2013-2014 Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

 

 

 

 

 

Hayatboyu Öğrenme Programı

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği

2013/2014 Başvuru İlanı

 

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti içerisinde yer alan Eğitim Alma Hareketliği, EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personelin yurtdışında bir Avrupa ülkesinde eğitim almasına imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır. Bu faaliyet ile yükseköğretim kurumu personeli mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere eğitim almak için bir yükseköğretim kurumuna, eğitim merkezine, araştırma merkezine ya da bir işletmeye gidebilmektedir. Eğitim alma faaliyeti kapsamında kısa süreli görevlendirme, işbaşı eğitimi alma, çalışma ziyareti gibi faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir.

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin resmi olarak EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş olan akademik ya da idari personel olması gerekmektedir. Yükseköğretim kurumu, Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanan personelinin eğitim aldığı süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dâhilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez. Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personel bir “İş Planı/ Work Plan” hazırlamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin kendisi, kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği kurum yetkilileri tarafından onaylanmış (imzalı ve mühürlü) olmalıdır. Ayrıca, faaliyetten faydalanmaya hak kazanan personel ile kendi kurumu arasında bir “Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi” imzalanmalıdır. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, eğitim programının tamamlandığını belirten ve karşı kurumda misafir kaldığı süreyi teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir “Katılım Sertifikası” temin etmelidir. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, faaliyetin tamamlanmasını takiben en geç 15 gün içerisinde Ulusal Ajans tarafından ilan edilen formatta “Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu” sunmakla yükümlüdür. Bahsi geçen belgeler www.erasmus.mu.edu.tr adresinden edinilebilir.

Hareketlilikten faydalanan personelin alacağı hibenin hesaplanması personelin kendi kurumu tarafından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. Erasmus kapsamında Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanan/ faydalanacak olan personele verilecek olan günlük/haftalık harcırah miktarları aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Ayrıca ödenecek seyahat gideri, seyahatin uygun ve ekonomik alternatifler kullanılarak gerçekleştirilmiş olması şartıyla, gerçekleşme değeri üzerinden (400 €’ya kadar olan bölümü tamamen ve aşan bölümün %50‘ si olmak üzere) ve seyahat ile ilgili belgelerin ofise teslimi sonrasında tamamen ödenir.

Erasmus kapsamında Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanan/faydalanacak personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personelin belirlenen toplam hibesinin %80’i verilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği katılım belgesi, nihai iş planı ve seyahat belgeleri dikkate alınarak ve personel faaliyet raporunu teslim ettikten sonra yapılır.

İsteyen personel maddi destekten feragat ederek faaliyetten faydalanabilir.

Üniversitemize bu hareketlilik kaleminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından tahsis edilmiş hibe miktarı göz önünde bulundurularak ve bu sözleşme yılındaki yararlanıcıların seçimi konusundaki kurumsal politikamız dikkate alındığında, 2013-2014 akademik yılı için belirlenen başvuru şartları ve kontenjan aşağıda açıklanmıştır.

• Başvurular tüm idari/akademik personele açıktır.

• Eğitim süresi yaklaşık 7-10 gün olmak kaydıyla azami 9 asil ve 3 yedek aday belirlenecektir.

• Eğitim almak üzere gidilecek yer personelin kendi bulduğu bir işletme, bir eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen; büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tur kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tur ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

•  Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yer bir yükseköğretim kurumu ise bu kurumla ikili anlaşmamız olması şartı aranmaz. Ancak yine de var olan ikili anlaşmalarımızdan yararlanabilirsiniz. Listeyi görmek için tıklayınız.  

•  Başvuru yapan akademik ya da idari personel, eğitim almayı planladığı kuruluş ile bağlantı kurmuş ve Erasmus Programı Eğitim Alma Hareketliliği (Erasmus Staff Training Mobility) kapsamında bir ön kabul/davet mektubu almış olmalıdır.

• Ulusal Ajans, eğitim alma hareketliliği kapsamında seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin dil becerisinin göz önünde bulundurulmasını tavsiye etmektedir.

Seçimler sırasında Ulusal Ajans tarafından belirlenen ulusal önceliklerin de göz önüne alınması gerekmektedir. 2013/2014 akademik yılında eğitim alma hareketliliği faaliyeti kapsamında; daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele, daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke/yükseköğretim kurumu/işletme ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

Belirtilen açıklamalar dâhilinde 2013-2014 akademik yılında Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personelin en geç 13 Ocak 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıdaki linkte bulunan Ön Başvuru Formunu doldurarak Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Rektörlük tarafından oluşturulacak bir “Değerlendirme Komisyonu” tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday personeller belirlenecek ve sonuçlar web sayfasında ilan edilecektir.

 

ÖN BAŞVURU FORMU için tıklayınız

 

İLETİŞİM ve BİLGİ

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Adres: Muğla Üniversitesi Rektörlüğü 

Zemin Kat, Kötekli Yerleşkesi/Muğla

Tel: 0252 211 1961 – 1960

Faks: 0252 211 1051

E-posta : intoffice@mu.edu.tr

Web: www.erasmus.mu.edu.tr

 

İLAN TARİHİ: 12  Aralık 2013 Perşembe

Son Güncelleme Tarihi : 30.12.2013 15:11:32 Okunma Sayısı : 7457

Son Duyurular