamesi (ECHE) sahibi bir üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tam zamanlı kayıtlı öğrencilere, yurtdışında her hangi bir program ülkesindeki yine ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda 2-12 ay arası bir dönem için değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir. Bu faaliyetten yararlanmak üzere asıl aday olarak seçilen ve yerleşen öğrenci, hareketlilik programında yer aldığı sürenin tamamı ya da bir kısmı için aylık Erasmus destek hibesi almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) sayesinde, öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilir. Örgün öğretimde kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibaret olan hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması bulunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dâhil olmaları gerekir. Erasmus+ Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, Türkiye Ulusal Ajansının www.ua.gov.tr web sitesini ziyaret ederek bu bilgilere ulaşabilirler.

ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI
1. Başvuru sahibinin üniversitemizde örgün öğretim kademelerinin her hangi birinde (birinci kademe: ön lisans, lisans, ikinci kademe: yüksek lisans, üçüncü kademe: doktora) bir derece programına kayıtlı öğrenci olması şarttır.    
2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik (genel) not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması gerekir.
    b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik (genel) not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. (Başvuru sırasında henüz transkripti oluşmamış 1- yüksek lisans öğrencileri için lisans mezuniyet notu en az 2.50/4.00, 2-doktora öğrencileri için yüksek lisans mezuniyet notu en az 2.50/4.00)
3. Hareketliliğe katılacak öğrencinin tam zamanlı öğrenci olması ve program kapsamında öğrenim göreceği dönem için bölüm müfredatının gerektirdiği üzere yeterli sayıda ECTS kredi yüküne sahip olması gerekir.  
4. Daha önce Erasmus+ (2014-2020 ve/veya 2021-2027) kapsamında öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler de başvuru yapabilir. Ancak, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) gerçekleştirebileceği hareketlilik süresi, hibe verilmese dahi, toplamda 12 ayı geçemez. Yani, eski katılımcı olan ve halen aynı öğrenim kademesinde bulunan başvuru sahipleri seçildikleri takdirde, eski faaliyet süreleri toplam 12 aydan düşülecek ve bu süreden daha uzun öğrenim hareketliliği yapamayacaktır.
5. Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, hareketliliğin gerçekleşebileceği en erken akademik yılda en az ikinci sınıf öğrencisi olması gerekmektedir. Yüksek lisans ve/veya doktora programlarında kayıtlı öğrenciler için bu şart aranmaz.
6. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurulan dönemde başvuru yapabilir ancak bu dönemde hareketlilikten yararlanamaz.
7. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
8.Üniversitemizde kayıtlı tam zamanlı öğrenim gören uluslararası öğrenciler de aynı koşullara tabi olarak başvuru yapabilirler.
 
BAŞVURU SÜRECİ VE BELGELER
Hareketlilik imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen aday öğrenciler başvurularını bu ilanın en altında yer alan link üzerinden ulaşabilecekleri Turna Portal aracılığıyla ve e-devlet kapısı üzerinden çevrimiçi olarak yapacaklardır. Başvuru ilanı 7 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında yayımlanacaktır. Öte yandan, çevrimiçi başvurular 15 Şubat 2024 Perşembe günü Saat 12:00’de başlayacak, 29 Şubat 2024 Perşembe günü Saat 24.00’da sona erecektir. Belirtilen başvuru tarih ve saatleri dışında çevrimiçi başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.
 
Başvuru ile birlikte sunulması gereken güncel Not Döküm Belgesi (Transkript) e-devlet üzerinden barkotlu olarak alınmalıdır.  
 
Ulusal ya da uluslararası merkezi sınavlardan alınmış sınav puanı ibraz edilecek ise, kanıtlayıcı Sınav Sonuç Belgesi mutlaka başvuruya eklenmelidir.
 
Şehit/gazi çocuğu iseniz, engelli iseniz, hakkınızda bakım/korunma/barınma kararı mevcut ise, kendiniz veya yakınlarınız AFAD’dan afetzede yardımı alıyorsa, durumunuza ilişkin destekleyici resmi belgeler mutlaka başvuruya eklenmelidir.
 
