2020 Sözleşme Yılı ERASMUS+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuç İlanı

Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği - 2020 Sözleşme Dönemi
Başvuru Değerlendirme Sonuçları

 
Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti kapsamında katılımcı olmak üzere, 11 Şubat – 5 Mart 2020 tarihleri arasında yapılmış olan 2020 sözleşme dönemi çağrımıza başvuru yapmış olan tüm öğrencilerimiz için değerlendirme tamamlanmış olup sonuçlar aşağıda linki verilen tablolarda mevcuttur. 
 
Tabloları incelerken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurunuz:
 
Tablolar fakülte ve bölümlere göre düzenlenmiştir ve başvuru yapmış olan her bir öğrenci – isimleri belirtilmeksizin sadece öğrenci numaraları ile – değerlendirme için kullanılan tüm kategorilerdeki durumları ve puanlarıyla tablolarda yer almıştır.
 
Online başvuru yapmış olduğu halde başvuru belgelerini Erasmus+ Koordinatörlüğüne elden teslim etmemiş olan, başvuru için gerekli minimum genel not ortalaması şartını sağlamayan, yabancı dil puanı bulunmayan veya yabancı dil puanı ilanda açıklanmış olan barajın altında kalan başvuru sahipleri için puan oluşturulamamıştır. Diğer tüm öğrenciler % 50 akademik başarı puanı ve % 50 yabancı dil puanı kriterine göre oluşturulan Erasmus Puanı açısından en yüksekten en düşüğe sıralanmıştır. Erasmus Puanı oluşturulurken, aynı öğrenim seviyesi içinde olmak kaydıyla, daha önce öğrenim ya da staj hareketliliği katılımcısı olmuş başvuru sahipleri için, gerçekleştirilmiş her bir faaliyete karşılık 10 puanlık kesinti uygulanmıştır. Ayrıca, bir önceki başvuru döneminde katılımcı olmaya hak kazandığı halde, değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından tanınan feragat etme süresi dâhilinde feragat etmeyip, daha sonra, mücbir bir sebebe dayanmaksızın feragat etmiş ve bu başvuru döneminde yeniden başvuru yapmış başvuru sahiplerinden de 10 puan düşülmüştür. Bunun yanı sıra, ilan metninde belirtildiği üzere, belgelendirilmiş olmak kaydıyla, şehit gazi çocukları için 15 puan, engelli öğrenciler veya haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler için 10 puan eklenmiştir. 
 
Tüm bölümler için; Yabancı Dil (İngilizce/Almanca) - B1 seviyesi açısından yerleştirmeye esas kabul edilebilir baraj 60 puan olarak dikkate alınmıştır. Yabancı dil sınavı sonucuna göre, bu puanın altında kalan başvuru sahipleri ASIL ADAY ya da YEDEK ADAY olarak belirlenememiş ve yerleştirmeye dâhil olmamıştır. İlanımızda belirtildiği üzere, başvurusu ile birlikte YDS ya da YÖKDİL sınavlarından alınmış sonuçlarını ibraz eden adaylar için, yabancı dil sınavına da girmiş olmaları halinde, yüksek olan skor yabancı dil puanı olarak kabul edilmiştir. ASIL ADAY statüsünde hibeli katılımcı olmaya hak kazanan öğrenciler ise, bölümleri için ilan edilmiş ya da Seçim Komisyonu kararı ile arttırılmış hibeli yararlanıcı kontenjanları dâhilinde, Erasmus Puanı sıralamasına göre ve başvurularında beyan ettikleri üniversite tercihleri ve tercih sıralaması dikkate alınarak yerleştirilmiştir. Yerleştirme yapılan yükseköğretim kurumları tablolarda yer almaktadır.
 
Başvuru çağrısı ile ilan edilmiş olan İngilizce – B2 sınavı, Korona virüs salgının getirdiği koşullar ve eğitim öğretimin tatil edilmesi sebebiyle, önce ileri bir tarihe atıldığı halde, gerçekleştirilememiştir.  Yabancı Diller Yüksekokulu ile yapılan istişare neticesinde, Seçim Komisyonu, yapılmış olan sınavda 70 puan ve üzeri alan başvuru sahiplerinin B2 Seviyesi olarak kabul edilmesine karar vermiştir. Bu puanın altında kalan başvuru sahipleri, B2 düzeyinde yabancı dil bilgisi talep eden üniversitelere yerleştirilmemiş, diğer tercihlerine bakılmıştır. 
 
Geçmiş yıllarda yapılan Erasmus Aday Öğrenci Bilgilendirme ve Oryantasyon Toplantısı bu yıl, salgınla ortaya çıkan olağanüstü durum ve fiziksel olarak bir araya gelmenin mümkün olmaması sebebiyle yapılamayacaktır. Programdan yararlanmaya hak kazanan ve bir yükseköğretim kurumuna yerleşen tüm adaylarla e-posta yoluyla iletişime geçilerek düzenli olarak bilgilendirme yapılacaktır.
 
