2020-2021 Akademik Yılı ERASMUS+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

                                                                                

2020-2021 AKADEMİK YILI (2020 SÖZLEŞME YILI)

ERASMUS+ PROGRAMI
ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI


Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz!
 
2020-2021 akademik yılında Erasmus+ Programı / Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.  
 
ERASMUS+ PROGRAMI
Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programı olan Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir. Bu ana eylem altında bir alt faaliyet alanı olarak, yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve personeli hedef alan hareketlilik projeleri yoluyla, üniversite öğrencilerinin Avrupa’da hem eğitim alma hem de staj dönemleri şeklinde gerçekleşebilecek hareketlilikleri desteklenmektedir.   
Erasmus+ Programı / Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, üniversite öğrenimine yeni başlamış olanlar hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye’de Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir üniversitede kayıtlı öğrencilere, diğer bir Avrupa ülkesinin ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda 3-12 ay arası bir dönem için değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir. Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, hareketlilik programında yer aldığı süre için aylık Erasmus destek hibesi almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin, özellikle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) sayesinde, öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yürütülmekte olup, hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması bulunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dâhil olmaları gerekir. Erasmus+ Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) www.ua.gov.tr linkini tıklayarak bu bilgilere ulaşabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI
- Programa lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde kayıtlı öğrenciler başvurabilir.
- Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, hareketliliğin gerçekleşeceği eğitim-öğretim yılında (2020-2021) en az ikinci sınıf öğrencisi olması gerekmektedir. Yüksek lisans ve/veya doktora programlarında kayıtlı öğrenciler için bu şart aranmaz.
- Başvuru yapabilmek için minimum genel not ortalaması şartı lisans öğrencileri için 2,20/4,00 ve lisansüstü öğrencileri için 2,50/4,00 olarak belirlenmiştir.
- Hareketliliğe katılacak öğrencinin tam zamanlı öğrenci olması ve program kapsamında öğrenim göreceği dönem için bölüm müfredatının gerektirdiği tam kredi yüküne sahip olması gerekir.
- Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliğinden ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler de başvuru yapabilir. Ancak aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) toplam 12 aya kadar hareketlilikten yararlanabilir. Yani, daha önce LLP-Erasmus Programı ya da Erasmus+ Programı çerçevesinde öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan ve halen aynı öğrenim kademesinde bulunan başvuru sahipleri seçildikleri takdirde, eski faaliyet süreleri toplam 12 aydan düşülecek ve bu süreden daha uzun öğrenim hareketliliği yapamayacaktır.
- Üniversitemizde kayıtlı tam zamanlı öğrenim gören uluslararası öğrenciler de aynı koşullara tabi olarak başvuru yapabilir.

BAŞVURU SÜRECİ
Hareketlilik imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen aday öğrencilerin, bu ilanın en altındaki başvuru linkine tıklayarak Online Başvuru Formunu doldurmaları ve ardından çıktısı alınarak imzaları tamamlanmış ve fotoğraf iliştirilmiş olan formu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne elden teslim etmeleri gereklidir. Başvuru formuna, öğrencisi bulunduğunuz birimin öğrenci işlerinden alınmış onaylı güncel not çizelgesi (transkript) belgesi eklenmelidir.
 
Online başvuru 11 Şubat 2020 Salı günü Saat 12.00’da başlayıp 5 Mart 2020 Perşembe günü Saat 17.00’da sona erecektir. Bu tarih ve saatler dışında online başvuru yapılması mümkün değildir. İmzalı ve fotoğraflı başvuru formunun ekleri ile birlikte Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne elden teslimi için ise son tarih ve saat 6 Mart 2020 Cuma günü Saat 17.00’dır. Online başvuru yapılmış olsa dahi, belirtilen son tarih ve saatten önce elden teslim edilmemiş başvurular daha sonra kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
 
YABANCI DİL SINAVI
Hareketlilikten yararlanmak isteyen aday öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve bu düzey Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Erasmus Öğrenci Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ile belirlenecektir.
 