YABANCI DİL YETERLİLİĞİ
Öğrenim Hareketliliği faaliyeti için seçilecek katılımcı adayı öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve başvuru sahiplerinin yabancı dil puanı aşağıdaki seçeneklerden biri yoluyla belirlenecektir.

1. Başvuru yapan öğrenciler Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği (2023) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılabilir. Söz konusu yabancı dil seviye tespit sınavı, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesine (CEFR) göre B1 seviyesinde, eş zamanlı olarak İngilizce ve Almanca dillerinde 8 Mart 2024 Cuma günü saat 14:00’da Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kendi binalarında yapılacaktır. Sınava girilecek derslikler sınav günü asılacak olan listeler yoluyla duyurulacak ve yanında öğrenci kimlik belgesi bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
 
Almanca dil düzeyinin İngilizce dil düzeyinden daha iyi olduğunu düşünen adaylar arasından, yalnızca Almanya’daki ya da Avusturya’daki üniversitelere başvuru yapanlar ve ayrıca Almanca Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim görenler Almanca sınavına girebilir. Diğer adaylar İngilizce sınavına gireceklerdir. Her iki sınav aynı anda gerçekleşeceğinden iki sınava da katılım mümkün değildir. 
 
CEFR B1 yabancı dil sınavından alınan puan yeterli olsa dahi, tercihleri arasında bulunan üniversitelerin minimum yabancı dil şartı olarak talep etmesi halinde,  bazı adayların ayrıca CEFR B2 seviyesinde de yabancı dil sınavına girmeleri gerekecektir. Ancak CEFR B2 seviyesinde yabancı dil sınavına girebilmek için de CEFR B1 seviyesinde en az 70 puan alınmış olması gerekir. Anlaşmalı yükseköğretim kurumlarının talep ettiği yabancı dil seviyelerini ve öğrenim dillerini içeren Yabancı Dil Seviyeleri Tablosu ilan metninin sonunda yer almaktadır.
 
CEFR B2 Düzeyi Yabancı Dil Sınavı ise (sadece İngilizce dilinde) iki oturum halinde yine Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kendi binalarında yapılacaktır. 1. Oturum (yazılı sınav) 14 Mart 2024 Perşembe günü saat 13.30’da, 2.oturum (sözlü sınav) ise 15 Mart 2024 günü öğleden sonra randevu sistemiyle yapılacaktır.  
 
2. Başvuru yapan öğrenciler, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ulusal merkezi yabancı dil sınavlarından (YDS, E-YDS, YÖKDİL) ya da uluslararası yabancı dil sınavlarından (TOEFL, CAE, CPE, PTE, Goethe Zertifikat, Test DAF, DSD, DALF, DELF, TELC) son dört yıl (2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları) içinde aldıkları puanları da ibraz edebilirler. Ulusal sınavlardan 100 üzerinden alınmış puanlar herhangi bir çevirime tabi tutulmaksızın değerlendirmeye alınacaktır. Uluslararası sınavlardan alınmış puanlar ise en güncel ÖSYM Uluslararası Sınavlar Eşdeğerlik Dokümanı dikkate alınarak çevrilecektir. Öğrencinin merkezi yabancı dil sınavı puan belgesini ibraz etmesine rağmen, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava girme hakkı saklı olup, bu durumda daha yüksek olan Yabancı Dil Puanı dikkate alınacaktır.  
 
Yabancı dil seviyesi açısından belli bir baraj puanı uygulaması söz konusudur ve başvuru sahibi öğrencinin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için CEFR B1 yabancı dil puanının asgari (en az) 60 olması gerekmektedir. 
 
Yukarıda belirtilenler dışında bir yabancı dil puanı kabul edilmeyecek olup Yabancı Dil Puanı bulunmayan adayların değerlendirmeye alınması da mümkün değildir.

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ VE DEĞERLENDİRME
Asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirilirken Türkiye Ulusal Ajansı tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiş değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar uygulanacak ve buna göre bir Erasmus Başarı Puanı oluşturulacaktır.   
 
Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına (belgelenmesi kaydıyla) +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’ dan afetzede yardımı alanlar +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) * -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Daha önce hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama** -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
 * Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, bir önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci öğrenim/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler (Mevlana, TÜBİTAK vb.) için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
** Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat tanınan resmi feragat süresi içinde feragat etmediği halde, daha sonra mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen gerçekleştirmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
 
Yerleştirme yapılırken misafir olunacak kurumun talep ettiği ve kurumlararası anlaşmalarda belirtilen yabancı dil seviyesine uyulması gerektiğinden sadece belli bir seviyeye sahip olan öğrenciler için yerleştirme yapılacaktır. Dolayısıyla yabancı dil puanında belirlenen asgari düzeyi (barajı) aşamayan öğrenciler sıralamaya tabi tutulmayacak ve yerleştirilmeyecektir.  
 
Başvuru yapmış oldukları bölüm/program dâhilinde, Erasmus Başarı Puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanan öğrenciler, kontenjan tablosunda yer alan azami kontenjanlar dâhilinde hibeli katılımcı adayı olarak seçilecek ve tercih sıralamaları dikkate alınarak yerleştirilecektir.
 
KONTENJANLAR ve HAREKETLİLİK SÜRELERİ
Erasmus Programı kapsamında hareketlilik imkânı sağlayan mevcut kurumlararası anlaşmalarımız, bölüm ve programların hareketlilik potansiyelleri ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edilen öğrenci öğrenim hareketliliği hibesi değerlendirilerek belirlenmiş olan 2023 Sözleşme Dönemi Kontenjan Tablosu ilan metninin sonunda yer almaktadır.
 
Açıklanmış olan kontenjanlar öngörü niteliğinde olup kesinlik ifade etmemektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2023 KA131 Projesi için kurumumuza tahsis edilmiş olan öğrenim hareketliliği hibesine göre ön görülen katılımcı sayısı, bu ilanda açıklanmış olan toplam kontenjanın oldukça altındadır. Ancak, geçmiş tecrübeler ışığında, başvuru alınmayan ya da kontenjanın altında başvuru alınan ya da ayrılan kontenjanın tamamı kadar yabancı dil barajını geçen adayı bulunmayan bölüm ve programlar olabileceği bilinmektedir. Katılımcılara verilen aylık bireysel destek hibesinin ülkeye göre değişiklik gösterdiği ve toplam harcanan hibeyi etkilediği, başvuru sayı ve niteliğinin belirsiz olduğu yeni bölüm ve programların tabloda yer aldığı, seçilmiş katılımcı adaylarının ilerleyen süreçte ortaya çıkan isteğe bağlı ya da zorunlu feragatleri gibi unsurlar da göz önünde bulundurulduğunda bütçenin verimli kullanılması amacıyla ilan edilen toplam kontenjan bilinçli olarak yüksek tutulmuştur.
 
Hareketliliklerin, kurumlararası anlaşmada katılımcı başına öngörülen değişim süresine ve/veya öğrencinin talebine göre bir yarıyıl (güz ya da bahar) ya da bir akademik yıl için gerçekleşmesi mümkün olmakla birlikte, mevcut bütçe imkânları dâhilinde, hibeli olarak sadece bir yarıyıl hareketlilik öngörülmektedir. Yani, hareketlilik faaliyeti bir akademik yıl (iki yarıyıl) için de planlanabilir ya da sonradan uzatılabilir ancak, katılımcılara ikinci yarıyıl için hibe sağlanmayacaktır.   
 
HİBELER
Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanacak öğrencilere yurtdışında geçirecekleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere katkı niteliğinde hibe desteği verilir. Söz konusu hibe desteği öğrenim süresinin tamamı ya da bir kısmı için verilebilir. Değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan aday öğrencilerin öğrenim süresinin tamamının hibe ile desteklenebilmesi, yeterli mali kaynağın mevcut olması şartına bağlıdır.
 
Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği Programla İlişkili Ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri aşağıdaki tabloda olduğu şekilde belirlenmiştir. Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
 
Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte misafir olunan program ülkeleri Aylık öğrenci öğrenim hibesi
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 600 €
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 450 €
 
Yeni Erasmus+ Programı dönemi ile gündeme gelen bazı uygulama değişiklikleri kapsamında, KA131 projeleri için tahsis edilmiş bütçenin bir kısmı, Programla İlişkili Olmayan Ülkelere Hareketlilik (Uluslararası Hareketlilik)  gerçekleştirmek üzere öğrenci göndermek için kullanılabilmektedir.    
 
