2016-2017 Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

 
 

2016-2017 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ PROGRAMI

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
 

Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz!

2016-2017 eğitim öğretim yılında Erasmus+ Programı / Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

ERASMUS+ PROGRAMI

Erasmus+ Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki yeni programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir.  Bu ana eylem altında bir alt faaliyet alanı olarak, yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve personeli hedef alan hareketlilik projeleri yoluyla, üniversite öğrencilerinin Avrupa’da hem eğitim alma hem de staj dönemleri şeklinde gerçekleşebilecek hareketlilikleri desteklenmektedir.   

Erasmus+ Programı / Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, üniversite öğrenimine yeni başlamış olanlar hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye’de Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir üniversitede kayıtlı öğrencilere, diğer bir Avrupa ülkesinin ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda 3-12 ay arası bir dönem için değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir. Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, hareketlilik programında yer aldığı süre için aylık Erasmus destek hibesi almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin, özellikle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) sayesinde, öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yürütülmekte olup, hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması bulunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Erasmus+ Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) www.ua.gov.tr linkini tıklayarak bu bilgilere ulaşabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI

·  Programa lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde kayıtlı öğrenciler başvurabilir.

·  Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, hareketliliğin gerçekleşeceği eğitim-öğretim yılında (2016-2017) en az ikinci sınıf öğrencisi olması gerekmektedir. Yüksek lisans ve/veya doktora programlarında kayıtlı öğrenciler için bu şart aranmaz.

·   Başvuru yapabilmek için minimum genel not ortalaması şartı lisans öğrencileri için 2,20/4,00 ve lisansüstü öğrencileri için 2,50/4,00 olarak belirlenmiştir.

·   Hareketliliğe katılacak öğrencinin tam zamanlı öğrenci olması ve öğrenim göreceği dönem için bölüm müfredatının gerektirdiği tam kredi yüküne sahip olması gerekir.

·  Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliğinden ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler de başvuru yapabilir. Ancak aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hareketlilikten yararlanabilir. Yani, daha önce LLP-Erasmus Programı ya da Erasmus+ Programı çerçevesinde öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan ve aynı öğrenim kademesindeki başvuru sahipleri seçildikleri takdirde, eski faaliyet süreleri toplam 12 aydan düşülecek ve bu süreden daha uzun öğrenim hareketliliği yapamayacaktır.

·   Üniversitemizde kayıtlı tam zamanlı öğrenim gören uluslararası öğrenciler de başvuru yapabilir.

BAŞVURU SÜRECİ

Hareketlilik imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen aday öğrencilerin, bu ilanın en altındaki başvuru linkine tıklayarak Online Başvuru Formunu doldurmaları ve ardından çıktısı alınarak imzaları tamamlanmış ve fotoğraf eklenmiş olan formu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

Başvuru formuna, öğrencisi bulunduğunuz birimin öğrenci işlerinden alınmış onaylı güncel not çizelgesi (transkript) belgesi eklenmelidir.

Online başvuru 1 Mart 2016 Salı günü saat 09.00’da başlayıp 23 Mart 2016 Çarşamba günü saat 17.00’da sona erecektir. Bu tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

YABANCI DİL SINAVI

Hareketlilikten yararlanmak isteyen aday öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve bu Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ile belirlenecektir.

Başvuru yapan tüm öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Yabancı Dil Sınav Puanı bulunmayan adayların değerlendirmeye alınması mümkün değildir.

Yabancı dil sınavı Avrupa Dil Portfolyosuna (ELP) göre B1 seviyesinde, 28 Mart 2016 Pazartesi günü saat 13.30’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır.

ELP B1 seviye sınavından alınan puan yeterli olsa dahi, tercihleri arasında bulunan üniversitelerin minimum dil şartı olarak talep etmesi halinde,  bazı adayların ayrıca ELP B2 seviyesinde de yabancı dil sınavına girmeleri gerekecektir. Ancak ELP B2 seviyesinde yabancı dil sınavına girebilmek için de ELP B1 seviyesinde en az 70 puan alınmış olması gerekir. Üniversitelerin talep ettiği yabancı dil seviyelerini ve öğrenim dillerini içeren tabloya ulaşmak için tıklayınız.

ELP B2 Düzeyi Yabancı Dil Sınavı ise 30-31 Mart 2016 tarihlerinde iki oturum halinde yine Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. 1. oturum (yazılı sınav) 30 Mart 2016 Çarşamba günü saat 13.30 da, 2. Oturum (sözlü sınav) ise 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 13.30 da başlamak üzere randevu sistemiyle yapılacaktır.   

Almanca dil düzeyinin İngilizce dil düzeyinden daha iyi olduğunu düşünen adaylar arasından, yalnızca Almanya’daki ya da Avusturya’daki üniversitelere başvuru yapanlar Almanca sınavına girebilir. Diğer adaylar İngilizce sınavına gireceklerdir.

