2015-2016 Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

 

 

 

 

2015-2016 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ PROGRAMI

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz!

2015-2016 eğitim öğretim yılında Erasmus+ Programı / Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

ERASMUS+ PROGRAMI

Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki yeni Programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir.  Bu ana eylem altında bir alt faaliyet alanı olarak, yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve personeli hedef alan hareketlilik projeleri yoluyla, üniversite öğrencilerinin Avrupa’da hem eğitim alma hem de staj dönemleri şeklinde gerçekleşebilecek hareketlilikleri desteklenmektedir.   

Erasmus+ Programı / Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, üniversite öğrenimine yeni başlamış olanlar hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye’de Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir üniversitede kayıtlı öğrencilere, diğer bir Avrupa ülkesinin ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda (3-12 ay arası bir dönem için) değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir. Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, hareketlilik programında yer aldığı süre için aylık Erasmus destek hibesi almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin, özellikle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) sayesinde, öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması bulunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.  Erasmus+ Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) www.ua.gov.tr linkini tıklayarak bu bilgilere ulaşabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI

Hareketliliğin gerçekleşeceği eğitim-öğretim yılında (2015-2016) en az ikinci sınıf öğrencisi olmak gerekmektedir.

Başvuru yapabilmek için minimum genel not ortalaması şartı lisans öğrencileri için 2,20/4,00 ve lisansüstü öğrencileri için 2,50/4,00 olarak belirlenmiştir.

Hareketliliğe katılacak öğrencinin tam zamanlı öğrenci olması ve öğrenim göreceği dönem için bölüm müfredatının gerektirdiği tam kredi yüküne sahip olması gerekir.

Daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ Programı kapsamında herhangi bir hareketlilik faaliyetinden (öğrenim ya da staj) faydalanmış öğrenciler de başvuru yapabilirler. Ancak bir öğrenci aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans, doktora) toplamda 12 aydan daha fazla faaliyet (öğrenim ya da staj) gerçekleştiremez. Ayrıca, yerleştirme sırasında daha önce hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin toplam puanından her bir faaliyet için 10 puan düşürülür.

Üniversitemizde kayıtlı tam zamanlı öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de başvuru yapabilir.

BAŞVURU SÜRECİ

Hareketlilik imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen aday öğrencilerin, bu ilanın en altındaki başvuru linkine tıklayarak Online Başvuru Formunu doldurmaları ve ardından çıktısı alınan imzalanmış ve fotoğraf eklenmiş olan formu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Ofisine teslim etmeleri gereklidir.

Başvuru formuna, öğrencisi bulunduğunuz birimin öğrenci işlerinden alınmış onaylı güncel transkript belgesini eklenmelidir.

Online başvuru 12 Mart 2015 Perşembe günü saat 09.00’da başlayıp 1 Nisan 2015 Çarşamba günü saat.17.00’da sona erecektir. Bu tarihler dışında kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

YABANCI DİL SINAVI

Hareketlilikten yararlanmak isteyen aday öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve bu Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Erasmus Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ile belirlenecektir.

Başvuru yapan tüm öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Yabancı dil sınavı Avrupa Dil Portfolyosuna (ELP) göre B1 seviyesinde, 6 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 10.00’da ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır.

ELP B1 seviye sınavından alınan puan yeterli olsa dahi gidilmesi planlanan üniversitenin talep etmesi halinde ayrıca ELP B2 seviyesinde de yabancı dil sınavına girmeleri gerekecektir. Ancak ELP B2 seviyesinde yabancı dil sınavına girebilmek için de ELP B1 seviyesinde en az 70 puan alınmış olması gerekir. ( Üniversitelerin talep ettiği yabancı dil seviyelerini ve öğrenim dillerini içeren tabloya ulaşmak için tıklayınız

ELP B2 Düzeyi Yabancı Dil Sınavı ise 8 Nisan 2015 Çarşamba günü iki oturum halinde (saat 10.00 ve saat 12.00) yine Yabancı Diller Yüksekokulu’nda gerçekleşecektir. 