Yabancı dil seviye tespit sınavı, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesine (CEFR) göre B1 seviyesinde, eş zamanlı olarak İngilizce ve Almanca dillerinde 12 Mart 2020 Perşembe günü saat 13.30’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. Sınava gireceğiniz derslikler sınav günü asılacak olan listelerden öğrenilecek olup, yanında öğrenci kimlik belgesi bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
 
Almanca dil düzeyinin İngilizce dil düzeyinden daha iyi olduğunu düşünen adaylar arasından, yalnızca Almanya’daki ya da Avusturya’daki üniversitelere başvuru yapanlar ve ayrıca Almanca Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim görenler Almanca sınavına girebilir. Diğer adaylar İngilizce sınavına gireceklerdir. Her iki sınav aynı anda gerçekleşeceğinden iki sınava da katılım mümkün değildir. 
 
CEFR B1 yabancı dil sınavından alınan puan yeterli olsa dahi, tercihleri arasında bulunan üniversitelerin minimum yabancı dil şartı olarak talep etmesi halinde,  bazı adayların ayrıca CEFR B2 seviyesinde de yabancı dil sınavına girmeleri gerekecektir. Ancak CEFR B2 seviyesinde yabancı dil sınavına girebilmek için de CEFR B1 seviyesinde en az 70 puan alınmış olması gerekir. Üniversitelerin talep ettiği yabancı dil seviyelerini ve öğrenim dillerini içeren tabloya ulaşmak için tıklayınız.
 
CEFR B2 Düzeyi Yabancı Dil Sınavı ise (sadece İngilizce dilinde) iki oturum halinde yine Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. 1. Oturum (yazılı sınav) 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 13.30’da, 2.oturum (sözlü sınav) ise 19 Mart 2020 Perşembe günü randevu sistemiyle yapılacaktır.  
 
Başvuru yapan öğrenciler, ÖSYM ya da YÖK tarafından yapılmış merkezi ulusal yabancı dil sınavlarından (YDS, YÖKDİL vb.) son iki yıl (2018 ve 2019 yılları) içinde aldıkları puanları da ibraz edebilirler. Bu durumda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na girip girmeme kararı, öğrenciye ait olacaktır. Bu sınavlardan 100 üzerinden alınan puanlar herhangi bir çevirime tabi tutulmaksızın dikkate alınacaktır. Öğrencinin ÖSYM veya YÖK tarafından yapılan yabancı dil sınavı puan belgesini ibraz etmesine rağmen, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava girme hakkı saklı olup, bu durumda daha yüksek olan Yabancı Dil Puanı dikkate alınacaktır.
 
Yabancı dil seviyesi açısından belli bir baraj puanı uygulaması söz konusudur ve başvuru sahibi öğrencinin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için CEFR B1 yabancı dil puanının asgari (en az) 60 olması gerekmektedir. 
 
Yabancı Dil Sınav Puanı bulunmayan adayların değerlendirmeye alınması mümkün değildir.
 
SEÇİM VE YERLEŞTİRME
Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiş değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar uygulanacak ve buna göre bir Erasmus Başarı Puanı oluşturulacaktır.   
 
 
Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına (belgelenmesi kaydıyla) +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) * -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Daha önce hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama** -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
 
* Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, bir önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci öğrenim/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler (Mevlana, TÜBİTAK vb.) için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
 ** Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat tanınan feragat süresi içinde feragat etmediği halde, daha sonra mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

 
Yerleştirme yapılırken misafir olunacak kurumun talep ettiği ve kurumlararası anlaşmalarda belirtilen yabancı dil seviyesine uyulması gerektiğinden sadece belli bir seviyeye sahip olan öğrenciler için yerleştirme yapılacaktır. Dolayısıyla yabancı dil puanında belirlenen asgari düzeyi (barajı) aşamayan öğrenciler sıralamaya tabi tutulmayacak ve yerleştirilmeyecektir.  
 
Erasmus Başarı Puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanan öğrenciler kendi fakülteleri/bölümleri içinde ve belirlenmiş kontenjanlar dâhilinde yerleştirilecektir.
 
Değişimlerin, gidilecek üniversitenin ders programına, anlaşmada öngörülen değişim süresine, öğrencinin talebine ve hibe imkânlarına uygun olarak 1 yarıyıl (güz ya da bahar) ya da 1 akademik yıl için gerçekleşmesi öngörülmektedir.
 
KONTENJANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak mevcut kurumlararası anlaşmalarımız ve Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize aktarılması beklenen öğrenci öğrenim hareketliliği hibesi değerlendirilerek belirlenmiş olan 2020-2021 kontenjan tablosu ilan metninin sonunda yer almaktadır.  
 
HİBELER
Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanacak öğrencilere yurtdışında geçirecekleri öğrenim süresi için maddi destek hibesi verilir.

Ancak, değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan aday öğrencilerin tümünün ya da öngörülen öğrenim süresinin tamamının hibe ile desteklenebilmesi, Ulusal Ajans’ın hibe dağıtım sonuçlarını açıklamasını takiben üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilmesi şartına bağlıdır.

Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri aşağıdaki tabloda olduğu şekilde belirlenmiştir. Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
 
Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte misafir olunan program ülkeleri Aylık öğrenci öğrenim hibesi
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 500 €
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 300 €
 
Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre tahmini olarak hesaplanarak öngörülen ve imzalanacak hibe sözleşmesinde belirtilen toplam hibe miktarının %80'i (ön ödeme) öğrenci yurtdışına çıkmadan ve vizesini aldıktan sonra hesabına yatırılır. Kalan ödeme, öğrenci eğitimini başarıyla tamamlayıp geri döndüğünde ve gerekli belgeleri teslim ettikten sonra, faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca değişim amacıyla yurtdışında bulundukları öğrenim süresi karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.
 
Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz (sıfır hibeli) olarak gerçekleştirilebilir.

İLAVE HİBE DESTEĞİ
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan katılımcı öğrenciye fazla hibe verilebilmesi için yükseköğretim kurumu tarafından Ulusal Ajans’tan ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve ilave hibe talep edilir.
 
SEÇİM SONUÇLARI
Başvurular, Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından ele alınacak ve sonuçlandırılacaktır. Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır. Katılımcı olmaya hak kazanan tüm aday öğrencilerin, sonuç ilanında duyurulacak olan tarih ve yerde yapılacak olan “Erasmus+ Aday Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı’na katılmaları zorunludur. Kesin yerleştirme sonuçları (misafir olunacak üniversiteler) bu toplantıda duyurulacaktır.
 
Yerleşen öğrenciler, öncelikle ADAY ÖĞRENCİ olduklarını ve çeşitli sebeplerden dolayı (ders uyuşmazlığı, vize işlemlerinin gecikmesi ya da vize reddi, karşı üniversite tarafından kabul edilmeme vb.) öğrenim hareketliliğine katılamama ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.
 
DİĞER HUSUSLAR
Seçilecek olan öğrenciler daha sonra bölüm/fakülte koordinatörlerinin, gerekirse akademik danışmanlarının ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir.
 
Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.
 
İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler ya da hibe almaksızın katılımcı olabilirler. Hibesiz (sıfır hibeli) öğrenciler de diğer başvurularla beraber, aynı şartlarda genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, sadece kendisine ödeme yapılmamasıdır ve hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.
 
Sınavlar, başvuru süreci ve değerlendirmeler ile ilgili, gerek duyulduğunda değişiklik yapma hakkı Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonunda saklıdır.
 
Başvuru ile ilgili sorularınız için lütfen e-posta ile iletişime geçiniz. Kayıt altına alınamaması sebebiyle, telefon ile yöneltilen sorulara cevap verilmeyecektir.
 
İLETİŞİM
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 
Su Ürünleri Fakültesi Binası 1. Kat
Merkez Yerleşke
Kötekli Mahallesi, Menteşe, MUĞLA
E-posta : intoffice@mu.edu.tr
 
 
2020-2021 akademik yılı için birim ve bölümlere göre kontenjan tablosu
 

Anlaşmalı üniversitelerin öğrenim dilleri ve talep edilen yabancı dil seviyeleri tablosu
 
Online başvuru için aşağıdaki linke tıklayınız
 
https://www.erasweb.eu/university-outgoing-student-application-3324-tr.aspx
 
 

Son Güncelleme Tarihi : 05.03.2020 09:23 Okunma Sayısı : 25134

Son Duyurular