2013-2014 Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

 


Hayatboyu Öğrenme Programı

Erasmus Ders Verme Hareketliliği

2013/2014 Başvuru İlanı

 

Değerli Öğretim Elemanları,

Bilindiği üzere Erasmus Personel Hareketliliği altında yürütülen Ders Verme Hareketliği, EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Erasmus Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin resmi olarak EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş olan öğretim elemanı olması gerekmektedir. Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirecek yükseköğretim kurumları arasında kurumlararası anlaşma (ikili anlaşma) olması ve her iki tarafın da EÜB sahibi olması birincil şarttır.

Faydalanıcı personelin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan personel arasından, yükseköğretim kurumunca yapılır ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

2013/2014 akademik yılında bu faaliyet alanı için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen ulusal öncelikler dikkate alındığında Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında;

·         Daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamış personele,

·         Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,

·         Daha önce hareket faaliyetlerinde yer almayan ve ya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumlarına

öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

Seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin yabancı dil yeterliliğinin göz önünde bulundurulması ayrıca önem taşımaktadır.

Yükseköğretim kurumu, Erasmus Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden yararlanan personelinin ders verdigi süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdigi süre, normal hizmeti dâhilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülügü getiremez. Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.

Erasmus Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personel bir “Erasmus Öğretim Programı/Erasmus Teaching Programme” hazırlamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin kendisi, kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği kurum yetkilileri tarafından onaylanmış (imzalı ve mühürlü) olmalıdır. Ayrıca, faaliyetten faydalanmaya hak kazanan personel ile kendi kurumu arasında bir “Erasmus Personel Hareketliligi Sözleşmesi” imzalanmalıdır. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, öğretim programının tamamlandığını belirten ve karşı kurumda misafir kaldıgı süreyi teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir “Katılım Sertifikası” temin etmelidir. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, faaliyetin tamamlanmasını takiben en geç 15 gün içerisinde Ulusal Ajans tarafından ilan edilen formatta “Erasmus Personel Hareketliliği Faaliyet Raporu” sunmakla yükümlüdür. Bahsi geçen belgeler www.erasmus.mu.edu.tr adresinden edinilebilir.

2013-2014 akademik yılı içinde gerçekleşecek tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Ders verme hareketliliği faaliyetinde, toplam ders verme süresinin en az 5 saat olması zorunludur.

Hareketlilikten faydalanan personelin alacağı hibenin hesaplanması personelin kendi kurumu tarafından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. Erasmus kapsamında Ders Verme Hareketliligi faaliyetinden faydalanan/ faydalanacak olan personele verilecek olan günlük/haftalık harcırah miktarları aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

ÜLKE Günlük                     hibe miktarı (€) ÜLKE Günlük                     hibe miktarı (€) ÜLKE Günlük                     hibe miktarı (€)
Almanya 112 Hırvatistan 112 Lüksemburg 119
Avusturya 126 Hollanda 126 Macaristan 98
Belçika 119 İngiltere 161 Malta 98
Bulgaristan 77 İrlanda 133 Polonya 91
Çek Cumhuriyeti 105 İspanya 119 Portekiz 105
Danimarka 161 İsveç 147 Romanya 84
Estonya 91 İtalya 133 Slovak Cum. 98
Finlandiya 147 Letonya 91 Slovenya 112
Fransa 140 Litvanya 91 Yunanistan 112

Ayrıca ödenecek seyahat gideri, seyahatin uygun ve ekonomik alternatifler kullanılarak gerçekleştirilmiş olması şartıyla, gerçekleşme değeri üzerinden (400 €’ya kadar olan bölümü tamamen ve aşan bölümün %50‘ si olmak üzere) ve seyahat ile ilgili belgelerin ofise teslimi sonrasında tamamen ödenir.

Erasmus kapsamında Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanan/faydalanacak personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personelin belirlenen toplam hibesinin %80’i verilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği katılım belgesi, nihai öğretim programı ve seyahat belgeleri dikkate alınarak ve personel faaliyet raporunu teslim ettikten sonra yapılır.

İsteyen personel maddi destekten feragat ederek faaliyetten faydalanabilir.

Üniversitemize bu hareketlilik kaleminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından tahsis edilmiş hibe miktarı göz önünde bulundurularak,  2013-2014 akademik yılı için azami 23 asil ve 7 yedek aday belirlenecektir. İkili anlaşması bulunan ve başvuru yapabilecek her bölüm için azami 1 kişilik kontenjan verilmiştir ancak belli bölümlerden fazla başvuru olması ya da hiç başvuru olmaması gibi durumlarda kontenjan kaydırması yapılabilir. Bölümlere göre düzenlenmiş mevcut ikili anlaşmalarımızın listesine ulaşmak için tıklayınız. Ayrıca kurumumuzun ikili anlaşmalarını detaylı olarak gösteren tabloya buradan ulaşabilirsiniz.   

Hareketlilik faaliyeti boyunca yurtdışında geçirilecek süre, seyahat günleri hariç ortalama 5 gün olmak şartıyla, mevcut bütçe kısıtları ve gidilecek ülke göz önünde bulundurularak komisyon tarafından belirlenebilecektir.  

2013-2014 akademik yılında Erasmus Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen öğretim elemanlarımızın en geç 31 Aralık 2013 Salı günü mesai bitimine kadar aşağıdaki linkte bulunan Ön Başvuru Formunu doldurarak Koordinatörlüğe teslim etmesi gerekmektedir.

Rektörlük tarafından oluşturulacak bir “Değerlendirme Komisyonu” tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday öğretim elemanları belirlenecek ve sonuçlar web sayfasında ilan edilecektir. Seçilmiş aday öğretim elemanları belirlenecek bir süre içinde (1 ayı geçmemek üzere) öğretim programlarını oluşturmakla yükümlü olacaktır.

İlk hareketlilik talebi Koordinatörlük tarafından ortak üniversiteye iletildikten sonra yararlanıcı olmaya hak kazanan öğretim üyesi, tüm işlemleri/yazışmaları kendisi yürütmekle sorumludur.

 

ÖN BAŞVURU FORMU için tıklayınız

 

 

İLETİŞİM ve BİLGİ


Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Adres: Muğla Üniversitesi Rektörlüğü 

Zemin Kat, Kötekli Yerleşkesi/Muğla

Tel: 0252 211 1961 - 1960

Faks: 0252 211 1051

E-posta : intoffice@mu.edu.tr

Web: www.erasmus.mu.edu.tr

 

 

İLAN TARİHİ: 12 Aralık 2013 Perşembe

 

 

Son Güncelleme Tarihi : 16.12.2013 16:30:49 Okunma Sayısı : 7071

Son Duyurular