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından belirlenen değerlendirme ölçütü uygulanır. Buna göre akademik başarı düzeyinin yüzde %50 si ile yabancı dil sınavından asgari düzeyi geçen sınav sonucunun %50 si dikkate alınarak Erasmus Başarı Puanı oluşturulur. (GNO YÖK’ün dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilir)      

Erasmus Puanı = (Genel not ortalaması) x %50 + (Yabancı Dil Sınav Puanı) x %50 

Daha önce yararlanma: -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, bir önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat tanınan feragat süresi içinde feragat etmediği halde, daha sonra mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

Yerleştirme yapılırken misafir olunacak kurumun talep ettiği ve kurumlararası anlaşmalarda belirtilen yabancı dil seviyesine uyulması gerektiğinden sadece belli bir seviyeye sahip olan öğrenciler için yerleştirme yapılacaktır. Dolayısıyla yabancı dil puanında asgari düzey belirlenecek ve bu barajı aşamayan öğrenciler sıralamaya tabi tutulmayacak ve yerleştirilmeyecektir.  

Erasmus Başarı Puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanan öğrenciler kendi fakülteleri/bölümleri içinde ve belirlenmiş kontenjanlar dâhilinde yerleştirilecektir.

Erasmus+ Program ülkelerinden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmek üzere seçilmesi mümkün olup değerlendirme sürecinde bu öğrencilere düşük öncelik tanınacaktır.

Değişimlerin, gidilecek üniversitenin ders programına, anlaşmada öngörülen değişim süresine, öğrencinin talebine ve hibe imkânlarına uygun olarak 1 yarıyıl (güz/bahar) ya da 1 akademik yıl için gerçekleşmesi öngörülmektedir.

KONTENJAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak mevcut kurumlararası anlaşmalarımız ve Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize aktarılması beklenen öğrenci öğrenim hareketliliği hibesi değerlendirilerek belirlenmiş olan

2016-2017 kontenjan tablosu ilan metninin sonunda yer almaktadır.  

HİBELER

Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanacak öğrencilere yurtdışında geçirdikleri öğrenim süresi için maddi destek hibesi verilir. Ancak değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan aday öğrencilerin tümünün hibe ile desteklenebilmesi, Ulusal Ajans’ın hibe dağıtım sonuçlarını açıklamasını takiben üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilmesi şartına bağlıdır.

Öğrenim Hareketliliği için belirlenen aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte misafir olunan program ülkeleri

Aylık öğrenci öğrenim hibesi

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

500 €

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya

400 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300 €

Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre verilmesi öngörülen toplam hibe miktarının %80'i öğrenci yurtdışına çıkmadan ve vizesini aldıktan sonra, imzalayacağı hibe sözleşmesine uygun olarak hesabına yatırılır. Kalan ödeme, öğrenci eğitimini başarıyla tamamlayıp geri döndüğünde ve gerekli belgeleri teslim ettikten sonra, faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca değişim amacıyla yurtdışında bulundukları öğrenim süresi karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.

SEÇİM SONUÇLARI

Başvurular, Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından ele alınacak ve sonuçlandırılacaktır. Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır. Yerleşen öğrenciler, öncelikle ADAY ÖĞRENCİ olduklarını ve çeşitli sebeplerden dolayı (ders uyuşmazlığı, vize işlemlerinin gecikmesi ya da vize reddi, karşı üniversite tarafından kabul edilmeme vb.) öğrenim hareketliliğine katılamama ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

DİĞER HUSUSLAR

Seçilecek olan öğrenciler daha sonra bölüm/fakülte koordinatörlerinin, gerekirse akademik danışmanlarının ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir.

Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.

İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler ya da hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber, aynı şartlarda genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, sadece kendisine ödeme yapılmamasıdır ve hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Seçim sonuçları, Komisyon kararını takiben, üniversitenin web sitesinde yayımlanacaktır.


İLETİŞİM


Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

Su Ürünleri Fakültesi Binası 1. Kat

Merkez Yerleşke

Kötekli / MUĞLA

E-posta : intoffice@mu.edu.tr

 

2016-2017 eğitim öğretim yılı için birim ve bölümlere göre kontenjan tablosu

Anlaşmalı üniversitelerin öğrenim dilleri ve talep edilen yabancı dil seviyeleri tablosu

 

Online başvuru için aşağıdaki linke tıklayınız

http://www.erasweb.eu/university-outgoing-student-application-2044-tr.aspx

 

Son Güncelleme Tarihi : 14.03.2016 14:50:23 Okunma Sayısı : 37708

Son Duyurular