Bilindiği üzere,  13 Mart 2020 tarihli YÖK durusu ile ikinci bir duyuruya kadar tüm akademik değişim programları durdurulmuş ve akabinde Ulusal Ajans, başvuru sonuçlarının ilana edilmemesi ya da edildiyse hareketliliklerin durdurulduğunun duyurulması gerektiğini tüm yükseköğretim kurumlarına bildirmişti. Bu nedenle bu çağrımıza yapılan başvuruların sonuçlarının ilanı askıya alınmıştı. Yakın zamanda Ulusal Ajans, bir güncelleme yaparak, salgının seyrine göre hareketliliklerin yeniden başlama ihtimaline binaen seçim ve nominasyon işlemlerini yapabileceklerini yükseköğretim kurumlarına bildirmiştir. Bu kararla uyumlu olarak, Üniversitemiz tarafından da işbu ilan ile sonuçlar açıklanmasına rağmen, hareketliliklerin fiilen başlaması, ülkemizdeki ve diğer program ülkelerindeki ulusal mercilerin bu yöndeki kararlarına bağlıdır. Salgının devam etmesi ve bundan dolayı da hareketliliklerin gerçekleşmemesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için yapılacak herhangi bir harcama mücbir sebep kapsamında değerlendirilemeyecek ve karşılanmayacaktır.  
 
Daha önceki çağrı dönemlerinde öğrenci seçimlerinin ve nominasyon işlemlerinin normal şartlarda akademik yıl bitmeden tamamlanmasına karşılık, bu çağrı döneminde göz ardı edilemez bir gecikme yaşandığı aşikârdır. Salgının seyrine göre ülkelerin aldığı ya da alacağı kararlar, sınırların açılma/kapanma durumları, partner üniversitelerin aldığı ya da alabileceği kararlar, vize süreçleri, haraketliliklerin önümüzdeki güz yarıyılı başlaması/gerçekleştirilmesi noktasında ciddi kısıtlar getirecek olup, hareketliliğe başlamak istediğiniz dönemin bu şartlar altında belirlenmesi uygun olacaktır. Bu doğrultuda, başvurunuzla birlikte beyan etmiş olduğunuz dönem tercihlerinin yeniden değerlendirilmesi için sizlerle bağlantıya geçilerek, yerleştiğiniz ülkenin ya da partner üniversitenin salgın süreci altındaki şartlarına ve uygulamalarına ve ayrıca bireysel durumunuza/mevcut şartlar altında tercihinize göre hareketlilik dönemleriniz nihai olarak belirlenecektir.  
 
Yararlanıcısı olacağınız 2020 projesinin süresinin uzatılması planlandığından, hareketliliklerin 2020-2021 Güz ve Bahar Yarıyılları yanı sıra 2021-2022 Güz Yarıyılında da gerçekleştirilebilmesi mümkün olacaktır. Öte yandan, faaliyetine 2020-2021 Güz Yarıyılı itibarıyla başlamak ve iki yarıyıl gerçekleştirmek, mevcut durumdaki belirsizlikler sebebiyle her katılımcı adayı için eşit şartlar altında mümkün olmayacağından, Seçim Komisyonu bu çağrı döneminde hareketliliklerin bir yarıyıl süreyle gerçekleştirilmesi kararını almak mecburiyetinde kalmıştır. 
   
Yabancı Dil Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların, 19 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki link üzerinden indirebilecekleri itiraz dilekçesini doldurup imzalayarak, taranmış kopyasını e-posta ile Koordinatörlüğümüze göndermeleri halinde, sınav kâğıtları yeniden incelenecektir.
 
İşbu ilan ile belirlendiği üzere programdan ASIL ADAY olarak yararlanmaya hak kazanmış ancak hakkından feragat etmek isteyen öğrencilere 25 Haziran 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar feragat etme süresi tanınacaktır. Bu tarihten sonra, mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden adaylardan, bir sonraki seçim döneminde tekrar başvuru yapmaları halinde, değerlendirme sürecinde Erasmus puanları oluşturulurken 10 puan eksiltme yapılacaktır. Feragat Dilekçesi aşağıdaki linkte mevcuttur.
 
ÖNEMLİ NOT: Bu bir önseçim olup, yerleştirilen öğrencilerin tümü ADAY KATILIMCI statüsündedir. Öğrencinin kendisinden kaynaklanan durumların ötesinde, kendisinin kontrolü dışında da çeşitli sebeplerle (Ulusal Ajans tarafından tebliğ edilen değişiklikler, hibe tahsislerinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen durumlar, Türkiye’nin programa katılımıyla alakalı öngörülemeyen gelişmeler vb.)  programdan yararlanamama ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, programa katılmaya hak kazanan aday öğrencilerin tümü için, öngörülen hareketlilik süresinin tamamının hibe ile desteklenebilmesi, Ulusal Ajans’ın hibe dağıtım sonuçlarını açıklamasını takiben üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilmesi şartına bağlıdır.
 
Değerlendirme Sonuçları – Tablolar için tıklayınız.
Erasmus Sınav İtiraz Dilekçesi (2020) için tıklayınız.
Erasmus Feragat Dilekçesi (2020) için tıklayınız.

 

Son Güncelleme Tarihi : 17.06.2020 16:54 Okunma Sayısı : 10205

Son Duyurular