2013-2014 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

   

 

 

2013-2014 AKADEMİK YILI            

ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ (YERLEŞTİRME) BAŞVURULARI

 

Öğrenci Staj Hareketliliği (Yerleştirme); Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Erasmus Öğrenci Hareketliliği faaliyeti kapsamında yürütülen bir alt hareketlilik faaliyetidir.  

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz. Yurt dışındaki staj faaliyetleri 30 Eylül 2014 tarihinden önce tamamlanacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

2013-2014 akademik yılı için staj hareketliliğinden yararlanmak üzere Üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilirler.  Üniversitemizin aynı zamanda personeli olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri de öğrenci statüleri dolayısıyla başvuru yapabilirler.

Ancak başvurunun değerlendirmeye alınması için ön şart; öğrencinin kendi bağlantısıyla bulduğu bir işletmeden/kuruluştan/yükseköğrenim kurumundan yapmayı planladığı staj faaliyetine dair bir niyet mektubu (ön kabul) getirmektir. Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.

Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılmış olan Staj Hareketliliği bütçesi dâhilinde en fazla 30 öğrencinin seçilmesi mümkün olacaktır. Faaliyet süresi en az 3 ay olmalıdır. Staj hareketliliğinden yararlanmak için yaz dönemi en uygun dönem olmakla birlikte akademik yıl içinde de gerçekleşebilir. Bölümlere göre kontenjan ayrımları alınan başvurulara göre sonradan yapılacaktır.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerinin Ön Başvuru Formunu doldurup istenen ek belgelerle birlikte, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Staj Hareketliliği başvuruları 07 Şubat 2014 Cuma gününe kadar alınacaktır.

Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bunun için YDS, ÜDS, KPDS ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi yabancı dil kriteri olarak kullanılabilecektir. Bu sınavdan herhangi birine sahip olmayan adaylar yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulacaklardır. Bu sınav başvurular alındıktan sonra adaylara duyurulacak ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından (European Language Portfolio, B1 Düzeyi) yapılacaktır.

Seçilecek olan asil ve yedek öğrenciler daha sonra ilgili Erasmus koordinatörlerinin ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir. Gerekli bilgi ve belgeler öğrencilerin e-mail adreslerine gönderilecektir.

Öğrenci staj hareketliliği için öngörülen hibe miktarları aşağıdaki şekildedir. 

Ülke

Aylık hibe miktarı (€)

Ülke

Aylık hibe miktarı (€)

Avusturya

476

Macaristan

355

Belçika

448

İrlanda

489

Bulgaristan

281

İtalya

477

G. Kıbrıs Rum K.

375

Litvanya

325

Çek Cumhuriyeti

377

Lüksemburg

448

Almanya

425

Letonya

333

Danimarka

601

Malta

368

Estonya

339

Hollanda

466

İspanya

438

Polonya

345

Finlandiya

535

Portekiz

381

Fransa

520

Romanya

312

İngiltere

602

İsveç

531

Yunanistan

425

Slovenya

401

Hırvatistan

414

Slovakya 

358

 

Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre verilmesi öngörülen toplam ödenek miktarının ilk taksidi öğrenciler yurtdışına çıkmadan ve vizelerini aldıktan sonra hesaplarına yatırılır, kalan ödeme, stajlarını tamamlayıp geri döndüklerinde ve Nihai Rapor ile Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen yerleştirme başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.

Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.
 

Öğrenci başvuru ve seçimlerinde genel olarak şu şartlar dikkate alınacaktır.

- Programa bütün kayıtlı öğrenciler başvurabilir.

- Son sınıflarında olup bütün kredi ve yükümlülüklerini tamamlayarak mezun durumuna gelen öğrenciler, üniversitelerinden ilişiklerini kestirmeseler ve/veya mezuniyet belgelerini almasalar dahi mezun kabul edileceklerinden Erasmus staj faaliyetinden yararlanamazlar.

- Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler staj hareketliliği için de başvurabilir.

- Daha önce Erasmus staj hareketliliği hibesi almış öğrenci tekrar Erasmus hibesi alamaz.

- Başvuru şartı olarak başvuru tarihinde öğrencinin genel not ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20/4,00 ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2,50/4,00 olması gerekmektedir.

- Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve seçim komisyonu tarafından baraj uygulanması hakkı saklıdır.

- Başvurular, değerlendirme ve seçim komisyonu tarafından ele alınacak ve sonuçlandırılacaktır.

- Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından 2013-2014 için aşağıdaki şekilde belirlenen değerlendirme ölçütü uygulanacaktır:  

      Akademik Başarı Düzeyi: %55                Dil Seviyesi: %45      

- İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.

 

Seçim sonuçları üniversitenin web sitesinde yayınlanacaktır.
 

ÖN BAŞVURU FORMU için tıklayınız.

 

Üniversitemize Ulusal Ajans tarafından iletilen bazı staj teklifleri aşağıda yer almaktadır: 

AUTHENTIC GREECE Ltd_Placement Offer

BordalloyCarrasco_Placement Offer

Braga mob

bragamob bro

CZ_Gallery Skolska

Enlightenment Productions Work Placement Offer

EPIRUS – MAIN LIBRARY Placement Offer

Erasmus_placement_Slovakia

FAIR TRADE HELLAS Placement Offer

IEEE Student Branch Work Placement Offer

INTERNSHIP PLACEMENT OFFER - LIBRARY ASSISTANT

LENKOWO Playschool Placement_offer

Placement Offer IKY20001

Placement Offer_SPIROU

Placement Offer-MAICh Conference Center

 

Staj amaçlı öğrenci yerleştirmesi yapan bazı aracı kurumların linklerine ulaşmak için tıklayınız.

 

İLETİŞİM ve BİLGİ
 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Adres: Muğla S. K. Üniversitesi

Kötekli Yerleşkesi  48000  MUĞLA

Tel: 0252 211 3251 - 1961 - 1960

Faks: 0252 211 1051

E-posta : intoffice@mu.edu.tr

Web: www.erasmus.mu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi : 30.01.2014 10:52:51 Okunma Sayısı : 9799

Son Duyurular