Bu çağrıda, öğrenim faaliyetini kontenjan tablosunda yer alan programla ilişkili olmayan ülkelerden birinde gerçekleştirmek isteyen öğrencilerden de başvuru alınacak ve değerlendirilecektir. Alınan başvuruların toplu değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkacak tabloya göre, ilgili bütçenin en fazla %20’si oranında pay ayrılmak şartıyla, program dışı ülkelerden birinde yer alan anlaşmalı yükseköğretim kurumunda da hareketlilik gerçekleştirilebilecektir.
 
Kontanjan tablosunda yer alan Programla İlişkili Olmayan Ülkeler için öğrenci öğrenim hareketliklerinde uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağıda yer almaktadır. Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
 
Misafir olunacak ülke Aylık öğrenci öğrenim hibesi
Gürcistan, Ukrayna, Ürdün  700 €
 
Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre tahmini olarak hesaplanarak öngörülen ve imzalanacak hibe sözleşmesinde belirtilen toplam hibe miktarının %80'i (ön ödeme) öğrenci yurtdışına çıkmadan ve (nadir istisnalar dışında) vizesini aldıktan sonra hesabına yatırılır. Kalan ödeme, öğrenci öğrenim faaliyetini başarıyla tamamlayıp geri döndüğünde ve gerekli belgeleri teslim ederek, tamamlanması zorunlu raporları tamamladıktan sonra, gerçekleşen kesin sürelere göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.
 
Öğrenciler yalnızca öğrenim faaliyeti amacıyla yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler. Planlanan ve sözleşmede belirtilen süreden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilir. Planlanan ve sözleşmede belirtilen süreden daha uzun süre kalınması halinde ise, bu süre uzatımı için daha önceden ek hibe sözleşmesi yapılmadıkça, hiçbir koşulda, hibe sözleşmesinde belirtilen azami tutardan fazla hibe verilemez.
 
İLAVE HİBE DESTEĞİ
İmkânları kısıtlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, imkânları kısıtlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.
 
1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
2. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler
3. Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim/ölüm aylığı bağlananlar
4. Şehit/gazi çocukları
5. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (Öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)
6. Engelliler (20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %50 engel oranına sahip engelliler)
7. Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler
8. Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar.
 
Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.
 
Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, aylık 250 € ilave hibe desteği sağlanır.  
 
YEŞİL SEYAHAT DESTEĞİ
Hareketlilik gerçekleştiren ve seyahat desteği almayan öğrencilere, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 €  yeşil seyahat desteği verilir. Ayrıca gereken durumlarda yol için, gün sayısı kadar, azami dört günlük bireysel destek hibesi verilir.
 
Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.
 
İÇERME DESTEĞİ
Erasmus+ Programı, imkânı kısıtlı katılımcıların programa katılımını teşvik etmektedir. İmkânı kısıtlı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan öğrenciye ilave hibe verilebilmesi için yükseköğretim kurumu, katılımcıdan aldığı talebi, yaklaşık ek masrafları belirledikten sonra ve faaliyet başlamadan önce gerekli kanıtlayıcı belgelerle birlikte Türkiye Ulusal Ajansı’nın onayına sunar. Her başvuru özel olarak değerlendirilir ve hem uygunluğu hem de desteğin miktarı belirlenir.
 
Dolayısıyla, içerme desteğine gereksinim duyan katılımcı adaylarının çevrimiçi başvuru sırasında, bu amaçla oluşturulmuş bölümde yer alan belirleyici sorulara cevap vermesi ve varsa gerekli destekleyici belgeleri (örneğin içerme desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine dair bilgileri içeren son 3 ay içerisinde düzenlenmiş doktor raporu veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu vb.) sunması beklenmektedir. 
 
