2016-2017 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları-UZATILMIŞTIR

 
 

2016-2017 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ PROGRAMI

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz!

2016-2017 akademik yılında Erasmus+ Programı / Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir.  Bu ana eylem altında bir alt faaliyet alanı olarak, yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve personeli hedef alan hareketlilik projeleri yoluyla, üniversite öğrencilerinin Avrupa’da hem eğitim alma, hem de staj dönemleri şeklinde gerçekleşebilecek hareketlilikleri desteklenmektedir.  

Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti, Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak, staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Öğrenimi devam eden her sınıftan öğrencinin yanı sıra son sınıf öğrencileri de mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun, öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Başvuru tarihinde mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

Yurt dışındaki staj faaliyetleri her koşulda 30 Eylül 2017 tarihinden önce tamamlanacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

2016-2017 akademik yılı için staj hareketliliğinden yararlanmak üzere Üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilirler.  Üniversitemizin aynı zamanda personeli olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri de öğrenci statüleri dolayısıyla başvuru yapabilirler.

Ancak başvurunun değerlendirmeye alınması için ön şart; öğrencinin kendi bağlantısıyla bulduğu bir işletmeden/kuruluştan/yükseköğrenim kurumundan yapmayı planladığı staj faaliyetine dair bir niyet mektubu/davet mektubu/ön kabul sunmasıdır. Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Davet mektuplarınızın, başvuru yapacağınız faaliyete uygun olarak gönderilmesi için size ve daveti gönderecek kuruma rehber olması amacıyla oluşturmuş olduğumuz formatı buradan indirebilirsiniz.

Dileyen öğrencilerimiz, staj/iş yerleştirmesi olanaklarını/önerilerini bir araya toplayan web portallarını ziyaret ederek çok sayıda öneri/pozisyon arasından kendilerine uygun bir staj yeri araştırarak başvuru yapabilirler.  

Belli başlı web portallarının adreslerine bu dosyadan ulaşabilirsiniz.

Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılmış olan Öğrenci Staj Hareketliliği bütçesi dâhilinde, 2016-2017 eğitim öğretim yılı için 15 öğrencinin seçilmesi planlanmakta olup, yararlanıcı sayısı konusunda nihai karar Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafınca alınacaktır.  Faaliyet süresi en az 2 ay olmak zorundadır. Staj hareketliliğinden yararlanmak için yaz dönemi en uygun dönem olmakla birlikte akademik yıl içinde de gerçekleşebilir. Bölümlere göre kontenjan ayrımları, yararlanıcı bölüm/program/anabilim dalı çeşitliliğini sağlamak adına, gerekli görülmesi halinde, alınan başvurulara göre sonradan yapılacaktır.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerinin Ön Başvuru Formunu doldurup istenen ek belgelerle birlikte, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Staj Hareketliliği için son başvuru tarihi 23 Mart 2017 Perşembe / Saat 17.30'a kadar uzatılmıştır. 

Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve yabancı dil puanının belirlenebilmesi için başvuru sahipleri yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulacaklardır. Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, Avrupa Dil Portfolyosuna (ELP) göre B1 seviyesinde, 27 Mart 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. Yabancı Dil Sınav Puanı bulunmayan adayların değerlendirmeye alınması mümkün değildir.

Seçilecek olan asıl ve yedek öğrenciler daha sonra Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir.

Öğrenciler yurt dışında geçirdikleri staj dönemindeki seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı olarak AB hibesi alacaktır. Öğrenci staj hareketliliği için öngörülen aylık destek hibeleri aşağıdaki şekildedir: 

Hayat pahalılığına göre

ülke türleri

Hareketlilikte misafir olunan ülkeler

Aylık öğrenci staj hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600 €

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya

500 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400 €

Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre verilmesi öngörülen toplam ödenek miktarının ilk taksiti öğrenciler yurtdışına çıkmadan ve vizelerini aldıktan sonra hesaplarına yatırılır. Kalan ödeme, stajlarını tamamlayıp geri döndüklerinde ve Nihai Rapor ile Staj Sertifikasını teslim etmesi sonrası, sertifikasında belirtilen staj başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.

 

Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir. Staj Hareketliliği faaliyeti için, gidilecek ülkeye göre değişebilen amacına uygun vize alınması önem arz etmektedir.

Öğrenci başvuru ve seçimlerinde genel olarak şu şartlar dikkate alınacaktır:

Programa her öğrenim seviyesinden bütün kayıtlı öğrenciler başvurabilir.

Yeni mezun olanlar da staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Ancak bu öğrenciler, mezun olmadan önceki son eğitim-öğretim yılı içinde başvuru yaparak seçilmeli ve yurtdışındaki staj faaliyetini mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yapıp tamamlamalıdır.

Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliğinden ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler de başvuru yapabilir. Ancak aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hareketlilikten yararlanabilir. Yani, daha önce LLP-Erasmus Programı ya da Erasmus+ Programı çerçevesinde öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan ve aynı öğrenim kademesindeki başvuru sahipleri seçildikleri takdirde, eski faaliyet süreleri toplam 12 aydan düşülecek ve bu süreden daha uzun staj hareketliliği yapamayacaktır.

Başvuru şartı olarak başvuru tarihinde öğrencinin genel not ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20/4,00 ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2,50/4,00 olması gerekmektedir.

Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve dolayısıyla belirli bir baraj uygulanacaktır.

Başvurular, Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından ele alınacak ve sonuçlandırılacaktır.

Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenen değerlendirme ölçütü uygulanacaktır: 

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

Daha önce yararlanma: -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat tanınan feragat süresi içinde feragat etmediği halde, daha sonra mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

Yararlanıcı, staj hareketliliği faaliyeti öncesinde yeterli sigorta güvencesine sahip olmak zorundadır. (Sağlık sigortası, mesuliyet sigortası, kaza sigortası)

İsteyen öğrenciler hibeden feragat ederek hibesiz yararlanıcı ya da kısmi hibeli yararlanıcı olabilir.

Hibeli yararlanıcı kotasına giremeyen ancak seçilme şartlarını sağlayan öğrenciler, diledikleri halde, programdan hibesiz olarak yararlanabilirler.

Seçim sonuçları, Komisyon kararını takiben, üniversitenin web sitesinde yayınlanacaktır.
 

ÖN BAŞVURU FORMU

Staj Yeri Arama Web Portalları Dosyası

Erasmus+ Staj Hareketliliği Davet Mektubu Formatı

 

İLETİŞİM 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

Su Ürünleri Fakültesi Binası 1. Kat

Merkez Yerleşke

Kötekli Mah. Menteşe / MUĞLA

E-posta : intoffice@mu.edu.tr

 

Son Güncelleme Tarihi : 21.03.2017 13:24:53 Okunma Sayısı : 9191

Son Duyurular