2014-2015 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

 

 

                                                                                                                                             

 

2014-2015 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ PROGRAMI

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz!

2014-2015 eğitim öğretim yılında Erasmus+ Programı / Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki yeni Programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir.  Bu ana eylem altında bir alt faaliyet alanı olarak, yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve personeli hedef alan hareketlilik projeleri yoluyla, üniversite öğrencilerinin Avrupa’da hem eğitim alma hem de staj dönemleri şeklinde gerçekleşebilecek hareketlilikleri desteklenmektedir.  

Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti, Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

Yurt dışındaki staj faaliyetleri 30 Eylül 2015 tarihinden önce tamamlanacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

2014-2015 akademik yılı için staj hareketliliğinden yararlanmak üzere Üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilirler.  Üniversitemizin aynı zamanda personeli olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri de öğrenci statüleri dolayısıyla başvuru yapabilirler.

Ancak başvurunun değerlendirmeye alınması için ön şart; öğrencinin kendi bağlantısıyla bulduğu bir işletmeden/kuruluştan/yükseköğrenim kurumundan yapmayı planladığı staj faaliyetine dair bir niyet mektubu/davet mektubu/ön kabul mektubu getirmektir. Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyetine katılmak üzere seçilemez.

Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılmış olan Öğrenci Staj Hareketliliği bütçesi dâhilinde en fazla 12 öğrencinin seçilmesi mümkün olacaktır. Faaliyet süresi en az 2 ay olmak zorundadır ve 12 aydan fazla olamaz. Staj hareketliliğinden yararlanmak için yaz dönemi en uygun dönem olmakla birlikte akademik yıl içinde de gerçekleşebilir. Bölümlere göre kontenjan ayrımları alınan başvurulara göre sonradan yapılacaktır.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerinin Ön Başvuru Formunu doldurup istenen ek belgelerle birlikte, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Staj Hareketliliği başvuruları 20 Şubat 2015 Cuma gününe kadar alınacaktır.

Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bunun için YDS, ÜDS, KPDS ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi yabancı dil kriteri olarak kullanılabilecektir. Bu sınavdan herhangi birine sahip olmayan adaylar yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulacaklardır. Bu sınav başvurular alındıktan sonra adaylara duyurulacak ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından (European Language Portfolio, B1 Düzeyi) yapılacaktır.

Seçilecek olan asil ve yedek öğrenciler daha sonra Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir. Gerekli bilgi ve belgeler öğrencilerin e-mail adreslerine gönderilecektir.

Öğrenciler yurt dışında geçirdikleri staj dönemindeki seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı olarak AB hibesi alacaktır. Öğrenci staj hareketliliği için öngörülen aylık destek hibeleri aşağıdaki şekildedir. 

Hayat pahalılığına göre

ülke türleri

Hareketlilikte misafir olunan ülkeler

Aylık öğrenci öğrenim hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600 €

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400 €

Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre verilmesi öngörülen toplam ödenek miktarının ilk taksiti öğrenciler yurtdışına çıkmadan ve vizelerini aldıktan sonra hesaplarına yatırılır, kalan ödeme, stajlarını tamamlayıp geri döndüklerinde ve Nihai Rapor ile Staj Sertifikasını teslim etmesi sonrası, sertifikasında belirtilen staj başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.

Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir. Staj Hareketliliği faaliyeti için, gidilecek ülkeye göre değişebilen amacına uygun vize alınması önem arz etmektedir.

Öğrenci başvuru ve seçimlerinde genel olarak şu şartlar dikkate alınacaktır.

-  Programa bütün kayıtlı öğrenciler başvurabilir.

- Yükseköğretim Kurumlarından yeni mezun olanlar stajlara katılabilir. Yeni mezunlar son eğitim-öğretim yılı süresince kendi yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır.

- Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliğinden ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler de başvuru yapabilir. Ancak aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hareketlilikten yararlanabilir. Yani, daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan ve aynı öğrenim kademesindeki başvuru sahipleri seçildikleri takdirde, eski faaliyet süreleri toplam 12 aydan düşülecek ve bu süreden daha uzun staj hareketliliği yapamayacaktır.

- Başvuru şartı olarak başvuru tarihinde öğrencinin genel not ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20/4,00 ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2,50/4,00 olması gerekmektedir.

- Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve seçim komisyonu tarafından belirli bir baraj uygulanacaktır.  

- Başvurular, değerlendirme ve seçim komisyonu tarafından ele alınacak ve sonuçlandırılacaktır.

-  Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından 2014-2015 için aşağıdaki şekilde belirlenen değerlendirme ölçütü uygulanacaktır: 

Akademik başarı düzeyi : %50 Dil seviyesi : %50 Daha önce yararlanma: -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

-İsteyen öğrenciler hibeden tamamen feragat edebilir ya da kısmi hibeli yararlanıcı olabilir.

- Yararlanıcı, staj hareketliliği faaliyeti öncesinde yeterli sigorta güvencesine sahip olmak zorundadır. (Sağlık sigortası, mesuliyet sigortası, kaza sigortası)

Seçim sonuçları üniversitenin web sitesinde yayınlanacaktır.
 

ÖN BAŞVURU FORMU için tıklayınız.

 

İLETİŞİM 


Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Su Ürünleri Fakültesi Binası 1. Kat

Kötekli Yerleşkesi / MUĞLA

E-posta : intoffice@mu.edu.tr
Faks: 0252 211 1051

Uzman Melis Tuncay Kahvecioğlu (0252 211 1961)

 

Son Güncelleme Tarihi : 09.01.2015 14:49:18 Okunma Sayısı : 11815

Son Duyurular