Almanca dil düzeyinin İngilizce dil düzeyinden daha iyi olduğunu düşünen adaylar arasından, yalnızca Almanya ya da Avusturya ülkelerindeki üniversitelere başvuru yapanlar Almanca sınavına girebilir. Diğer adaylar İngilizce sınavına gireceklerdir.

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından belirlenen değerlendirme ölçütü uygulanacaktır. Buna göre, toplam başarı puanı genel not ortalamasının yüzde %50 si ve yabancı dil sınavında asgari düzeyi geçenlerin yabancı dil puanının %50 si toplanarak hesaplanır. (GNO YÖK’ün dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilir)     

Yerleştirme yapılırken misafir olunacak kurumun talep ettiği ve kurumlararası anlaşmalarda belirtilen yabancı dil seviyesine uyulması gerektiğinden sadece belli bir seviyeye sahip olan öğrenciler için yerleştirme yapılacaktır. Dolayısıyla yabancı dil puanında asgari düzey belirlenecek ve bu barajı aşamayan öğrenciler yerleştirilmeyecektir.  

Toplam başarı puanına göre en yüksekten aşağıya doğru sıralanan öğrenciler kendi fakülteleri/bölümleri içinde ve belirlenmiş kontenjanlar dahilinde yerleştirilecektir.

Değişimlerin, gidilecek üniversitenin ders programına, anlaşmada öngörülen değişim süresine, öğrencinin talebine ve hibe imkanlarına uygun olarak 1 yarıyıl (güz/bahar) ya da 1 akademik yıl için gerçekleşmesi öngörülmektedir.

KONTENJAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak mevcut kurumlararası anlaşmalarımız ve Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize aktarılması beklenen öğrenci öğrenim hareketliliği hibesi değerlendirilerek belirlenmiş olan 2015-2016 kontenjan tablosu ilan metninin sonunda yer almaktadır.  

HİBELER

Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanacak öğrencilere yurtdışında geçirdikleri öğrenim süresi için maddi destek hibesi verilir. Ancak değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan aday öğrencilerin tümünün hibe ile desteklenebilmesi, Ulusal Ajans’ın hibe dağıtım sonuçlarını açıklamasını takiben üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilmesi şartına bağlıdır.

Öğrenim Hareketliliği için belirlenen aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte misafir olunan ülkeler

Aylık öğrenci öğrenim hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

500 €

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya

400 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300 €

Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre verilmesi öngörülen toplam hibe miktarının %80'i öğrenci yurtdışına çıkmadan ve vizesini aldıktan sonra hesabına yatırılır. Kalan ödeme, öğrenci eğitimini başarıyla tamamlayıp geri döndüğünde ve gerekli belgeleri teslim ettikten sonra, faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca değişim amacıyla yurtdışında bulundukları öğrenim süresi karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.

SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır. Yerleşen öğrenciler, öncelikle ADAY ÖĞRENCİ olduklarını ve çeşitli sebeplerden dolayı (ders uyuşmazlığı, vize işlemlerinin gecikmesi ya da vize reddi, karşı üniversite tarafından kabul edilmeme vb.) öğrenim hareketliliğine katılamama ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

DİĞER HUSUSLAR

Seçilecek olan öğrenciler daha sonra bölüm/fakülte koordinatörlerinin, gerekirse akademik danışmanlarının ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Ofisinin rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir.

Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.

İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler ya da hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, sadece kendisine ödeme yapılmamasıdır ve hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.


İLETİŞİM

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

Su Ürünleri Fakültesi Binası 1. Kat

MSKÜ Yerleşkesi

Kötekli / MUĞLA

E-posta : intoffice@mu.edu.tr
Faks: 0252 211 1051

 

Öğr. Gör. Demet Kutucuoğlu (0252 211 1960)

Uzman Melis Tuncay Kahvecioğlu (0252 211 1961)

Uzman Ahu Erik (0252 211 3251)

 

2015-2016 eğitim öğretim yılı için birim ve bölümlere göre kontenjan tablosu

Online başvuru için aşağıdaki linke tıklayınız

http://www.erasweb.eu/university-outgoing-student-application-1852-tr.aspx

Son Güncelleme Tarihi : 13.03.2015 11:46:32 Okunma Sayısı : 11932

Son Duyurular