2016-2017 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği

2016-2017 Akademik Yılı Başvuruları / Değerlendirme Sonuçları

 

Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti kapsamında 2016-2017 akademik yılında yararlanıcı olmak üzere 23 Mart 2017 tarihinde sona eren çağrımıza başvuru yapmış olan öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından yürütülen değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuç tablosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.   

Programdan yararlanmak üzere ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora düzeyinde 23 farklı bölüm ve programdan 43 başvuru alınmış olup başvuru yapmış olan her bir öğrenci – isimleri belirtilmeksizin sadece öğrenci numaraları ile – değerlendirme için kullanılan tüm kategorilerdeki durumları ya da puanlarıyla tabloda yer almıştır.

Tüm adaylar için kabul edilebilir yabancı dil yeterlilik düzeyi (baraj) 60 puan olarak belirlenmiştir.

Başvuru uygunluk denetiminden geçemeyen, yabancı dil sınavına girmeyen ve yabancı dil puanı barajın altında kalan başvuru sahipleri için puan oluşturulamamakla beraber, diğer tüm öğrenciler % 50 akademik başarı puanı ve % 50 yabancı dil puanı kriterine göre oluşturulan Erasmus Puanı açısından en yüksekten en düşüğe sıralanmıştır. Erasmus Puanı oluşturulurken, aynı öğrenim seviyesi içinde olmak kaydıyla, daha önce öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış başvuru sahipleri için, gerçekleştirilmiş her bir faaliyete karşılık 10 puanlık kesinti uygulanmıştır.

Buna göre ASIL ADAY olarak seçilen öğrenciler doğrudan hibeli yararlanıcı olmaya hak kazanmıştır. İlan edilmiş olan kontenjan sayısı 15 olmasına rağmen kullanılabilecek hibe bulunması nedeniyle, 24 ASIL ADAY belirlenmiştir. Başvuru ile birlikte sunulmuş planlanan staj hareketliliği süresi ne olursa olsun, hiçbir aday için 3 aydan daha fazla bir süre için hibe tahsisi mümkün olmayacaktır.

ASIL ADAY olarak seçilen tüm öğrenciler için 18 Nisan 2017 Salı günü Saat 10.00’da Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Toplantı Salonunda ERASMUS+ Öğrenci Staj Hareketliliği Aday Bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır. Katılımın zorunlu olduğu bu toplantıda adaylara bundan sonraki süreçlerle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.

Yabancı Dil Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen öğrencilerin, 14 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Koordinatörlüğümüze başvuru yaparak itiraz dilekçesi teslim etmeleri halinde, sınav kâğıtları yeniden incelenecektir.

İşbu ilan ile belirlendiği üzere programdan ASIL ADAY olarak yararlanmaya hak kazanmış ancak hakkından feragat etmek isteyen öğrencilere 21 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar feragat etme süresi tanınacaktır. Bu tarihten sonra, mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden adaylardan, bir sonraki seçim döneminde tekrar başvuru yapmaları halinde, değerlendirme sürecinde Erasmus puanları oluşturulurken 10 puan eksiltme yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Bu bir önseçim olup, yerleştirilen öğrencilerin tümü ADAY YARARLANICI statüsündedir. Öğrencinin kendisinden kaynaklanan durumların ötesinde, kendisinin kontrolü dışında da çeşitli sebeplerle (Ulusal Ajans tarafından tebliğ edilen değişiklikler, hibe tahsislerinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen durumlar, Türkiye’nin programa katılımıyla alakalı öngörülemeyen gelişmeler vb.)  programdan yararlanamama ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sonuç tablosu için tıklayınız. 

Son Güncelleme Tarihi : 12.04.2017 16:37:55 Okunma Sayısı : 1215

Son Duyurular