SIFIR HİBELİ FAALİYET 
Önceki proje dönemleri dâhilinde, kriterleri karşılayan ancak kontenjan dışı kalan başvuru sahibi öğrenciler için hibesiz (sıfır hibeli) katılımcı olma imkânı tanınmış ancak bazı olumsuz tecrübeler yaşanmıştır. Yüksek sayıda sıfır hibeli katılımcının, faaliyet öncesi ve sonrasında teslim edilmesi gereken belgelerin ibrazı ve zorunlu raporların tamamlanması konularında yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve hibe almadıkları için bir yaptırım uygulanamaması sebebiyle, proje final raporlarımızda istenen performans elde edilememiştir. Önceki performansın değerlendirmelere etki etmesi neticesinde, bir sonraki proje başvurusuna ait bütçe dağıtımında kurumumuzun olumsuz etkilenmesi söz konusu olmuştur. Aynı riskin devam edeceği öngörüldüğünden, üst yönetim tarafından alınan karar doğrultusunda, programdan hibesiz (sıfır hibeli) olarak yararlanma seçeneği bu başvuru çağrısı için uygulama dışı bırakılmıştır.
 
SEÇİM SONUÇLARI
Başvurular, Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında KVKK kurallarına uygun olarak yayınlanacaktır. Katılımcı olmaya hak kazanan tüm aday öğrencilerin, sonuç ilanında duyurulacak olan tarih ve yerde yapılacak olan Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Aday Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı’na katılmaları beklenecektir.
 
Seçilen öğrenciler, öncelikle ADAY KATILIMCI olduklarını unutmamalıdır. Adayların faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için, gidecekleri kurumdan kesin kabul almaları, beklenen resmi süreçleri/belgeleri tamamlamaları ve özellikle vize başvurularının olumlu sonuçlanması önemlidir.  Koordinatörlük tarafından süreç boyunca destek ve yardım sunulacak ve bazı belgeler tarafımızca verilecek olsa da, pasaport, vize, sigorta, seyahat planlama vb. işlemler öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.
 
DİĞER HUSUSLAR
İşbu ilana yapılan başvurular sonucunda seçilen aday öğrencilerin hareketlilik faaliyetini 2024-2025 akademik yılı içinde, hibeli olarak bir yarıyıl (güz ya da bahar) ya da kısmi hibeli olarak bir akademik yıl (iki yarıyıl) süre ile gerçekleştirmesi öngörülmektedir.
 
Öğrenim hareketliliğinde asgari faaliyet süresi 2 tam ay olup, hareketlilik süresinin, mücbir bir sebebe bağlı olmaksızın, asgari sürenin altında gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu hareketlilik geçersiz sayılır ve hibe ödemesi yapılmaz.

Katılımcı, hareketlilik faaliyeti öncesinde yeterli sigorta güvencesine sahip olmak zorundadır.

Üniversitemiz, katılımcı ile imzalanacak sözleşmede detayları ile hüküm altına almak kaydıyla, belirli durumlarda (başarısızlık, katılımcı anketini doldurmama, hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi vb.) hibelerde kesinti yapabilir ya da ödenen hibenin tamamının iadesini talep edebilir.
 
Koordinatörlük tarafından süreç boyunca destek ve yardım sunulacak ve bazı belgeler tarafımızca verilecek olsa da, pasaport, vize, sigorta, seyahat planlama ve ayarlama işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.
 
Sınavlar, başvuru süreci ve değerlendirmeler ile ilgili, gerek duyulduğunda değişiklik yapma hakkı Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonunda saklıdır.
 
Başvuru ile ilgili sorularınız için lütfen e-posta ile iletişime geçiniz. Kayıt altına alınamaması sebebiyle, telefon ile yöneltilen sorulara cevap verilmeyecektir.

 
BAŞVURU LİNKİ
https://turnaportal.ua.gov.tr/
 
Açılan sayfada arama kutusuna üniversitemiz adı yazılarak ilgili ilan görüntülenebilir ve e-devlet şifresi ile giriş yapılarak başvuru işlemine başlanabilir.
 
 
İLETİŞİM
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Erasmus+ Ofisi
Su Ürünleri Fakültesi Binası 1. Kat
MSKÜ Merkez Yerleşke
Kötekli Mahallesi, Menteşe, MUĞLA
E-posta : intoffice@mu.edu.tr
 
 
İLGİLİ BELGELER
 
2023 Sözleşme Dönemi Kontenjan Tablosu
Yabancı Dil Seviyeleri Tablosu
 

Son Güncelleme Tarihi : 14.02.2024 18:05 Okunma Sayısı : 8215

Son Duyurular